Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Warunki zatrudnienia

W momencie zatrudnienia pracowników należy przedstawić im na piśmie warunki zatrudnienia, najlepiej pierwszego dnia pracy lub jeszcze przed pojęciem przez nich pracy. W niektórych krajach UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) pracodawcy mają od tygodnia do dwóch miesięcy od pierwszego dnia pracy na wręczenie nowym pracownikom warunków zatrudnienia.

Umowy o pracę lub równoważne dokumenty pisemne potwierdzające warunki pracy – takie jak pisemne zobowiązania – muszą zawierać co najmniej następujące informacje lub odsyłać do odpowiednich przepisów:

W odniesieniu do wymiaru urlopu wypoczynkowego, okresów wypowiedzenia, czasu pracy i wynagrodzenia wystarczy wskazać pracownikowi odpowiednie krajowe/regionalne przepisy prawne i administracyjne.

Uwaga

W niektórych krajach UE w przypadku pracowników zatrudnionych na okres do 1 miesiąca albo pracujących mniej niż 8 godzin tygodniowo zastosowanie mają uproszczone zasady.

Wyszukiwanie informacji na temat uproszczonych systemów pracy, które mogą być dostępne w Twoim kraju:

Wybierz kraj

Pracownicy z innych krajów UE - równe traktowanie i brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę

Jako pracodawca masz prawo zatrudniać w swojej firmie pracowników pochodzących z dowolnego kraju UE. Kandydatów z innych krajów UE masz obowiązek traktować tak samo, jak kandydatów z kraju, w którym prowadzisz działalność. Na etapie naboru nie wolno stosować kryteriów dyskryminujących, na przykład związanych z obywatelstwem kandydata. Musisz też zapewnić pracownikom z innych krajów UE takie same warunki pracy (wynagrodzenie, płatny urlop roczny itp.), jakie oferujesz swoim rodakom. Kandydaci z jednego kraju UE nie potrzebują zezwolenia na pracę, żeby podjąć pracę w innym kraju UE.

Masz prawo poprosić kandydata z innego kraju, aby wykazał, że opanował język w stopniu wymaganym dla stanowiska, o które się ubiega, jednak poziom wymaganych umiejętności musi być dostosowany do charakteru pracy.

W rekrutowaniu pracowników z całej UE pomoże Ci Europejski Portal Mobilności Zawodowej - EURES.

Jeśli Twoja firma działa w regionie przygranicznym, EURES może doradzić w kwestii formalności administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników dojeżdżających do pracy z zagranicy.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: