Ostatnio sprawdzono: 21/06/2022

Odzyskiwanie długów transgranicznych

Jeśli Ty lub Twoja firma jesteście wierzycielami przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym kraju UE, sąd może nakazać zamrożenie środków finansowych na rachunku bankowym tej firmy.

Kiedy można skorzystać z tej możliwości?

W przypadku jakichkolwiek spraw transgranicznych, czyli jeśli sąd wydający nakaz lub Twoja firma (w tej sytuacji – wierzyciel) ma siedzibę w innym kraju UE niż ten, w którym dłużnik ma konto w banku.

Ta procedura nosi nazwę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jej celem jest prostsze i szybsze odzyskiwanie długów z zagranicy.

Nie musisz z wyprzedzeniem informować dłużnika o wszczęciu procedury – chodzi o to, aby nie przeniósł lub nie ukrył środków finansowych albo ich nie wydał, zanim nie odzyskasz swoich należności.

W których krajach można skorzystać z europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Z tej procedury można skorzystać we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Danii.

Jak zgłosić wniosek?

Za pomocą formularza dostępnego w internecie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń.

Odwołanie od europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Jeśli jesteś dłużnikiem i nie zgadzasz się z nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym, który wydano przeciwko Tobie, możesz wnieść odwołanie od związanej z nim decyzji za pośrednictwem formularza wniosku o środek odwoławczy bg (formularz VII).

Obie strony mogą zaskarżyć orzeczenie dotyczące wniesionego środka odwoławczego przy użyciu formularza odwołania el en pt (formularz IX).

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: