Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Dokumenty a formálne požiadavky týkajúce sa registrácie vozidla

 • Môžem mať aj naďalej auto registrované vo Francúzsku, hoci teraz žijem v Belgicku?  

  Nie, nemôžete. Registrovať auto v Belgicku nemusíte iba v takom prípade, že by ste plánovali zotrvať v Belgicku kratšie ako 6 mesiacov. Vo všeobecnosti máte povinnosť registrovať auto v krajine, v ktorej žijete.

 • Každý víkend trávim v Nemecku, kde žijem so svojou rodinou a pracovný týždeň v Luxemburgu, kam dochádzam za prácou autom. Kde by som mal registrovať svoje auto?  

  Ak takto pravidelne dochádzate za prácou ako „cezhraničný pracovník", môžete mať auto registrované v Nemecku (v krajine, v ktorej žijete).

 • Používam firemné auto registrované v Luxembursku a žijem v Belgicku, kde vykonávam časť svojej práce. Môžem používať toto auto v Belgicku?  

  Áno. Ak pracujete aj v Belgicku, môžete tam používať firemné auto aj na súkromné účely. To iste platí, aj keď ste samostatne zárobkovo činná osoba (napr. keď si zaobstaráte firemné auto) za predpokladu, že ste v Luxembursku legálne usadený.

 • Som Talian a každý rok chodím autom na trojmesačnú dovolenku do môjho domu vo francúzskych Alpách. Môžem zaregistrovať svoje auto vo Francúzsku?  

  Nie. Vaše auto môžete zaregistrovať iba v krajine, kde máte trvalé bydlisko.

 • V mojom letnom dome v Grécku mám auto, ale žijem v Spojenom kráľovstve. Môžu odo mňa grécke úrady vyžadovať, aby som ho zaregistroval v Grécku?  

  Nie, nemôžu, keďže nemáte v Grécku trvalé bydlisko. Ale môžu vám zakázať prenajímať vaše auto, či dokonca ho len požičiavať miestnym obyvateľom. Vaše auto môžete viesť vy a vaši príbuzní alebo priatelia, ktorí vás prišli navštíviť. Miestni obyvatelia len v prípade, že v aute sedíte aj vy. Pri poistení auta v Grécku, ktoré je registrované v Spojenom kráľovstve, by ste mohli mať problémy, preto by ste mali byť pripravený vysvetliť osobitné okolnosti situácie.

 • Som poľský študent zapísaný na dvojročné magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve. Musím tam zaregistrovať svoje auto?  

  Nie, nemusíte, ak je jediným účelom vášho pobytu štúdium. Ale ak počas štúdia začnete pracovať, prípadne zostanete v Spojenom kráľovstve aj po jeho ukončení, budete tam musieť svoje auto zaregistrovať.

 • Vo Švédsku pracujem na základe zmluvy na určitý čas počas 10 mesiacov, potom sa vrátim na Slovensko. Musím svoje auto zaregistrovať vo Švédsku?  

  Áno, pretože váš pobyt je dlhší ako 6 mesiacov a predpokladá sa, že nebudete dochádzať do práce zo Slovenska.

 • Chcem si kúpiť auto v Nemecku a priviezť si ho do Francúzska, kde aj žijem. Ako by som ho mal zaregistrovať?  

  Aj keď auto napokon budete musieť zaregistrovať vo Francúzsku, najprv vám musia prideliť nemeckú poznávaciu značku, aby ste si ho mohli do Francúzska priviezť. Ak ide o nové auto, mali by ste požiadať o dočasné poznávacie značky, vďaka čomu sa vyhnete plateniu DPH v Nemecku. Ak je auto používané, pravdepodobne budete potrebovať bežné nemecké poznávacie značky, aj keď len na krátke obdobie. Zvážte aj dodávku auta priamo do Francúzska, čím by ste sa vyhli povinnosti registrácie v Nemecku a porovnajte si náklady.

 • Hoci má môj náves osvedčenie EÚ o zhode, zdá sa, že na jeho registráciu v Španielsku ešte bude musieť prejsť postupom typového schválenia. Prečo?  

  Zámerom postupu typového schválenia je zabezpečiť, aby návesy a obytné prívesy spĺňali požiadavky EÚ na technickú bezpečnosť. Ak má váš náves alebo obytný príves osvedčenie EÚ o zhode, znamená to, že prototyp vášho návesu (alebo obytného prívesu) už skontroloval príslušný úrad v krajine, ktorá ho vydala. Z tohto dôvodu španielske úrady nemôžu nariadiť dodatočné typové schvaľovanie alebo žiadať akúkoľvek ďalšiu technickú dokumentáciu s cieľom registrácie alebo uvedenia do prevádzky. Môžu však vyžadovať technickú kontrolu, aby sa zabezpečilo, že náves (alebo obytný príves) nebol upravovaný po dodávke k vám.

 • Talianske úrady ma žiadajú, aby som si pre svoje auto registrované vo Francúzsku nechal vystaviť osvedčenie EÚ o zhode, pretože ho plánujem zaregistrovať v Taliansku. Kde môžem toto osvedčenie získať?  

  Výrobcovia sú pri predaji vozidla povinní poskytnúť osvedčenie EÚ o zhode. Keďže osvedčenie nemáte, budete musieť o originál alebo duplikát požiadať výrobcu vášho vozidla (najskôr asi cez predajcu) a za jeho vystavenie a doručenie pravdepodobne budete musieť zaplatiť. Oficiálny dovozca značky v Taliansku by vám mal vedieť pomôcť.

 • Bude osvedčenie EÚ o zhode platiť aj v prípade, že moje auto bolo upravené?  

  Nie. Osvedčenie EÚ o zhode je vyhlásenie výrobcu, že za výrobu daného vozidla zodpovedá on a vozidlo spĺňa požiadavky legislatívy EÚ. Upravené vozidlo by malo prejsť samostatným schválením v rámci vnútroštátneho práva toho členského štátu EÚ, v ktorom bolo zaregistrované. V prípade vývozu upraveného vozidla budú príslušné úrady prijímajúceho štátu požadovať vykonanie osobitnej technickej kontroly alebo predloženie osvedčenia, prípadne môžu pred registráciou vykonať testy podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

 • Zo Spojeného kráľovstva si privážam svojho veterána do Portugalska, kde budem tráviť dôchodok. Môžem v Portugalsku očakávať nejaké komplikácie pri jeho registrácii?  

  Registrácia môže byť zložitejšia, ak bolo vaše auto vyrobené pred rokom 1996, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou nemá osvedčenie EÚ o zhode. Vaše dokumenty sú platné len v Spojenom kráľovstve a portugalské úrady môžu vyžadovať určité technické úpravy na vašom aute. Úpravy na vozidle musia presne zodpovedať bezpečnostným a environmentálnym štandardom. Mnohé z krajín EÚ prijali osobitné vnútroštátne právne predpisy vrátane zjednodušených postupov na obmedzené používanie veteránov na cestách.

 • Moje auto prešlo pred necelým rokom technickou kontrolou v Portugalsku. Budem musieť ísť znova na technickú kontrolu, keď ho chcem teraz zaregistrovať v Španielsku?  

  Je to možné. Španielske úrady totiž môžu pred registráciou auta v krajine vyžadovať technickú kontrolu. Ale môžu tak urobiť iba vtedy, ak:

  • je kontrola povinná aj pre občanov s trvalým pobytom v Španielsku v prípade, že sa mení držiteľ osvedčenia o registrácii;
  • nepredstavuje duplicitnú kontrolu k tej, ktorou prešlo vaše auto v Portugalsku;
  • pravidelná povinná kontrola v Portugalsku je ešte platná.

  Časové rozpätie medzi povinnými technickými kontrolami sa v jednotlivých krajinách líši. Aj v prípade, že je vaša technická kontrola stále platná podľa portugalských právnych predpisov, rozhodujúca je frekvencia prehliadok platná v Španielsku.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Doklady a administratívne náležitosti na registráciu vozidla
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo