Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 20/10/2017

Zaopatrzenie w energię

Jako konsumentowi w UE, oprócz ogólnych praw konsumenta przysługują Ci również określone prawa związane ze szczególnymi sposobami nabywania towarów lub usług, np. zakupami przez internet.

Od otwarcia rynku dostaw energii w UE możesz korzystać także z praw przysługujących Ci jako odbiorcy energiiEnglish. Uprawniają one do:

  •  przyłączenia do sieci elektrycznej i korzystania z dostaw energii elektrycznej
  •  dostępu do jasnych informacji na temat swojej umowy i korzystniejszych ofert oraz możliwości monitorowania swojego zużycia energii
  •  uzyskania pomocy w razie problemów.

Więcej informacji:

Konsultacje publiczne