Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/06/2017

Doklady o registraci vozidla a jiné formality

Ať už žijete v EU kdekoli a vlastníte automobil, musíte jej tam, kde máte trvalý pobyt , zaregistrovat.

Obvykle není možné vozidlo zaregistrovat v zemi, kde máte pouze dočasný pobyt nebo kam pouze dojíždíte například za rekreací.

Registrace vozidel není na úrovni EU harmonizována. Následující informace jsou stručným souhrnem praxe v řadě členských zemí.

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

K registraci svého vozidla budete muset předložit následující doklady:

Osvědčení o shodě pro nová vozidla

Osvědčení o shodě vystavuje výrobce a toto osvědčení dokládá, že technické vlastnosti vozidla splňují bezpečnostní a environmentální normy. Může se jednat buď o evropské (ES) nebo vnitrostátní osvědčení.

Osvědčení ES o shodě

Evropské osvědčení o shodě platí ve všech státech EU .

Pokud váš automobil platné evropské osvědčení má, vnitrostátní orgány nemohou požadovat další technickou dokumentaci – ledaže by na tovární konstrukci vašeho vozidla byly provedeny změny. V takovém případě smí orgány žádat nové schválení.

Vnitrostátní osvědčení o shodě

Vnitrostátní osvědčení o shodě platí pouze v zemi, která jej vydala.

Obvykle se vystavuje pro autobusy, nákladní automobily, dodávky, přívěsy a zvlášť přizpůsobená vozidla vyrobená před květnem 2009 nebo historická vozidla.

V případě, že máte již vozidlo v některé zemi zaregistrováno a stěhujete se do jiné země Unie, úřady v nové zemi budou před udělením registrace často vyžadovat dodatečnou technickou kontrolu nebo osvědčení.

Osvědčení o registraci vozidel, která již byla v minulosti registrována

Pokud chcete nechat provést registraci vozidla, které již bylo v minulosti zaregistrováno (vámi nebo bývalým vlastníkem) v jiné zemi EU, musíte k aktuální žádosti o registraci přiložit předchozí osvědčení.

Toto osvědčení obsahuje důležité informace a registraci obvykle zjednoduší a urychlí.

Doklad o pojištění

Při registraci budete muset předložit doklad o pojištění vozidla.

Orgány musejí přijmout pojištění od kterékoli pojišťovny:

  • která má v dané zemi sídlo nebo pobočku
  • které sice nemá v dané zemi ani pobočku, ale má povolení na daném území poskytovat služby

Doklad o vlastnictví

Můžete být vyzváni, abyste prokázali, že jste oprávněným vlastníkem vozidla. Faktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.

Doklad o zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH)

Vnitrostátní orgány jsou oprávněny při registraci vozidel kontrolovat, zda byla zaplacena DPH.

Pravidla, jimiž se DPH řídí, se liší podle toho, zda se jedná o nový či ojetý automobil a zda byl zakoupen od obchodníka nebo od soukromé osoby.

Pro účely DPH se za nové považuje takové vozidlo, které nemá najeto více než 6 000 km NEBO nebylo používáno déle než 6 měsíců.   

Zjistěte si, kde musíte zaplatit DPH za vozidlo zakoupené v jiné zemi EU.

Technické kontroly

Orgány země, ve které chcete vaše vozidlo registrovat, mohou požadovat, aby nejprve prošlo technickou prohlídkou.

Jsou nicméně povinny uznat testy technické způsobilosti vydané v jiné zemi EU.

Registrační poplatky a silniční daň

Celoevropské předpisy upravující registraci vozidel a silniční daň neexistují. Tyto poplatky budete muset uhradit v souladu s platnými právními předpisy dané země.

Je možné, že při stěhování z jedné země do druhé budete mít nárok na osvobození od poplatku za registraci. Zjistěte si příslušné podmínky a lhůty.

Než se přestěhujete do cílové země kontaktujte příslušné vnitrostátní orgányEnglish.

Příklad

Ušetří vám to čas a peníze!

Franz a Anna pracovali 30 let v Německu, na důchod se hodlají přestěhovat do Portugalska a chtějí si s sebou vzít automobil.

V Portugalsku jsou osvobozeni od registračního poplatku („ISV"), pokud svůj vůz zaregistrují do 6 měsíců od opuštění Německa. Portugalské orgány pouze požadují z Německa osvědčení, na němž bude uvedeno datum, kdy zemi opustili.

Vzhledem k tomu, že portugalské poplatky bývají poměrně vysoké, Anně a Franzovi se každopádně vyplatí zaregistrovat auto včas.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství