Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 28/02/2017

Adozzjoni

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

  • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
  • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
  • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

M'hemmx regoli uniformi tal-UE dwar l-adozzjoni. Kull pajjiż japplika r-regoli rispettivi tiegħu.

Ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali għal informazzjoni dwar ir-rekwiżiti għall-adozzjoni u l-proċeduri li trid issegwi.

Madanakollu, il-pajjiżi kollha tal-UE għandhom ċerti prinċipji komuni garantiti minn konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-adozzjoni:

  • jekk huma ħajjin, il-ġenituri bijoloġiċi tal-wild għandhom jaqblu b'mod ħieles mal-adozzjoni
  • l-adozzjoni għandha tkun deċiża fl-interess tal-wild
  • l-adozzjoni għandha tingħata minn qorti jew awtorità amministrattiva.

Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, il-wild ikun jista' jikseb kunjomok u n-nazzjonalità tiegħek u l-istess drittijiet ta' wirt bħat-tfal bijoloġiċi.

Bħala ġenitur adottiv, int se jkollok l-istess drittijiet u obbligi lejn it-tifel jew tifla tiegħek daqs kull ġenitur ieħor.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri