Ostatnio sprawdzono: 24/10/2018

Rozwój firmy

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Aby rozwijać działalność, możesz dokonać połączenia swojej firmy z istniejącym przedsiębiorstwem. Z kolei jeśli rozważasz prowadzenie działalności za granicą możesz utworzyć spółkę europejską, rodzaj spółki publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością regulowanej na mocy przepisów UE. Jeśli chcesz, by Twoja firma rozwijała się w sposób zrównoważony, możesz poprawić i monitorować jej efektywność środowiskową za pośrednictwem unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Udostępnij tę stronę: