A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Gépkocsi-regisztrációval kapcsolatos dokumentumok és adminisztratív teendők

 • Maradhat-e Franciaországban nyilvántartásba véve az autóm annak ellenére, hogy most Belgiumban élek?  

  NEM – Hacsak nem úgy tervezi, hogy hat hónapnál kevesebb időt tölt Belgiumban, regisztráltatnia kell a járművet az országban. Ön általában köteles ott nyilvántartásba vetetni autóját, ahol él.

 • A hétvégéket Németországban töltöm, mivel ott élek a családommal, hétköznapokon azonban Luxemburgban dolgozom, ahova kocsival ingázom. Hol kell bejegyeztetnem az autót?  

  Ha Ön rendszeresen ingázik a két ország között, tehát határ menti ingázónak minősül, járműve maradhat a német közúti közlekedési nyilvántartásban (abban az országban, ahol él).

 • Luxemburgi rendszámú vállalati autót használok, de Belgiumban élek, és munkám egy részét is ott végzem. Közlekedhetek-e a gépkocsival Belgiumban?  

  IGEN – Ha munkája miatt Belgiumba kell utaznia, használhatja a vállalati autót magáncélból is ott. Ugyanez vonatkozik a céges autót fenntartó önálló vállalkozókra, feltéve, hogy önálló vállalkozásuk székhelye Luxemburgban van.

 • Olaszországban élek, de minden évben három hónap szabadságot veszek ki, és ezt az időt a francia Alpokban lévő második otthonomban töltöm, ahova kocsival utazom. Regisztráltathatom-e az autómat Franciaországban?  

  NEM – Ön csak abban az országban regisztráltathatja járművét, ahol állandó lakóhellyel rendelkezik.

 • Személygépkocsit tartok fenn Görögországban, ahol a nyaralóházam van, de az Egyesült Királyságban élek. Kötelezhetnek-e a görög hatóságok arra, hogy regisztráltassam az autót Görögországban?  

  NEM – Nem kötelezhetik Önt erre, mivel nem minősül állandó lakosnak Görögországban. Megakadályozhatják viszont azt, hogy Ön bérbe adja vagy akárcsak kölcsön adja autóját görögországi lakosnak. A járművet csak Ön vagy külföldről érkező barátai, látogatói vezethetik – görög lakos csak akkor ülhet a kormányhoz, ha Ön is a kocsiban utazik. Ön nehézségekbe ütközhet, ha felelősségbiztosítást akar kötni Görögországban az Egyesült Királyságban nyilvántartott járműre, de a probléma megoldható, ha Ön ismerteti sajátos helyzetét.

 • Lengyel diák vagyok. Tanulmányaimat az Egyesült Királyságban folytatom, ahol kétéves mesterkurzusra iratkoztam be. Be kell-e ott jegyeztetnem személygépkocsimat erre az időre?  

  NEM – Ha ott-tartózkodásának egyetlen célja a tanulás, akkor nem. Ha azonban dolgozni is fog ez idő alatt, vagy ha tanulmányai befejezése után úgy dönt, hogy az Egyesült Királyságban marad, akkor regisztráltatnia kell a járművet az Egyesült Királyságban.

 • Ideiglenesen Svédországban dolgozom, 10 hónapra szóló munkaszerződéssel. Utána visszatérek Szlovákiába. Be kell-e jegyeztetnem az autómat Svédországban?  

  IGEN – Mivel Ön hat hónapnál több időt tölt ott, és feltehetően nem ingázik a két ország között.

 • Azt tervezem, hogy Németországban személygépkocsit vásárolok, és azzal utazom haza Franciaországba. Hogyan kell nyilvántartásba vetetnem az autót?  

  Noha Ön Franciaországban fogja forgalomba helyeztetni az autót, a hazautazáshoz igényelnie kell német rendszámtáblát. Ha  új járműről van szó, ideiglenes rendszámot kell kérnie – így megoldható, hogy Németországban ne kötelezzék héa (hozzáadottérték-adó, Magyarországon: áfa) fizetésére. Ha használt autót vesz, valószínűleg rendesen nyilvántartásba kell vetetnie azt Németországban, még ha rövid időre is. Vesse össze a költségeket és fontolja meg, hogy nem érdemes-e elszállíttatni az autót Franciaországba, mivel akkor nem kell német rendszámot kérnie.

 • Utánfutót vettem, és regisztráltatni szeretném azt Spanyolországban, de állítólag típus-jóváhagyási eljárást kell kérelmeznem, noha uniós megfelelőségi nyilatkozatom van hozzá. Miért van ez így?  

  Az EU típus-jóváhagyási eljárása azt hivatott biztosítani, hogy az utánfutók és lakókocsik megfelelnek az EU által előírt műszaki biztonsági követelményeknek. Ha az Ön utánfutójának érvényes EU-megfelelőségi nyilatkozata van, az azt jelenti, hogy annak prototípusa már átesett a vizsgálaton abban az országban, ahol az illetékes hatóság megadta a típusjóváhagyást. A spanyol hatóságok tehát regisztráció vagy forgalomba helyezés céljából nem írhatnak elő további típus-jóváhagyási vizsgálatot, és nem kérhetnek Öntől további műszaki dokumentációt. Műszaki vizsgálatnak azonban alávethetik az utánfutót annak ellenőrzése végett, hogy kiszállítás után Ön nem módosíttatott-e rajta valamit.

 • Franciaországban regisztrált járművemet szeretném Olaszországban nyilvántartásba vetetni. Az olasz hatóságok az EU-megfelelőségi nyilatkozat bemutatását kérik tőlem. Hol szerezhetem azt be?  

  A gyártókat a jog arra kötelezi, hogy a járművekhez EU-megfelelőségi nyilatkozatot adjanak a vevőknek. Ha Önnek nincs birtokában a nyilatkozat, a gyártótól kell kérnie a dokumentumot – az eredetit vagy egy másodpéldányt. (Az ügyben ahhoz a kereskedőhöz is fordulhat, ahol a járművet vette, de valószínűleg Önnek fizetnie kell a nyilatkozat kiállításáért és kézbesítéséért.) A legtöbb esetben a gyártó cég olaszországi hivatalos importőre is segíteni tud Önnek a probléma megoldásában.

 • Járművemet átalakíttattam saját igényeimnek megfelelően. Elismerik-e a hatóságok az EU-megfelelőségi nyilatkozatot ennek ellenére is?  

  NEM – az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártó nyilatkozata arról, hogy a megnevezett jármű összeállítása az ő felelősségük alatt álló gyártósoron történt, és a jármű megfelel az európai uniós jog követelményeinek. A tulajdonos igényei szerint átalakított járművet egyedi engedélyezési eljárásnak veti alá saját jogszabályai értelmében az az ország, ahol a jármű regisztrációját kérelmezik. Az átalakított jármű exportálásakor a fogadó ország illetékes hatóságai külön műszaki vizsgálat elvégzését vagy a megfelelőséget tanúsító igazolás bemutatását kérik, sőt akár maguk is megvizsgálhatják saját jogszabályaiknak megfelelően a járművet, mielőtt hozzájárulnak annak nyilvántartásba vételéhez.

 • Muzeális autómat magammal szeretném vinni az Egyesült Királyságból Portugáliába, ahol nyugdíjba vonulásom után élni fogok. Milyen nehézségekkel kell számolnom, amikor Portugáliában regisztráltatni fogom az autót?  

  A regisztráció bonyolultabb lehet, ha az Ön járműve 1996 előtt készült, ugyanis ebben az esetben valószínűleg nincs hozzá EU-megfelelőségi nyilatkozat. Az Egyesült Királyságban kapott okmányok csakis az Egyesült Királyságban érvényesek, ezért a portugál hatóságok kérhetik, hogy végeztessen műszaki módosításokat az autón. A kért változtatásoknak arányosaknak kell lenniük azokkal a biztonsági és környezetvédelmi előírásokkal, amelyeknek teljesítésére hivatottak. Több uniós ország külön nemzeti rendelkezéseket hozott, többek között egyszerűsített eljárásokat vezetett be a közúti forgalomban korlátozottan használt muzeális járművekre vonatkozóan.

 • Kevesebb mint egy év telt el azóta, hogy műszaki vizsgára bocsátottam a személygépkocsimat. El kell-e vinnem ennek ellenére műszaki vizsgálatra Spanyolországban is, ahol most regisztráltatni akarom?  

  Elképzelhető – a spanyol hatóságok a nyilvántartásba vétel feltételéül szabhatják a műszaki vizsgálatot annak ellenőrzése céljából, hogy alkalmas-e a jármű a közúti forgalomban való használatra. Ezt azonban csak akkor tehetik meg, ha:

  • a műszaki vizsgálat a spanyol lakosok esetében is kötelező, amikor a forgalmi engedély tulajdonosának személye megváltozik;
  • a vizsgálat nem tartalmaz olyan műszaki ellenőrzést, amelyen a jármű már átesett Portugáliában;
  • éppen sor kerülne Portugáliában az időszakos műszaki vizsgálatra.

  A kötelező időszakos műszaki vizsgálat gyakorisága országonként változik. Az Ön járművét az időszakos műszaki vizsgálat Spanyolországban megkövetelt gyakorisága szerint kell vizsgáztatni akkor is, ha a legutóbbi műszaki vizsgálat érvényessége a portugál jog szerint még nem járt le.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz