Laatste controle : 18/10/2018

Beroepskwalificaties

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
  • EU-publicaties over de Brexit
  • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Als u naar een ander EU-land verhuist, kan het zijn dat uw beroep daar gereglementeerd is. Als u in dat land wilt gaan werken, moet u uw beroepskwalificaties (opleiding en beroepservaring) soms officieel laten erkennen, voordat u daar aan de slag mag. Er kunnen speciale voorwaarden gelden, afhankelijk van uw beroep en hoe lang u er wilt blijven.

Lees meer over:

Dit gedeelte gaat over het laten erkennen van uw beroepskwalificaties zodat u in een ander EU-land kunt werken. Het is niet op u van toepassing wanneer u in een ander EU-land wilt studeren. Informatie over de erkenning van universiteitsdiploma's

Deze bladzijde delen: