Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 11/04/2019

Kompetizzjoni bejn in-negozji

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Prattiki inġusti bħal kuntatti u ftehimiet illegali, l-iffissar tal-prezzijiet u t-tqassim tas-suq huma pprojbiti skont ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. Aqra dwar x'tista' u ma tistax tagħmel biex tiżgura li inti topera n-negozju tiegħek b'mod ġust, inklużi r-regoli dwar il-fużjonijiet u l-għajnuna mill-Istat.

Tista' tirrapporta prattiki tan-negozju li taħseb li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni u tagħmel talba għal kumpens jekk tista' turi li n-negozju tiegħek ikun ħallas iżżejjed, ġarrab telf ta' dħul minħabba azzjonijiet minn kartell, jew abbuż ta' pożizzjoni dominanti fis-suq.

Ikkondividi din il-paġna: