Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 23/06/2022

Kompetizzjoni bejn in-negozji

Prattiki inġusti bħal kuntatti u ftehimiet illegali, l-iffissar tal-prezzijiet u t-tqassim tas-suq huma pprojbiti skont ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. Aqra dwar x'tista' u ma tistax tagħmel biex tiżgura li inti topera n-negozju tiegħek b'mod ġust, inklużi r-regoli dwar il-fużjonijiet u l-għajnuna mill-Istat.

Tista' tirrapporta prattiki tan-negozju li taħseb li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni u tagħmel talba għal kumpens jekk tista' turi li n-negozju tiegħek ikun ħallas iżżejjed, ġarrab telf ta' dħul minħabba azzjonijiet minn kartell, jew abbuż ta' pożizzjoni dominanti fis-suq.

Ikkondividi din il-paġna: