Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 27/03/2019

Handel elektroniczny, sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Informacje podane na tej stronie dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu (ang. „business to customer" – B2C), a nie innym firmom (ang. „business to business" – B2B).

Handel elektroniczny i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa ma wiele zalet, ale zgodnie z unijnymi przepisami pociąga także za sobą określone obowiązki.

Przepisami tymi objęte są transakcje sprzedaży produktów lub usług konsumentom, które nie są zawierane podczas osobistego spotkania sprzedawcy z kupującym. Są to na przykład umowy zawarte przez internet, telefon (z udziałem ludzi lub bez takiego udziału), e-mail, faks lub zwykły list oraz umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepisy dotyczące handlu elektronicznego, umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie obejmują transakcji dotyczących następujących obszarów:

 

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju UE

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: