Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 09/07/2020

Handel elektroniczny, sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Informacje podane na tej stronie dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu (ang. „business to customer" – B2C), a nie innym firmom (ang. „business to business" – B2B).

Handel elektroniczny i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa ma wiele zalet, ale zgodnie z unijnymi przepisami pociąga także za sobą określone obowiązki.

Przepisami tymi objęte są transakcje sprzedaży produktów lub usług konsumentom, które nie są zawierane podczas osobistego spotkania sprzedawcy z kupującym. Są to na przykład umowy zawarte przez internet, telefon (z udziałem ludzi lub bez takiego udziału), e-mail, faks lub zwykły list oraz umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepisy dotyczące handlu elektronicznego, umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie obejmują transakcji dotyczących następujących obszarów:

Start

Powiązane tematy

Prawo UE

Konsultacje publiczne

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: