Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Umowy o pracę

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz przestrzegać minimalnych wymogów określonych w unijnych przepisach prawa pracy i dotyczących warunków zatrudniania pracowników, zmian w umowach o pracę i konsultacji z pracownikami.

Oprócz umów dotyczących pracy w pełnym wymiarze godzin, możesz oferować pracownikom inne rodzaje umów o pracę. Korzystając z niestandardowych form zatrudnienia, musisz pamiętać o tym, że obowiązuje zakaz dyskryminacji. Do niestandardowych lub innych rodzajów pracy należą:

Przy zwalnianiu pracowników musisz wypełnić konkretne zobowiązania związane ze zwolnieniami grupowymi. Jeżeli zatrudniasz młodych pracowników, musisz przestrzegać szczegółowych przepisów regulujących zatrudnianie osób poniżej 18. roku życia.

Uwaga

Możliwe, że w niektórych krajach UE przepisy prawa krajowego oferują pracownikom wyższy poziom ochrony. Na stronach krajowych urzędów ds. zatrudnienia możesz sprawdzić, jakie wymogi obowiązują pracodawców w poszczególnych krajach.

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Udostępnij tę stronę: