Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

Odzyskiwanie długów transgranicznych

Skutki brexitu

Jeśli Ty lub Twoja firma jesteście wierzycielami przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym kraju UE, sąd może nakazać zamrożenie środków finansowych na rachunku bankowym tej firmy.

Kiedy można skorzystać z tej możliwości?

W przypadku jakichkolwiek spraw transgranicznych, czyli jeśli sąd wydający nakaz lub Twoja firma (w tej sytuacji – wierzyciel) ma siedzibę w innym kraju UE niż ten, w którym dłużnik ma konto w banku.

Ta procedura nosi nazwę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jej celem jest prostsze i szybsze odzyskiwanie długów z zagranicy.

Nie musisz z wyprzedzeniem informować dłużnika o wszczęciu procedury – chodzi o to, aby nie przeniósł lub nie ukrył środków finansowych albo ich nie wydał, zanim nie odzyskasz swoich należności.

W których krajach można skorzystać z europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Z tej procedury można skorzystać we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Danii.

Jak zgłosić wniosek?

Za pomocą formularza dostępnego w internecie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń.

Odwołanie od europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Jeśli jesteś dłużnikiem i nie zgadzasz się z nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym, który wydano przeciwko Tobie, możesz wnieść odwołanie od związanej z nim decyzji za pośrednictwem formularza wniosku o środek odwoławczy (formularz VII).

Obie strony mogą zaskarżyć orzeczenie dotyczące wniesionego środka odwoławczego przy użyciu formularza odwołania (formularz IX).

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: