Ostatnio sprawdzono: 10/10/2022

Normy w Europie

Publikacje dotyczące norm i innych działań normalizacyjnych to stosowane dobrowolnie wytyczne, które zawierają specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych produktów, usług i procesów (począwszy od hełmów ochronnych, przez ładowarki do urządzeń elektrycznych, po poziomy jakości usług transportu publicznego). Normy są opracowywane przez prywatne organizacje normalizacyjne, zazwyczaj z inicjatywy zainteresowanych stron, które widzą potrzebę ich stosowania.

Normy nie są obowiązkowe, jednak firmy i podmioty, które je stosują, udowadniają w ten sposób, że ich produkty i usługi osiągnęły pewien poziom jakości, bezpieczeństwa i niezawodności.

Uwaga

W niektórych przypadkach odniesienie do norm pojawia się w przepisach prawa jako rozwiązanie preferowane lub nawet wymóg obowiązkowy, służący do zapewnienia zgodności z konkretnymi przepisami (w zakresie bezpieczeństwa lub interoperacyjności).

Główne korzyści ze stosowania norm

Zgodność z normami pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów pomaga firmom zapewnić sobie zaufanie klientów. Na przykład narzędzia i sprzęt zaprojektowane i przetestowane zgodnie z normami oferują lepszą ochronę pracownikom straży pożarnej czy szpitali.

Usługi zaprojektowane zgodnie z normami dotyczącymi usług en , np. kursy nurkowania, zapewniają klientom wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa.

Normy pomagają chronić środowisko i zdrowie konsumentów. Na przykład określają metody pomiaru, które umożliwiają monitorowanie i kontrolę zanieczyszczenia powietrza. Z kolei normy higieny żywności wprowadzają klasyfikację i metody testowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Lepszy dostęp do rynków: normy mogą wspierać otwieranie się rynków, gdyż dzięki nim produkty i usługi są do siebie nawzajem dostosowane i są porównywalne. 

Normy poprawiają też interoperacyjność produktów i usług. Na przykład zawierają wskazówki co do wymiarów torów kolejowych, aby zapewnić bezpieczeństwo podróży koleją.

Normy europejskie

Normy europejskie są przyjmowane przez jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO):

Na szczeblu krajowym procesem normalizacji zarządzają krajowe jednostki normalizacyjne, które przyjmują i publikują normy krajowe. Krajowe jednostki normalizacyjne wprowadzają również wszystkie normy europejskie jako identyczne normy krajowe i jednocześnie wycofują wszelkie normy krajowe, które nie są zgodne z nowymi.

Wybierz kraj, aby znaleźć odpowiednią krajową jednostkę normalizacyjną:

Wybierz kraj

Normy europejskie są opracowywane w ścisłej współpracy z sektorem przemysłu i innymi członkami lub partnerami europejskich organizacji normalizacyjnych.

W procesie tworzenia norm małe i średnie przedsiębiorstwa są reprezentowane przez stowarzyszenie Small Business Standards. en

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane en to osobna kategoria norm europejskich. Opracowuje je jedna z europejskich organizacji normalizacyjnych w odpowiedzi na zlecenie normalizacji pochodzące od Komisji Europejskiej.  Około 20 proc. wszystkich norm europejskich jest opracowywanych w następstwie takiego zlecenia Komisji Europejskiej.

Normy zharmonizowane pozwalają wykazać, że dane produkty lub usługi są zgodne z wymogami technicznymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa UE.

Uwaga

Wymogi techniczne zawarte w prawie unijnym są obowiązkowe, natomiast stosowanie norm zharmonizowanych jest zazwyczaj dobrowolne. 

Normy zharmonizowane określają specyfikacje techniczne, które są uznawane za odpowiednie lub wystarczające do tego, aby zapewnić zgodność z wymogami technicznymi określonymi w prawie unijnym.

W większości przypadków stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne. Producenci i dostawcy usług mogą wybrać inne rozwiązanie techniczne, aby dostosować się do wymogów prawnych.

Jak znaleźć konkretną normę

Do wyszukania normy europejskiej można użyć jednej z wyszukiwarek dostępnych na portalach europejskich organizacji normalizacyjnych:

Również każda z krajowych jednostek normalizacyjnych ma własną wyszukiwarkę. Aby dowiedzieć się więcej o normach obowiązujących w danym kraju, wybierz kraj z listy powyżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zobacz też:

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: