Ostatnio sprawdzono : 04/09/2018

Dostęp do energii

Podłączenie do sieci elektrycznej

W UE każde gospodarstwo domowe ma prawo zostać przyłączone do lokalnej sieci elektrycznej i korzystać z elektryczności (to prawo nie obejmuje usług dostawy gazu). Przyłączenia dokonuje operator sieci wyznaczony do obsługi infrastruktury energetycznej na danym obszarze (każda sieć lokalna ma tylko jednego wyznaczonego operatora).

Informacje o tym, jakie są warunki przyłączenia i związane z nim opłaty, można uzyskać, kontaktując się z krajowym organem regulacyjnymen .

Organ ten musi również czuwać nad tym, by operatorzy sieci lokalnych zapewniali właściwe funkcjonowanie infrastruktury lokalnej.

Prawdziwa historia

Jack przeprowadził się do odległej szkockiej wsi i chciał swój nowy dom podłączyć do sieci elektrycznej. W tym celu skontaktował się z kilkoma firmami, ale wszystkie odpowiedziały mu, że ich sieci nie obejmują tego regionu. W końcu z pomocą krajowego organu regulacyjnego dowiedział się, kto jest dostawcą usług elektryczności w Szkocji. Wkrótce jego dom został podłączony do sieci elektrycznej.

Konsumenci w trudnej sytuacji

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji (np. brakuje odpowiedniej infrastruktury lub nie jesteś w stanie płacić swoich rachunków za energię), nie możesz zostać odłączony od sieci energii elektrycznej. Możesz mieć prawo do świadczeń, które pomogą Ci zapewnić ciągłość dostępu do elektryczności. Informacji na temat tego, w jakim przypadku przysługują takie świadczenia, czy jesteś do nich uprawniony i jakiego innego rodzaju pomoc możesz uzyskać, udzieli Ci centralny punkt informacyjnyen.

Wybór dostawcy energii

W UE możesz wybrać swojego dostawcę energii spośród wszystkich dostawców elektryczności lub gazu, którzy oferują usługi w Twoim regionie.

Możesz wybrać dostawcę elektryczności lub gazu, który jest zarejestrowany w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że firma ta świadczy usługi również w Twoim regionie i zgadza się na zawarcie umowy z Tobą.

Pamiętaj jednak, że dostawca to nie to samo co operator sieci. Możesz wybrać dostawcę, ale nie operatora sieci – operator sieci sam nie oferuje dostaw energii. Czasami operator sieci jest częścią większego przedsiębiorstwa, które oferuje dostawy energii. Jednak w takim przypadku operator sieci musi mieć odrębną identyfikację wizualną (logo, oznakowanie samochodów służbowych, ubiory pracowników itp.), aby nie był mylony z oddzielną firmą oferującą dostawy energii.

Zmiana dostawcy energii

Jeśli zdecydujesz się na zmianę dostawcy gazu lub energii elektrycznej, nie zapłacisz za taką zmianę żadnej dodatkowej opłaty. Operator sieci w Twojej okolicy musi dokonać zmiany w ciągu 3 tygodni, jeśli tylko przestrzegałeś warunków zawartej z nim umowy (np. okres wypowiedzenia umowy, ustalony minimalny czas trwania umowy). Dostawcy nie mogą narzucać żadnych nadmiernych ograniczeń po to, by zapobiec przejściu swoich klientów do innych firm.

Nie później niż sześć tygodni od zmiany dostawcy powinieneś otrzymać od dotychczasowego dostawcy rozliczenie końcowe.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim krajuen

Udostępnij tę stronę: