Laatste controle: 02/01/2023

Chemische stoffen

Maakt of importeert u chemische stoffen in de Europese Economische Ruime, dan moet u deze meestal in de REACH-databank registreren. Ga na wat REACH betekent voor uw bedrijf.

Gevaarlijke chemische stoffen moeten aan strikte EU-eisen beantwoorden. Uw producten moeten voldoen aan de regels voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).

Deze bladzijde delen: