Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Automašīnas reģistrācijas dokumenti un formalitātes

 • Ja esmu pārcēlies uz Beļģiju, vai mana automašīna arī turpmāk var būt reģistrēta Francijā?  

  – nevar gan, izņemot gadījumu, ja Beļģijā uz dzīvi nepaliksit ilgāk par 6 mēnešiem. Parasti automašīnai jābūt reģistrētai valstī, kur dzīvojat.

 • Nedēļas nogales es pavadu Vācijā, kur dzīvoju kopā ar ģimeni, bet darbdienas – Luksemburgā, turp braucot ar auto. Kur man jāreģistrē automašīna?  

  Ja jūs, būdams pārrobežu darba ņēmējs, regulāri braucat uz darbu citā valstī, jūsu mašīna var būt reģistrēta Vācijā, kur dzīvojat.

 • Es braucu ar Luksemburgā reģistrētu uzņēmuma automašīnu, bet pats dzīvoju Beļģijā, kur veicu daļu darba. Vai varu izmantot automašīnu Beļģijā?  

  – ja darbu veicat Beļģijā, jūs varat izmantot uzņēmuma automašīnu privātām vajadzībām Beļģijā. Šis princips darbojas arī tad, ja esat pašnodarbinātais (t.i., esat pats sev piešķīris uzņēmuma automašīnu) ar juridisko adresi Luksemburgā.

 • Esmu itālis un ik gadu uz 3 mēnešiem ar automašīnu braucu brīvdienās uz Francijas Alpiem, kur man pieder otra māja. Vai varu reģistrēt automašīnu Francijā?  

  – automašīnu varat reģistrēt tikai tajā valstī, kuras pastāvīgais iedzīvotājs esat.

 • Es dzīvoju Lielbritānijā, bet man pieder vasarnīca Grieķijā, kur turu automašīnu. Vai Grieķijas iestādes var likt auto pārreģistrēt Grieķijā?  

  – nevar, jo jūs neesat Grieķijas pastāvīgais iedzīvotājs. Taču tās var jums aizliegt izīrēt vai aizdot šo auto Grieķijas iedzīvotājiem. Ar automašīnu drīkstat braukt jūs pats, jūsu radi vai draugi, kas ciemojas, bet Grieķijas iedzīvotāji to var lietot vienīgi jūsu klātbūtnē. Var gadīties, ka Lielbritānijā reģistrētu automašīnu būs grūti apdrošināt Grieķijā, bet mēģiniet izskaidrot savu īpašo situāciju.

 • Es esmu students no Polijas un tagad 2 gadus studēšu maģistrantūrā Lielbritānijā. Vai man automašīna jāreģistrē tur?  

  – bet tikai tādā gadījumā, ja vienīgais jūsu uzturēšanās mērķis ir studijas. Ja sāksit studiju laikā strādāt vai paliksit Lielbritānijā pēc studiju pabeigšanas, automašīnu vajadzēs reģistrēt Lielbritānijā.

 • Man ir pagaidu darbs Zviedrijā (līgums uz 10 mēnešiem), bet pēc tam es atgriezīšos Slovākijā. Vai man jāreģistrē automašīna Zviedrijā?  

  – jūsu uzturēšanās laiks pārsniedz 6 mēnešus, un diez vai jūs regulāri braukāsit no vienas valsts uz otru.

 • Es plānoju Vācijā iegādāties automašīnu un ar to braukt atpakaļ uz Franciju, kur dzīvoju. Kā man to reģistrēt?  

  Lai gan automašīna, visticamāk, būs jāreģistrē Francijā, jums vajadzīga Vācijas numura zīme, lai varētu doties ceļā uz Franciju. Ja automašīna ir jauna, pieprasiet tranzīta numuru. Tad nevajadzēs maksāt PVN Vācijā. Ja automašīna ir lietota, jums droši vien nāksies to vispirms reģistrēt Vācijā, kaut arī uz pavisam īsu periodu. Apsveriet iespēju pasūtīt mašīnas piegādi uz Franciju, tad jums nevajadzētu to reģistrēt Vācijā. Salīdziniet izmaksas, kas saistītas ar abiem variantiem.

 • Lai reģistrētu piekabi Spānijā, man esot jāveic tipa apstiprināšanas procedūra, kaut arī man ir ES atbilstības sertifikāts. Kāpēc?  

  ES tipa apstiprināšanas procedūra ir ieviesta, lai piekabes un dzīvojamie furgoni atbilstu ES tehniskās drošības prasībām. Ja jūsu piekabei vai dzīvojamajam furgonam ir ES atbilstības sertifikāts, tas nozīmē, ka jūsu piekabes (vai furgona) prototipu jau ir pārbaudījusi iestāde valstī, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Tāpēc Spānijas iestādes nevar uzstāt, ka jāveic vēl viena tipa apstiprināšanas procedūra, vai pieprasīt papildu tehnisko dokumentāciju reģistrācijai vai nodošanai ekspluatācijā. Tomēr tās var pieprasīt tehnisko apskati, lai pārliecinātos, ka piekabe (vai furgons) pēc piegādes jums nav pārbūvēta.

 • Itālijas iestādes liek uzrādīt ES atbilstības sertifikātu manai Francijā reģistrētajai automašīnai, kuru gribu pārreģistrēt Itālijā. Kur varu tādu dabūt?  

  Pārdodot transportlīdzekli, ražotājam jāizsniedz ES atbilstības sertifikāts. Ja jums tāda nav, jums jāsaņem šā dokumenta oriģināls vai kopija no transportlīdzekļa ražotāja (droši vien ar dīlera starpniecību un sedzot ar dokumenta izsniegšanu un piegādi saistītās izmaksas). Vairumā gadījumu jums varēs palīdzēt attiecīgās markas automobiļu importētājs Itālijā.

 • Vai ES atbilstības sertifikātu pieņem arī tad, ja mana automašīna ir tehniski pārveidota?  

  – ES atbilstības sertifikāts ir ražotāja apliecinājums, ka aprakstītais transportlīdzeklis ir samontēts ražošanas līnijā, kas ir ražotāja pārziņā un atbilst ES tiesību normu prasībām. Pārbūvētam automobilim jāveic individuāla sertificēšana pēc procedūras, kas atbilst tās ES dalībvalsts likumiem, kurā transportlīdzekli reģistrēs. Eksportējot pārbūvētu transportlīdzekli, galamērķa valsts iestādes pieprasīs īpašas tehniskās pārbaudes vai sertifikātus, tās var pirms reģistrēšanas pat veikt savas valsts tiesību aktos paredzētus testus.

 • Man pieder antīkais auto, ko pensionējoties vēlos pārvest no Lielbritānijas uz Portugāli. Vai ar reģistrāciju Portugālē neradīsies grūtības?  

  Ja jūsu automašīna ir ražota pirms 1996. gada, reģistrācija var noritēt sarežģītāk nekā parasti, jo jums droši vien nav ES atbilstības sertifikāta. Lielbritānijas dokumenti ir derīgi tikai Lielbritānijā. Var gadīties, ka Portugāles iestādes pieprasīs automobilim veikt kādus pārveidojumus. To apjoms gan nepārsniegs drošības un vides standartu ievērošanai nepieciešamo minimumu. Daudzās ES valstīs darbojas īpaši tiesību akti, kas, piemēram, paredz vienkāršotu procedūru vēsturiskajiem spēkratiem, kas ceļu satiksmē piedalās reti.

 • Pirms nepilna gada mana automašīna Portugālē izturēja tehnisko apskati. Vai man tā jāveic arī Spānijā, kur grasos pārreģistrēt auto?  

  Iespējams – Spānijas iestādes var pieprasīt pirms automašīnas reģistrācijas veikt tehnisko apskati, bet tikai šādos gadījumos:

  • ja apskate ir obligāta arī Spānijas iedzīvotājiem, kad automašīnai mainās īpašnieks,
  • ja apskatē netiek atkārtotas pārbaudes, ko jūsu automašīna jau izturējusi Portugālē,
  • ja pienācis brīdis, līdz kuram jums obligāti būtu jāveic nākamā tehniskā apskate Portugālē.

  Obligātās tehniskās apskates periodi dažādās valstīs ir atšķirīgi. Tomēr pat tad, ja saskaņā ar Portugāles tiesībām jūsu pēdējās tehniskās apskates rezultāti vēl ir spēkā, jums jāievēro Spānijas noteikumi par tehniskās apskates biežumu.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Automašīnas reģistrēšana – formalitātes un dokumenti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.