Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Bilregistrering – handlingar och formaliteter

 • Kan jag fortsätta att ha min bil registrerad i Frankrike även om jag bor i Belgien?  

  NEJ – Du får inte ha din bil registrerad i Frankrike om du inte tänker lämna Belgien igen inom sex månader. Du ska i princip registrera bilen i det land där du bor.

 • Jag arbetar i Luxemburg i veckorna. Varje helg tar jag bilen hem till familjen i Tyskland. Var ska jag registrera min bil?  

  Om du pendlar regelbundet är du en så kallad gränsarbetare och ska fortsätta att ha din bil registrerad i Tyskland (där du bor).

 • Jag har en luxemburgregistrerad tjänstebil men bor i Belgien där jag delvis också arbetar. Får jag använda bilen i Belgien?  

  JA – Om du på grund av ditt arbete åker till Belgien kan du också använda tjänstebilen där för privat bruk. Detsamma gäller om du är egenföretagare (dvs. du skaffar en företagsbil åt dig själv) och ditt företag har sitt säte i Luxemburg.

 • Jag bor i Italien, men varje år tillbringar jag tre månader i mitt fritidshus i franska Alperna. Jag åker bil dit. Får jag registrera min bil i Frankrike?  

  NEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.

 • Jag bor i Sverige, men har ett sommarhus i Grekland där jag har en bil stående. Kan de grekiska myndigheterna tvinga mig att registrera bilen i Grekland?  

  NEJ – det kan de inte, eftersom du inte är bosatt i Grekland. Men de kan hindra dig från att hyra eller låna ut bilen till grekiska invånare. Du får köra bilen, liksom din familj och dina utländska vänner. Men en grek får bara köra bilen om du är med. Det kan vara svårt att försäkra en svenskregistrerad bil i Grekland, men du bör kunna förklara dina särskilda omständigheter.

 • Jag är från Polen och studerar just nu på ett tvåårigt masterprogram i Finland. Måste jag registrera min bil där?  

  NEJ – det behöver du inte om det enda skälet för din vistelse är att studera. Men om du också börjar arbeta under de två åren eller om du blir kvar i landet efter studierna måste du registrera din bil i Finland.

 • Jag har fått en tillfällig anställning i Sverige i tio månader, sedan åker jag hem till Slovakien igen. Måste jag registrera min bil i Sverige?  

  JA – det måste du, eftersom din vistelse överstiger sex månader och du antagligen inte kommer att pendla mellan de båda länderna.

 • Jag tänker köpa en bil i Tyskland och ta med den tillbaka till Sverige där jag bor. Hur gör jag för att registrera bilen?  

  Även om du tänker registrera bilen i Sverige, så måste du ändå skaffa tyska registreringsskyltar för att kunna köra hem den. Om bilen är ny bör du skaffa tillfälliga tyska skyltar (exportskyltar) – då slipper du betala moms i Tyskland. Om bilen är begagnad måste du nog skaffa vanliga tyska skyltar, även för en kort tid. Fundera på om du inte ska få bilen transporterad till Sverige för då behöver du inte registrera den i Tyskland. Jämför vad de olika alternativen kostar.

 • Jag vill registrera min släpvagn i Spanien och då måste den tydligen genomgå ett typgodkännande, trots att jag har ett EU-typgodkännande. Varför då?  

  EU:s förfarande för typgodkännande ska garantera att släpvagnar och husvagnar uppfyller EU:s tekniska säkerhetskrav. Om det finns ett giltigt EU-typgodkännande för ditt släp eller din husvagn, innebär det att ditt släp (eller din husvagn) redan har kontrollerats av behörig myndighet i det land där typgodkännandet utfärdades. Därför får de spanska myndigheterna inte kräva ytterligare ett typgodkännande eller begära mer teknisk dokumentation innan släpet registereras eller tas i bruk. De kan dock kräva en teknisk kontroll för att förvissa sig om att släp- eller husvagnen inte har ändrats efter leveransen till dig.

 • Enligt de italienska myndigheterna ska jag visa upp ett EU-intyg för min bil som nu är registrerad i Frankrike om jag vill registrera den i Italien. Hur får jag tag på ett sådant intyg?  

  Tillverkaren ska förse dig med ett EU-intyg (helfordonsgodkännande) när du köper bilen. Eftersom du inte har något intyg måste du få tag på originalet eller en kopia från biltillverkaren (möjligtvis via bilhandlaren – du måste antagligen betala för intyget). Den officiella importören av bilmärket i Italien borde också kunna hjälpa dig.

 • Gäller EU-intyget om typgodkännande även om min bil har byggts om?  

  NEJ – i ett EU-typgodkännande intygar tillverkaren att fordonet har satts samman i tillverkningskedjan under dennes ansvar och enligt EU-lagstiftningens krav. En specialtillverkad bil måste godkännas individuellt enligt lagen i det EU-land där den är registrerad. Om en specialtillverkad bil ska exporteras, kräver den behöriga myndigheten i det nya landet särskilda tekniska kontroller eller intyg. De kan också göra egna kontroller enligt den nationella lagstiftningen innan de godkänner en registrering.

 • Jag tänker ta med mig min veteranbil från Sverige till Portugal när jag går i pension. Kommer jag att få problem med att registrera den i Portugal?  

  Det kan bli komplicerat att registrera bilen om den tillverkades före 1996, eftersom den då troligen inte har något EU-typgodkännande. Dina svenska papper gäller bara i Sverige och de portugisiska myndigheterna kan komma att kräva tekniska justeringar av bilen. Justeringarna måste stå i proportion till gällande säkerhets- och miljönormer. Många EU-länder har särskilda regler, till exempel förenklade förfaranden för veteranbilar som innebär att de bara får köras på särskilda villkor.

 • Min bil gick igenom en trafiksäkerhetsprovning i Portugal för mindre än ett år sedan. Måste den gå igenom samma provning i Spanien nu när jag ska registrera bilen där?  

  Kanske – de spanska myndigheterna kan kräva en trafiksäkerhetsprovning innan du får registrera bilen där. Men de får bara kräva provningen om

  • den är obligatorisk också för spanska invånare om en bil byter ägare
  • den inte är samma provning som din bil redan genomgått i Portugal
  • det är dags för den obligatoriska besiktningen i Portugal.

  Hur lång tid det är mellan obligatoriska kontrollbesiktningar varierar från land till land. Men trots att din senaste besiktning i Portugal fortfarande gäller enligt portugisisk lag, måste du rätta dig efter de spanska reglerna för hur ofta man ska besiktiga sin bil där.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd