Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 07/10/2020

Handel elektroniczny, sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Transport a koronawirus

Informacje podane na tej stronie dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu (ang. „business to customer" – B2C), a nie innym firmom (ang. „business to business" – B2B).

Handel elektroniczny i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa ma wiele zalet, ale zgodnie z unijnymi przepisami pociąga także za sobą określone obowiązki.

Przepisami tymi objęte są transakcje sprzedaży produktów lub usług konsumentom, które nie są zawierane podczas osobistego spotkania sprzedawcy z kupującym. Są to na przykład umowy zawarte przez internet, telefon (z udziałem ludzi lub bez takiego udziału), e-mail, faks lub zwykły list oraz umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepisy dotyczące handlu elektronicznego, umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie obejmują transakcji dotyczących następujących obszarów:

Start

Powiązane tematy

Prawo UE

Skutki brexitu

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Pojedyncze punkty kontaktoweOtwórz link do strony zewnętrznej

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Punkt kontaktowy ds. produktówOtwórz link do strony zewnętrznej

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: