Ostatnio sprawdzono: 05/07/2022

Racjonalne usprawnienia

Zgodnie z przepisami UE pracodawcy muszą zapewnić pracownikom niepełnosprawnym racjonalne usprawnienia. Wszelkie zmiany i związane z nimi koszty muszą być racjonalne i nie mogą stanowić nieproporcjonalnego obciążenia dla przedsiębiorstwa.

Co to jest racjonalne usprawnienie?

Racjonalne usprawnienia oznaczają wszelkie zmiany w pracy lub w środowisku pracy, które są niezbędne, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie swoich obowiązków i czynienie postępów w pracy, a także udział w szkoleniach.

Racjonalne usprawnienia przysługują każdemu pracownikowi niepełnosprawnemu. Prawo do racjonalnych usprawnień obejmuje wszystkie czynności związane z pracą objęte prawem Unii, począwszy od procesu ubiegania się o zatrudnienie, a skończywszy na rozwiązaniu umowy o pracę. Obejmuje ono również warunki pracy i świadczenia dodatkowe.

Rodzaje i przykłady racjonalnych usprawnień

Rozwiązania techniczne

Organizacja pracy

Szkolenia

Działania informacyjne

Szczegółowe informacje i linki do portali krajowych są dostępne na stronie Równe traktowanie w miejscu pracy.

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: