Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 04/05/2020

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Jeśli przeprowadzasz się do innego kraju UE, członkowie rodziny będący obywatelami UE i pozostający na Twoim utrzymaniu mogą przeprowadzić się razem z Tobą.

Po trzech miesiącach w nowym kraju mogą mieć obowiązek zarejestrowania swojego pobytu oraz uzyskania zaświadczenia o rejestracji.

Jeżeli członkowie Twojej rodziny będący obywatelami UE nie pozostają na Twoim utrzymaniu, mogą zarejestrować się w nowym kraju UE na podstawie przysługujących im praw.

Dokumenty wymagane do zaświadczenia o rejestracji

Aby otrzymać zaświadczenie o rejestracji z urzędu miasta lub (w niektórych krajach) od służb policji, członkowie Twojej rodziny będą potrzebowali następujących dokumentów:

Nie można wymagać żadnych innych dokumentów.

Zaświadczenie o rejestracji zostanie wydane niezwłocznie małżonce/małżonkowi, dzieciom (wnukom) oraz rodzicom (dziadkom). W przypadku innych krewnych władze powinny podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia o rejestracji (lub decyzję odmowną) tak szybko, jak to możliwe.

Opłaty

Zaświadczenie o rejestracji nie powinno kosztować więcej niż dowód osobisty lub podobne dokumenty obywateli danego kraju.

Ważność

Zaświadczenie o rejestracji powinno być ważne na czas nieokreślony (bez potrzeby odnawiania), ale może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Gdzie i jak zarejestrować się w poszczególnych krajach

Zobacz, gdzie i jak w nowym kraju możesz zarejestrować członków rodziny będących obywatelami UE:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jeżeli kraj przyjmujący będzie tego wymagać, członkowie Twojej rodziny mogą ponieść karę grzywny, ale nie mogą zostać wydaleni, jeśli:

  • nie zarejestrowali pobytu
  • nie noszą stale przy sobie zaświadczenia o rejestracji i dowodu tożsamości lub paszportu.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji dla członków rodziny możesz skorzystać z naszej pomocy.

Zobacz też, jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny spoza UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: