Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Handel elektroniczny, sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Informacje podane na tej stronie dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu (ang. „business to customer" – B2C), a nie innym firmom (ang. „business to business" – B2B).

Handel elektroniczny i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa ma wiele zalet, ale zgodnie z unijnymi przepisami pociąga także za sobą określone obowiązki.

Przepisami tymi objęte są transakcje sprzedaży produktów lub usług konsumentom, które nie są zawierane podczas osobistego spotkania sprzedawcy z kupującym. Są to na przykład umowy zawarte przez internet, telefon (z udziałem ludzi lub bez takiego udziału), e-mail, faks lub zwykły list oraz umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepisy dotyczące handlu elektronicznego, umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie obejmują transakcji dotyczących następujących obszarów:

Start

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: