Laatste controle : 24/01/2019

Adoptie

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Er zijn geen uniforme EU-regels voor adoptie. Elk EU-land past zijn eigen regels toe.

Voor informatie over de adoptieprocedures en -voorwaarden moet u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties in het betrokken land.

Wel gelden in alle EU-landen enkele gemeenschappelijke principes op grond van internationale verdragen over adoptie:

In de meeste landen (maar niet in alle) kan het kind uw familienaam en nationaliteit krijgen, en heeft het dezelfde rechten bij erfenissen als biologische kinderen.

Als adoptieouder heeft u dezelfde rechten en plichten tegenover uw kind als alle andere ouders.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: