Wonen en reizen
Laatste controle: 08/04/2019

Producten en diensten

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Op de eengemaakte EU-markt kunnen goederen vrij circuleren, op voorwaarde dat zij voldoen aan de normen. Ga na aan welke eisen uw producten op de EU-markt moeten voldoen en wanneer u aangifte moet doen van goederenbewegingen.

Ga na of u wel of niet een bedrijf of filiaal moet opzetten in een ander EU land om er diensten te mogen leveren. Dit is afhankelijk van welke diensten u aanbiedt, hoe en voor hoe lang.

Er gelden speciale regels en voorwaarden voor de verkoop aan eindverbruikers waar u geen persoonlijk contact mee heeft. Zo moet u schriftelijk duidelijke informatie geven en mogen uw klanten binnen 14 dagen zonder kosten of opgave van reden de overeenkomst annuleren (herroepingsrecht).

Wanneer u pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkoopt, moet u zich aan bepaalde EU-regels houden. Met pakketreis bedoelen we dat u twee of meer verschillende diensten voor dezelfde reis verkoopt die onder één contract met één aanbieder worden geboekt. Bij een gekoppeld reisarrangement gaat het om een reisdienst die ú verkoopt terwijl u een aanvullende dienst voor dezelfde reis faciliteert die bij een andere aanbieder wordt geboekt.

Met de EU-tool checkt u de diensten en prijzen voor het bezorgen van pakketten in andere EU-landen. Lees welke gegevens grensoverschrijdende en binnenlandse pakketbezorgdiensten aan hun nationale toezichthouders moeten verstrekken.

Deze bladzijde delen: