L-aħħar verifika: 24/06/2022

Garanziji tal-konsumatur

Meta tbigħ oġġett jew servizz lil konsumatur online jew permezz ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni mill-bogħod (bit-telefown, bil-posta) jew barra minn ħanut (minn persuna li tħabbat bieb bieb), il-konsumatur għandu dritt li jirritorna l-oġġett jew li jikkanċella s-servizz fi żmien 14-il ġurnata. Dan xi kultant jissejjaħ il-cooling-off period jew il-perjodu ta' rtirar. L-ebda raġuni jew ġustifikazzjoni ma għandha bżonn tingħata mill-konsumatur.

Il-liġi tal-UE tistipula wkoll li għandek tagħti lill-konsumatur minimu ta' sentejn garanzija (garanzija legali) bħala protezzjoni kontra oġġetti difettużi, jew oġġetti li ma jidhrux jew li ma jaħdmux kif riklamat. F'xi pajjiżi l-liġi nazzjonali tista' titolbok tipprovdi garanziji itwal.

Responsabbiltajiet ta' wara l-bejgħ/prodotti difettużi

Jekk il-prodott li begħt jirriżulta li hu difettuż — jew ma jidhirx jew ma jaħdimx kif riklamat — fil-limitu taż-żmien tal-garanzija legali, int responsabbli għal dan. F'xi pajjiżi dan jista' jkun il-każ jekk int il-manifattur jew l-importatur.

Meta jista' l-klijent tiegħek jitlob rimedju?

Kun af li legalment int marbut bi kwalunkwe stqarrijiet pubbliċi li tagħmel dwar il-prodotti, b'mod speċjali permezz ta' riklami jew fuq it-tikketti.

Jekk int bejjiegħ bl-imnut, il-konsumaturi tiegħek jistgħu jitolbu għal rimedju taħt il-garanzija legali pprovduta mil-liġi tal-UE - jekk oġġett:

Jekk int tinforma lill-konsumatur tiegħek li l-prodott li tkun se tbigħlu fih problemi ta' kwalità, dan ma jista' jitlob ebda rimedju mingħandek dwar dan id-difett partikolari.

X'jista' jitlob il-klijent tiegħek?

Il-klijenti tiegħek għandhom id-dritt jitolbuk għal kull waħda minn dawn li ġejjin bla ma jħallsu (għall-posta, xogħol, materjal, eċċ.):

Tiswija jew sostituzzjoni

F'ħafna pajjiżi hemm "ġerarkija ta' rimedji". Dan ifisser li l-klijent tiegħek irid qabelxejn jitolbok issewwi l-prodott, jew tissostitwixxih jekk it-tiswija mhix l-opzjoni vijabbli (p.e. tiswa wisq). Għandek tagħmel dan fi żmien raġonevoli u mingħajr inkonvenjenza sinifikanti għall-klijent tiegħek.

Tnaqqis fil-prezz jew ħlas sħiħ lura

Opzjoni oħra għall-konsumaturi tiegħek hi li tagħtihom tnaqqis fil-prezz jew ħlas sħiħ lura, iżda biss jekk it-tiswija jew is-sostituzzjoni:

Garanziji addizzjonali

Tista' wkoll toffri lill-konsumatur garanzija kummerċjali addizzjonali (garanzija). Din jew tkun inkluża fil-prezz tal-prodott jew inkella b'żieda mal-ispiża. Din il-garanzija ma tiħux post il-garanzija legali, li dejjem hi ta' minimu ta' sentejn, u għandek tinforma lill-konsumatur li dan ma jaffettwax id-dritt tiegħu għall-garanzija legali.

Implimentazzjoni tal-garanziji legali u tal-garanziji f'kull pajjiż

Kull pajjiż tal-UE jimplimenta r-regoli kemxejn b'mod differenti. Tista' taqra aktar dwar kif jeħtieġlek timplimenta l-garanziji legali u l-garanziji f'kull pajjiż tal-UE permezz tal-link hawn taħt.

Agħżel il-pajjiż

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready hu programm madwar l-UE, li joffri korsijiet ta' taħriġ bla ħlas fil-liġi tal-konsumatur għall-mikrointrapriżi u l-SMEs. Tista' tapplika biex tattendi kors ta' taħriġ f'pajjiżek biex tiżgura li l-SME tiegħek hi Consumer Law Ready.

Jekk tippreferi titgħallem bir-ritmu tiegħek, agħmel is-sign up biex taċċessa l-materjal edukattiv. Imbagħad tista' tagħmel test elettroniku u tivvalida t-taħriġ tiegħek b'ċertifikat.

Iċċekkja l-portal tal- Consumer Law Ready en biex tiskopri kif tagħmel is-sign up.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: