Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 22/02/2018

Dokumenti u formalitajiet għar-reġistrazzjoni tal-karozza

Tgħix fejn tgħix fl-UE, għandek tirreġistra l-karozza tiegħek fil-pajjiż fejn normalment għandek ir-residenza permanenti .

Normalment m'intix permess tirreġistra l-karozza f' pajjiż fejn għandek residenza sekondarja jew vileġġjatura.

M'hemmx liġi komuni għall-UE kollha dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. L-informazzjoni li ġejja tirrifletti x'jiġri f'ħafna mill-pajjiżi membri.

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Biex tirreġistra l-karozza, trid tippreżenta dawn id- dokumenti:

Ċertifikat ta' konformità ta' karozzi ġodda

Iċ-ċertifikat ta' konformità jinħareġ mill-manifattur u juri li l- karatteristiċi tekniċi tal-vettura jissodisfaw l-istandards tas-sigurtà u l-ambjent. Jista' jkun ċertifikat Ewropew (KE) jew nazzjonali.

Iċ-ċertifikat ta' konformità tal-KE

Iċ-ċertifikat ta' konformità tal-KE hu validu fil- pajjiżi tal-UE kollha.

Jekk il-karozza għandha ċertifikat tal-KE validu, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu dokumentazzjoni teknika addizzjonali - sakemm il-karozza tiegħek ma ġietx modifikata wara li ħarġet mill-fabbrika (f'dak il-każ jistgħu jitolbuk għal approvazzjoni ġdida).

Iċ-ċertifikat nazzjonali ta' konformità

Iċ-ċertifikat nazzjonali ta' konformità hu validu biss fil-pajjiż li ħarġu.

Dan ġeneralment jinħareġ għal karozzi tal-linja, trakkijiet, vannijiet, trejlers u vetturi individwali ta' qabel Mejju 2009 jew karozzi vintage.

Jekk il-karozza diġà reġistrata u teħodha f'pajjiż ieħor tal-UE, l-awtoritajiet fil-pajjiż il-ġdid normalment jitolbu verifiki tekniċi addizzjonali jew ċertifikati qabel jirreġistrawha.

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-karozzi li kienu diġà reġistrati

Meta tixtieq tirreġistra karozza li diġà kienet irreġistrata (minnek u jew mis-sid ta' qablek) f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek tippreżenta ċ-ċertifikat l-antik lill-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni.

Dan iċ-ċertifikat fih informazzjoni utli dwar il-karozza, għalhekk ir-reġistrazzjoni tkun aktar malajr u effiċjenti.

Prova ta' kopertura tal-assigurazzjoni

Meta tirreġistra, ikollok tippreżenta prova li għandek kopertura ta' assigurazzjoni.

L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw il-kopertura mingħand kwalunkwe kumpanija tal-assigurazzjoni:

  • ibbażata f'dak il-pajjiż jew b'uffiċċju hemmhekk
  • mingħajr uffiċċji f'dak il-pajjiż iżda awtorizzata li tipprovdi servizzi fih

Prova ta' pussess

Għandek imnejn tintalab tipprova li inti s-sid legali tal-vettura. Invojsis użati bħala prova ta' xiri għandhom jiddikjaraw b'mod ċar in-numru tal-VAT tal-bejjiegħ tal-karozza.

Prova tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)

L-awtoritajiet nazzjonali huma intitolati jiċċekkjaw, meta jirreġistraw vetturi, jekk il-VAT kinetx imħallsa kif suppost.

Ir-regoli tal-VAT ivarjaw skont jekk il-karozza hix ġdida jew użata u jekk tixtrihiex mingħand dealer professjonali jew individwu privat.

Għall-iskopijiet tal-VAT, karozza ġdida tkun għamlet anqas minn 6,000 km JEW intużat anqas minn sitt xhur.   

Iċċekkja fejn għandek tħallas il-VAT għal karozza mixtrija f'pajjiż ieħor tal-UE.

Prova ta' affidabbiltà stradali

L-awtoritajiet fil-pajjiż fejn trid tirreġistra l-vettura tiegħek jistgħu l-ewwel jirrekjedu li tagħmel it-test tal-VRT.

Madankollu, huma obbligati jirrikonoxxu ċertifikat tal-VRT maħruġ minn pajjiż ieħor tal-UE.

Pagament ta' reġistrazzjoni tal-vettura / taxxa tat-triq

M'hemmx liġi komuni għall-UE kollha dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi u t-taxxa tat-triq. Dawn it-taxxi jkollok tħallashom skont il-liġi tal-pajjiż fejn tgħix jew sejjer tgħix.

Għandek imnejn tkun eleġibbli għal eżenzjoni tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vettura meta tibdel il-pajjiż, jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet u l-iskadenzi rilevanti.

Qabel titlaq lejn il-pajjiż il-ġdid, ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali hemm.

Storja bħala eżempju

Franka l-flus billi tagħmel l-affarijiet f'waqthom!

Alex u Flora għadhom kif irtiraw, wara li ħadmu fil-Ġermanja għal dawn l-aħħar 30 sena. Issa jridu jmorru jgħixu l-Portugall u jieħdu l-karozza magħhom.

Fil-Portugall huma eżentati mit-taxxa ta' reġistrazzjoni Portugiża (ISV) jekk jirreġistraw il-karozza fi żmien 6 xhur wara li jħallu l-Ġermanja. L-awtoritajiet Portugiżi jirrekjedu sempliċiment ċertifikat mill-amministrazzjoni Ġermaniża li juri d-data li fiha telqu mill-pajjiż.

Minħabba li t-taxxa ta' reġistrazzjoni Portugiża tista' tkun għalja sew, jiswa ħafna li Alex u Flora jirreġistraw fil-ħin.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri