Ostatnio sprawdzono: 30/06/2020

Reguły konkurencji w UE

Skutki brexitu

W UE obowiązują ścisłe przepisy dotyczące ochrony wolnej konkurencji. Zgodnie nimi niektóre praktyki są zakazane.

Jeśli naruszą unijne reguły konkurencji, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości sięgającej nawet 10 proc. swoich rocznych światowych obrotów. W niektórych krajach UE szefom firm naruszających przepisy mogą grozić surowe sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Unijne reguły konkurencji stosowane są bezpośrednio we wszystkich krajach UE, a sądy krajowe dbają o to, by były one przestrzegane. Do zasad tych muszą stosować się nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą (takie jak stowarzyszenia handlowe, zrzeszenia branżowe itp.).

Z niektórymi przykładami spraw z zakresu polityki konkurencji UE można zapoznać się na stronie internetowej DG. ds. Konkurencji.

Kontakty i porozumienia niezgodne z prawem

Tego rodzaju porozumienia nazywamy kartelami. Są one zabronione, ponieważ ograniczają konkurencję. Mogą przybierać różne formy i nie muszą być oficjalnie zatwierdzone przez przedsiębiorstwa będące stronami takiego porozumienia. Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to:

Wszelkie uzgodnienia lub wymiana informacji pomiędzy Tobą a Twoimi konkurentami, które zmniejszają strategiczną niepewność firmy na rynku (związaną z kosztami produkcji, wysokością obrotu, mocą produkcyjną, planami marketingowymi itp.) można uznać za szkodliwe dla konkurencji.

Nawet jednostronne ujawnianie tego rodzaju informacji strategicznych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub podczas spotkań może zostać uznane za naruszenie tej zasady.

Aby postępować zgodnie z przepisami:

Niektóre porozumienia nie są zakazane, jeśli można je uzasadnić jako korzystne z punktu widzenia konsumentów i całej gospodarki. Przykładem tego są np. porozumienia dotyczące badań naukowych i rozwoju oraz transferu technologii. Takie przypadki objęte są rozporządzeniami o wyłączeniach grupowychen.

Nadużywanie pozycji dominującej

Jeśli Twoja firma ma duży udział w rynku, to posiada na tym rynku pozycję dominującą i musi zwrócić szczególną uwagę na to, by:

Powiązane tematy

Prawo UE

Konsultacje publiczne

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: