Laatste controle: 16/09/2022

Gezondheids- en voedingsclaims

Producenten en importeurs mogen de voedings- en/of gezondheidsvoordelen van hun levensmiddelen promoten als:

Gezondheids- en voedingsclaims mogen niet:

Producenten en importeurs moeten beschikken over wetenschappelijke documentatie die de claim over het product bevestigt (en deze op verzoek indienen bij de nationale autoriteiten).

Voedingsclaims

Bepaalde voedingsclaims zijn toegestaan op grond van de EU-wetgeving, op voorwaarde dat:

Voedingsclaims die op grond van de EU-wetgeving zijn toegestaan

Gezondheidsclaims

Een recente lijst met toegestane en niet-toegestane gezondheidsclaims is beschikbaar in het EU-repertorium van voedings- en gezondheidsclaims en . Voedselproducerende bedrijven die actief zijn in de EU mogen alleen gezondheidsclaims gebruiken als zij aan de specifieke en algemene eisen voldoen. Nationale autoriteiten houden toezicht op het gebruik ervan door middel van inspecties en wetgeving.

Toestemming voor nieuwe claims

Wilt u een claim maken die nog niet in het EU-repertorium van voedings- en gezondheidsclaims staat? Uw bedrijf kan daarvoor een vergunning aanvragen: de informatie die u moet verstrekken, is opgesomd in artikel 15 van de EU-verordening . Meer informatie over de vergunningsprocedure vindt u op het voedselportaal van de Europese Commissie en .

Vereiste informatie voor vergunningsaanvraag voor voedings- en gezondheidsclaims

Nationale autoriteiten voor het indienen van een vergunningsaanvraag voor voedings- en gezondheidsclaims en

Etiketteringsvoorschriften

U mag alleen een gezondheidsclaim gebruiken als u deze laat zien samen met de volgende informatie op het etiket, presentatie en de reclame voor het product:

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: