Ostatnio sprawdzono: 04/01/2021

Bezrobocie i świadczenia społeczne

Skutki brexitu

Zasady i warunki przedstawione na tej stronie wciąż obowiązują obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, pod warunkiem że są oni chronieni umową o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

W umowie o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a UE określono ogólne zasady ochrony praw do zabezpieczenia społecznego (np. prawo do opieki zdrowotnej, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia emerytalnego) nabytych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji na temat praw obywateli UE w Wielkiej Brytaniien

Jeżeli uważasz, że prawa przysługujące Ci zgodnie z przepisami UE zostały naruszone, zwróć się o poradę do naszych służb.

Obywatele Unii w Wielkiej Brytanii powinni w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw w odpowiednim urzędzie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, mogą zgłosić naruszenie swoich praw niezależnemu brytyjskiemu organowi monitorującemu (UK Independent Monitoring Authorityen).

Jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii w UE i chcesz złożyć skargę, zwróć się do Komisji Europejskiej.

Systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach europejskich bardzo się między sobą różnią – każdy kraj UE ma pełną swobodę kształtowania swojego systemu.

Przepisy prawa unijnego określają natomiast, którym krajowym systemem powinieneś być objęty, jeśli na przykład pracujesz lub mieszkasz w innym kraju UE.

Więcej informacji:

Zobacz również:

Udostępnij tę stronę: