L-aħħar verifika: 30/06/2020

Adozzjoni

Il-Brexit affettwak?

M'hemmx regoli uniformi tal-UE dwar l-adozzjoni. Kull pajjiż japplika r-regoli rispettivi tiegħu.

Ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali għal informazzjoni dwar ir-rekwiżiti għall-adozzjoni u l-proċeduri li trid issegwi.

Madanakollu, il-pajjiżi kollha tal-UE għandhom ċerti prinċipji komuni garantiti minn konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-adozzjoni:

Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, il-wild ikun jista' jikseb kunjomok u n-nazzjonalità tiegħek u l-istess drittijiet ta' wirt bħat-tfal bijoloġiċi.

Bħala ġenitur adottiv, int se jkollok l-istess drittijiet u obbligi lejn it-tifel jew tifla tiegħek daqs kull ġenitur ieħor.

Mistoqsijiet frekwenti

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: