Senast kontrollerat: 02/01/2023

Anställning via bemanningsföretag

Lika arbetsvillkor

Personal som du hyr via ett bemanningsföretag ska ha samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som din fast anställda personal när det gäller lön, arbetstid, övertid, raster, vila, nattarbete och helgdagar. De måste också ha samma tillgång till service som din fasta personal, t.ex. personalmatsal, barnomsorg och transporter, såvida det inte finns objektiva skäl för särbehandling.

Du ska också informera hyrpersonalen om eventuella lediga tjänster. När deras tillfälliga uppdrag är avslutat kan du anställa dem direkt om du vill.

Undantag

Du får göra vissa begränsade undantag om

Arbetsmiljö

Innan den inhyrda personalen börjar arbeta hos dig måste du informera dem om alla eventuella risker som jobbet innebär och om de behöver särskild utbildning eller kompetens eller måste gå på läkarkontroller.

Varning

I Belgien, Frankrike, Grekland, Kroatien, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien får du inte använda hyrpersonal för vissa jobb som innebär särskilda hälso- och säkerhetsrisker, exempelvis asbestsanering, användning av rökningsmedel eller exponering för strålning eller ämnen som är giftiga, cancerframkallande eller mutagena.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida