Ostatnio sprawdzono: 11/04/2019

Prywatność w internecie

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Na swojej stronie możesz korzystać z różnego rodzaju plików cookie. W zależności od tego, do czego służą określonego rodzaju pliki cookie, ich stosowanie może wymagać uprzedniej zgody użytkownika.

Cookies niewymagające zaakceptowania

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie uprzednia zgoda nie jest wymagana:

Cookies wymagające zaakceptowania

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie przed zebraniem danych osobowych osoby przeglądającej Twoją stronę internetową musisz dać jej możliwość zaakceptowania plików cookie. Oznacza to, że pliki cookie nie mogą być aktywne podczas pierwszego otwarcia strony internetowej. Możesz ustawić cookies i wykorzystać pozyskane za ich pomocą informacje dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie uprzednia zgoda jest wymagana:

Cel wykorzystywania cookies

Jeśli korzystasz z plików cookie wymagających zgody użytkownika, musisz udzielić osobie przeglądającej Twoją stronę jasnych i wyczerpujących informacji na temat plików cookie wykorzystywanych na Twojej stronie oraz celu ich stosowania. Powinieneś stosować metodę, która pozwoli użytkownikom wyrażać zgodę na konkretne rodzaje plików cookie w zależności od ich celu, np. osobno wyrazić zgodę na trwałe pliki cookie.

Wycofanie zgody

Musisz zadbać o to, by wycofanie zgody na pliki cookie było równie łatwe dla użytkowników Twojej strony, co wyrażenie zgody na nie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie zgody na stosowanie plików cookie, nadal masz obowiązek zapewnić mu swego rodzaju minimum usług, np. przynajmniej częściowy dostęp do Twojej strony internetowej.

Ochrona danych i prywatność w sieci − często zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: