Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

Odzyskiwanie długów transgranicznych

Jeśli Ty lub Twoja firma jesteście wierzycielami przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym kraju UE, sąd może nakazać zamrożenie środków finansowych na rachunku bankowym tej firmy.

Kiedy można skorzystać z tej możliwości?

W przypadku jakichkolwiek spraw transgranicznych, czyli jeśli sąd wydający nakaz lub Twoja firma (w tej sytuacji – wierzyciel) ma siedzibę w innym kraju UE niż ten, w którym dłużnik ma konto w banku.

Ta procedura nosi nazwę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jej celem jest prostsze i szybsze odzyskiwanie długów z zagranicy.

Nie musisz z wyprzedzeniem informować dłużnika o wszczęciu procedury – chodzi o to, aby nie przeniósł lub nie ukrył środków finansowych albo ich nie wydał, zanim nie odzyskasz swoich należności.

W których krajach można skorzystać z europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Z tej procedury można skorzystać we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Danii.

Jak zgłosić wniosek?

Za pomocą formularza dostępnego w internecie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń.

Odwołanie od europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Jeśli jesteś dłużnikiem i nie zgadzasz się z nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym, który wydano przeciwko Tobie, możesz wnieść odwołanie od związanej z nim decyzji za pośrednictwem formularza wniosku o środek odwoławczy (formularz VII).

Obie strony mogą zaskarżyć orzeczenie dotyczące wniesionego środka odwoławczego przy użyciu formularza odwołania (formularz IX).

Powiązane tematy

Prawo UE

Skutki brexitu

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: