Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 24/01/2019

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-karozzi tal-linja u tal-kowċis

Meta taqta' biljett tal-karozza tal-linja jew tal-kowċ, ma tistax tintalab prezz ogħla minħabba n-nazzjonalità tiegħek jew skont minn fejn tkun qed tixtrih.

Id-drittijiet l-oħrajn tiegħek bħala passiġġier(a) tal-karozza tal-linja jew tal-kowċ jgħoddu l-aktar għal servizzi regolari tal-karozzi tal-linja u tal-kowċis għall-bogħod ħafna (aktar minn 250 km) li jibdew jew jispiċċaw f'pajjiż tal-UE. Uħud minn dawn id-drittijiet japplikaw ukoll għas-servizzi regolari kollha.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw lis-servizzi purament interni u lis-servizzi fejn parti kbira mir-rotta, inkluża waqfa skedata, tkun barra mill-UE.

Tħassir tal-vjaġġ jew dewmien

Jekk is-servizz jitħassar jew jiddewwem, għandek dejjem id-dritt għal informazzjoni adegwata u f'waqtha dwar xi jkun qed jiġri waqt li tkun qed tistenna.

Jekk is-servizz għall-bogħod ħafna (aktar minn 250 km) li tkun ibbukkjajt għalih jitħassar jew it-tluq jiddewwem b'aktar minn sagħtejn, tingħata għażla:

Jekk ma tingħatax din l-għażla dak il-ħin, aktar tard tista' tressaq ilment u titlob li tingħata lura l-flus li tkun ħallast għall-biljett flimkien ma' kumpens għall-valur ta' 50% tal-prezz tal-biljett.

Jekk il-vjaġġ tiegħek għall-bogħod ħafna (aktar minn 250 km) ikun skedat li jdum aktar minn 3 sigħat u t-tluq jiddewwem b'aktar minn 90 minuta jew il-vjaġġ jitħassar, tkun intitolat(a) wkoll għal:

Inċidenti: kumpens u assistenza

Jekk tkorri f'inċident tal-karozza tal-linja waqt vjaġġ għall-bogħod ħafna (aktar minn 250 km), tkun intitolat(a) għal kumpens. F'każ ta' mewt, il-kumpens jista' jintalab mid-dipendenti tiegħek.

Għandek ukoll dritt għal kumpens mingħand il-kumpanija tal-karozzi tal-linja jekk il-valiġġa jew ħwejjeġ oħrajn tiegħek jintilfu jew issirilhom ħsara f'inċident tal-karozza tal-linja waqt vjaġġ għall-bogħod ħafna.

Fejn ikun meħtieġ, it-trasportatur jipprovdilek ukoll assistenza immedjata: l-ewwel għajnuna, ikel, ilbies, trasport u akkomodazzjoni.

Lmenti

Jekk taħseb li drittijietek ma ġewx irrispettati, tista' tilmenta mat-trasportatur fi żmien 3 xhur mid-data meta tkun sibt il-problemi. It-trasportatur irid jirreaġixxi fi żmien xahar u jagħtik tweġiba finali 3 xhur wara li jkun wasallu l-ilment.

Jekk ma tkunx sodisfatt(a) bit-tweġiba li tirċievi, tista' tikkuntattja lill-entita nazzjonali responsabblipdfen mill-infurzar.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: