Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Doklady o registraci vozidla a jiné formality

 • Mám auto registrované v ČR, ale bydlím teď v Belgii. Musím si ho tam nechat zaregistrovat?  

  ANO — Ledaže hodláte Belgii do 6 měsíců od příjezdu opustit. Obecně platí, že vozidlo musíte mít přihlášené v zemi, kde pobýváte.

 • Během týdne pracuji v Lucembursku, ale na víkendy dojíždím za rodinou do Německa. V které zemi musím mít auto zaregistrované?  

  Pokud takto dojíždíte za prací pravidelně a spadáte tedy do kategorie „přeshraniční pracovník", můžete si ponechat vozidlo registrované v zemi, kde máte trvalé bydliště, tj. v Německu.

 • Používám firemní vozidlo registrované v Čechách, ale bydlím na Slovensku, kde také vykonávám část pracovních povinností. Mohu vozidlo legálně používat i na Slovensku?  

  ANO — Pokud na Slovensku také pracujete, můžete firemní vůz používat na Slovensku i pro soukromé účely. Totéž by pro vás platilo i v případě, že byste byl osobou samostatně výdělečně činnou (a firemní vůz by tudíž patřil vám), avšak pod podmínkou, že jste jako podnikatel v Čechách legálně usazen.

 • Jsem z Holandska a každý rok jezdím autem na 3 měsíce na dovolenou do Čech, kde mám chatu. Mohu vozidlo v Čechách zaregistrovat?  

  NE – Obecně platí, že vozidlo musíte mít přihlášené v zemi, kde máte trvalý pobyt.

 • Bydlím v Londýně a vozidlo s britskou SPZ mám ve Španělsku, kam jezdím na letní byt. Mohou po mě španělské úřady vyžadovat, abych si tam automobil zaregistroval?  

  NE – Vozidlo tam mít přihlášené nemusíte, protože tam nemáte trvalý pobyt. Úřady vám však mohou zakázat, abyste jej pronajímal nebo půjčoval osobám s trvalým pobytem ve Španělsku. Své auto tam smíte řídit vy sám, vaše rodina či přátelé, nebo osoby s trvalým pobytem ve Španělsku, pokud je doprovázíte jako spolujezdec. Je možné, že vám místní pojišťovna nebude chtít vůz pojistit. Vysvětlete jim svou situaci.

 • Jsem z Brna, na dva roky odjíždím studovat do Británie a chci si s sebou vzít automobil. Musím si ho tam nechat zaregistrovat?  

  NE — Nemusíte, pokud je jediným důvodem vašeho pobytu studium. Chcete-li ale během studia pracovat a nebo po skončení studia ve Spojeném království dále pobývat, musíte tam mít vůz zaregistrovaný.

 • Na 10 měsíců odjíždím pracovat do Švédska, potom se vracím domů na Slovensko. Musím si nechat vozidlo ve Švédsku zaregistrovat?  

  ANO – Musíte, protože překročíte délku pobytu 6 měsíců a – jak předpokládáme – nebudete na Slovensko pravidelně dojíždět, takže se na vás nevztahuje výjimka platná pro „přeshraniční pracovníky".

 • Chci si koupit vůz v Německu a odjet s ním zpátky do Čech, kde mám trvalé bydliště. Jak to bude s registrací?  

  I když si vůz budete nakonec muset nechat zaregistrovat v Čechách, na cestu z Německa budete potřebovat německou SPZ. Pokud je automobil nový, požádejte o převozní značku – pak nebudete muset platit v Německu DPH. Pokud se jedná o ojeté vozidlo, budete muset s největší pravděpodobností požádat v Německu o registraci. Zvažte, zda by nebylo levnější si nechat do Čech auto dopravit. Pak byste se registraci v Německu vyhnuli.

 • Chtěl jsem si nechat ve Španělsku zaregistrovat přívěs, ale místní úřady po mě požadují schválení typu, i když mám evropský certifikát shody. Proč?

  Evropské schválení typu má zaručit, že přívěsy a karavany odpovídají evropským bezpečnostním normám. Pokud má vás přívěs či karavan evropský certifikát shody, znamená to, že jeho prototyp byl v zemi, která schválení typu udělila, již příslušným orgánem schválen. Španělské orgány proto nemohou žádat, aby váš přívěs prošel dalším schvalováním, ani pro vyřízení registrace nebo pro uvedení do provozu požadovat další technickou dokumentaci. Mohou však vyžadovat technickou kontrolu, která potvrdí, že na přívěsu nebyly provedeny žádné změny.

 • Mám vozidlo momentálně zaregistrované v Německu a žádám o registraci v Rakousku. Rakouské úřady po mě chtějí evropský certifikát o shodě.  Kde ho najdu?  

  Výrobci jsou povinni evropský certifikát o shodě vystavit při prodeji vozidla.  Jestliže jej skutečně nemáte, budete muset o originál nebo kopii zažádat výrobce. Zkuste kontaktovat dealera, od kterého jste vůz koupili. Za vystavení a doručení certifikátu budete muset nejspíše zaplatit. Pomoci by vám měl být schopen oficiální rakouský dovozce daného typu vozidla.

 • Uznají mi evropský certifikát o shodě i poté, co jsem si na automobilu nechal provést pár změn?  

  NE – Evropským certifikátem o shodě výrobce stvrzuje, že ručí za tovární konstrukci vozidla a za to, že splňuje normy EU. Vozidlo, na němž byly provedeny změny, musí projít samostatným schvalovacím postupem podle zákonů země, ve kterém je registrováno. V zemi, kam bude vyvezeno, budou příslušné orgány požadovat zvláštní technickou kontrolu či certifikáty, nebo mohou před udělením registrace dokonce požádat o provedení zkoušek podle zákonů dané země.

 • Stěhuju se na důchod z Francie do Čech a chci si s sebou přivést veterána. Jak složitá bude v Česku jeho registrace?  

  Pokud bylo vaše auto vyrobeno před rokem 1996, registrace nemusí být snadná, protože automobil nemá evropské prohlášení o shodě. Vaše francouzské dokumenty na automobil platí pouze ve Francii a české orgány mohou požadovat, aby na automobilu byly provedeny technické změny. Úpravy musí být úměrné bezpečnostním a environmentálním normám, kvůli kterým je vám orgány nařídí. Řada zemí však zavedla zvláštní zákony, které takové postupy pro historická vozidla pro omezené využití zjednodušují.

 • Můj vůz před rokem prošel technickou kontrolou v Polsku. Bude muset technickou kontrolu absolvovat i v Česku, kde nyní žádám o jeho registraci?  

  Možná, že ANO – České orgány mohou o technickou kontrolu před udělením registrace požádat. Avšak pouze pokud:

  • je kontrola povinná i pro české občany, když dochází ke změně majitele
  • vůz neprošel zcela totožnou kontrolou v Polsku
  • by podle polských zákonů nastala lhůta na povinnou technickou prohlídku

  Časové intervaly mezi povinnými technickými kontrolami se v jednotlivých zemích liší. I když vám podle polských zákonů stále platí technická kontrola provedená v Polsku, budete se muset řídit českými zákony a dodržet lhůtu pro technické kontroly platnou v ČR.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Doklady o registraci vozidla a jiné formality
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství