Ostatnio sprawdzono: 04/08/2021

Normy w Europie

Publikacje dotyczące norm i innych działań normalizacyjnych to stosowane dobrowolnie wytyczne, które zawierają specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych produktów, usług i procesów (począwszy od hełmów ochronnych, przez ładowarki do urządzeń elektrycznych, po poziomy jakości usług transportu publicznego). Normy są opracowywane przez prywatne organizacje normalizacyjne, zazwyczaj z inicjatywy zainteresowanych stron, które widzą potrzebę ich stosowania.

Normy nie są obowiązkowe, jednak firmy i podmioty, które je stosują, udowadniają w ten sposób, że ich produkty i usługi osiągnęły pewien poziom jakości, bezpieczeństwa i niezawodności.

Uwaga

W niektórych przypadkach odniesienie do norm pojawia się w przepisach prawa jako rozwiązanie preferowane lub nawet wymóg obowiązkowy, służący do zapewnienia zgodności z konkretnymi przepisami (w zakresie bezpieczeństwa lub interoperacyjności).

Główne korzyści ze stosowania norm

Zgodność z normami pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów pomaga firmom zapewnić sobie zaufanie klientów. Na przykład narzędzia i sprzęt zaprojektowane i przetestowane zgodnie z normami oferują lepszą ochronę pracownikom straży pożarnej czy szpitali.

Usługi zaprojektowane zgodnie z normami dotyczącymi usługen, np. kursy nurkowania, zapewniają klientom wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa.

Normy pomagają chronić środowisko i zdrowie konsumentów. Na przykład określają metody pomiaru, które umożliwiają monitorowanie i kontrolę zanieczyszczenia powietrza. Z kolei normy higieny żywności wprowadzają klasyfikację i metody testowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Lepszy dostęp do rynków: normy mogą wspierać otwieranie się rynków, gdyż dzięki nim produkty i usługi są do siebie nawzajem dostosowane i są porównywalne. 

Normy poprawiają też interoperacyjność produktów i usług. Na przykład zawierają wskazówki co do wymiarów torów kolejowych, aby zapewnić bezpieczeństwo podróży koleją.

Normy europejskie

Normy europejskie są przyjmowane przez jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO):

Na szczeblu krajowym procesem normalizacji zarządzają krajowe jednostki normalizacyjne, które przyjmują i publikują normy krajowe. Krajowe jednostki normalizacyjne wprowadzają również wszystkie normy europejskie jako identyczne normy krajowe i jednocześnie wycofują wszelkie normy krajowe, które nie są zgodne z nowymi.

Wybierz kraj, aby znaleźć odpowiednią krajową jednostkę normalizacyjną:

Wybierz kraj:

 • Niemcydeen
 • Grecjagren
 • Węgryhuen
 • Islandiaisen
 • Irlandiaieen
 • Włochyitit
 • Łotwalven
 • Litwalten
 • Luksemburglufr
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Norwegianoen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Rumuniaroen
 • Słowacjasken
 • Słoweniasien
 • Hiszpaniaesesen
 • Szwecjaseen
 • Szwajcariachen

  Masz więcej pytań?

  Normy europejskie są opracowywane w ścisłej współpracy z sektorem przemysłu i innymi członkami lub partnerami europejskich organizacji normalizacyjnych.

  W procesie tworzenia norm małe i średnie przedsiębiorstwa są reprezentowane przez stowarzyszenieen.

  Normy zharmonizowane

  Normy zharmonizowaneen to osobna kategoria norm europejskich. Opracowuje je jedna z europejskich organizacji normalizacyjnych w odpowiedzi na zlecenie normalizacji pochodzące od Komisji Europejskiej.  Około 20 proc. wszystkich norm europejskich jest opracowywanych w następstwie takiego zlecenia Komisji Europejskiej.

  Normy zharmonizowane pozwalają wykazać, że dane produkty lub usługi są zgodne z wymogami technicznymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa UE.

  Uwaga

  Wymogi techniczne zawarte w prawie unijnym są obowiązkowe, natomiast stosowanie norm zharmonizowanych jest zazwyczaj dobrowolne. 

  Normy zharmonizowane określają specyfikacje techniczne, które są uznawane za odpowiednie lub wystarczające do tego, aby zapewnić zgodność z wymogami technicznymi określonymi w prawie unijnym.

  W większości przypadków stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne. Producenci i dostawcy usług mogą wybrać inne rozwiązanie techniczne, aby dostosować się do wymogów prawnych.

  Jak znaleźć konkretną normę

  Do wyszukania normy europejskiej można użyć jednej z wyszukiwarek dostępnych na portalach europejskich organizacji normalizacyjnych:

  Również każda z krajowych jednostek normalizacyjnych ma własną wyszukiwarkę. Aby dowiedzieć się więcej o normach obowiązujących w danym kraju, wybierz kraj z listy powyżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Zobacz też:

  Powiązane tematy

  Prawo UE

  Skutki brexitu

  Potrzebujesz pomocy lub porady?

  Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

  Punkt kontaktowy ds. produktówOtwórz link do strony zewnętrznej

  Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

  Więcej usług wsparcia

  Udostępnij tę stronę: