Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 28/02/2017

Adoptie

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKEnglish
  • EU-publicaties over de BrexitEnglish
  • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

Er zijn geen uniforme EU-regels voor adoptie. Elk EU-land past zijn eigen regels toe.

Voor informatie over de adoptieprocedures en -voorwaarden moet u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties in het betrokken land.

Wel gelden in alle EU-landen enkele gemeenschappelijke principes op grond van internationale verdragen over adoptie:

  • Als de biologische ouders nog leven, moeten zij met de adoptie instemmen.
  • Het belang van het kind staat voorop.
  • Een rechtbank of bevoegde overheidsinstantie moet de adoptie erkennen.

In de meeste landen (maar niet in alle) kan het kind uw familienaam en nationaliteit krijgen, en heeft het dezelfde rechten bij erfenissen als biologische kinderen.

Als adoptieouder heeft u dezelfde rechten en plichten tegenover uw kind als alle andere ouders.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies