Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Praca czasowa zlecana za pośrednictwem agencji

Takie same warunki pracy

Przy zatrudnianiu pracowników na czas określony za pośrednictwem agencji (personelu tymczasowego) musisz zapewnić im przynajmniej takie same podstawowe warunki pracy i zatrudnienia jak pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, czyli na stałe. Warunki te obejmują również płace, wymiar czasu pracy, godzin nadliczbowych, przerw, okresów odpoczynku, pracy w porze nocnej oraz urlopu. Ponadto musisz zagwarantować tym pracownikom taki sam dostęp do pomieszczeń pracowniczych, jaki mają Twoi pracownicy zatrudnieni na stałe (na przykład dostęp do stołówek, placówek opieki nad dziećmi oraz usług transportowych), chyba że istnieją obiektywne powody różnego traktowania.

Powinieneś informować personel tymczasowy zatrudniony za pośrednictwem agencji o każdym wolnym stanowisku pracy. Po upływie okresu skierowania danego pracownika do pracy czasowej możesz, jeśli chcesz, zatrudnić go bezpośrednio.

Odstępstwa

Dozwolone są określone, ściśle ograniczone odstępstwa, na przykład:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zanim Twoi pracownicy tymczasowi zatrudnieni za pośrednictwem agencji zaczną pracować, musisz poinformować ich o wszelkich możliwych zagrożeniach związanych z pracą, którą będą wykonywać, w tym również o wymaganych specjalnych kwalifikacjach, umiejętnościach lub koniecznym nadzorze medycznym.

Uwaga

W Belgii, Chorwacji, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii nie możesz zatrudnić za pośrednictwem agencji pracowników tymczasowych do wykonywania niektórych prac, które są uznane za szczególnie niebezpieczne dla ich zdrowia i bezpieczeństwa (na przykład prace związane z kruszeniem lub usuwaniem wyrobów azbestowych, używaniem fumigantów, narażeniem na promieniowanie czy kontakt z substancjami, które są rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne).

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: