Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Dostęp do energii

Skutki brexitu

Przyłączenie do sieci elektrycznej

W UE każde gospodarstwo domowe ma prawo zostać przyłączone do lokalnej sieci elektrycznej i korzystać z elektryczności (to prawo nie obejmuje usług dostawy gazu). Przyłączenia dokonuje operator sieci wyznaczony do obsługi infrastruktury energetycznej na danym obszarze (każda sieć lokalna ma tylko jednego wyznaczonego operatora).

Informacje o tym, jakie są warunki przyłączenia i związane z nim opłaty, można uzyskać, kontaktując się z krajowym organem regulacyjnymen .

Organ ten musi również czuwać nad tym, by operatorzy sieci lokalnych zapewniali właściwe funkcjonowanie infrastruktury lokalnej.

Prawdziwa historia

Masz prawo do przyłączenia do sieci elektrycznej

Marian przeprowadził się do odległej rumuńskiej wsi i chciał swój nowy dom przyłączyć do sieci elektrycznej. W tym celu skontaktował się z kilkoma firmami, ale wszystkie odpowiedziały mu, że ich sieci nie obejmują tego regionu. W końcu z pomocą krajowego organu regulacyjnego dowiedział się, kto jest dostawcą usług elektryczności w Rumunii. Wkrótce jego dom został przyłączony do sieci elektrycznej.

Konsumenci w trudnej sytuacji

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji (np. nie dysponują odpowiedną infrastrukturą lub nie są w stanie płacić rachunków za energię), nie mogą zostać odłączone od sieci energii elektrycznej. Mogą one mieć prawo do świadczeń, które pomogą im zapewnić ciągłość dostępu do elektryczności. Informacji na temat tego, w jakim przypadku przysługują takie świadczenia, kto jest do nich uprawniony i jakiego innego rodzaju pomoc można uzyskać, udziela centralny punkt informacyjnyen w danym kraju.

Wybór dostawcy energii

W UE możesz wybrać swojego dostawcę energii spośród wszystkich dostawców elektryczności lub gazu, którzy oferują usługi w Twoim regionie.

Możesz wybrać dostawcę elektryczności lub gazu, który jest zarejestrowany w innym kraju UE, pod warunkiem że firma ta świadczy usługi również w Twoim regionie i zgadza się na zawarcie umowy z Tobą.

Istnieje różnica między dostawcą energii a operatorem sieci. Możesz wybrać dostawcę, ale nie operatora sieci – operator sieci sam nie oferuje dostaw energii. Czasami operator sieci jest częścią większego przedsiębiorstwa, które oferuje dostawy energii. Jednak w takim przypadku operator sieci musi mieć odrębną identyfikację wizualną (logo, oznakowanie samochodów służbowych, ubiory pracowników itp.), aby nie był mylony z oddzielną firmą oferującą dostawy energii.

Zmiana dostawcy energii

Jeśli zdecydujesz się na zmianę dostawcy gazu lub energii elektrycznej, nie zapłacisz za taką zmianę żadnej dodatkowej opłaty. Operator sieci w Twojej okolicy musi dokonać zmiany w ciągu 3 tygodni, jeśli tylko przestrzegałeś warunków zawartej z nim umowy (np. okres wypowiedzenia umowy, ustalony minimalny czas trwania umowy). Dostawcy nie mogą narzucać żadnych nadmiernych ograniczeń po to, by zapobiec przejściu swoich klientów do innych firm.

Nie później niż sześć tygodni od zmiany dostawcy powinieneś otrzymać od dotychczasowego dostawcy rozliczenie końcowe.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: