Ostatnio sprawdzono: 02/04/2019

Warunki zatrudnienia

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W momencie zatrudnienia pracowników należy przedstawić im na piśmie warunki zatrudnienia, najlepiej pierwszego dnia pracy lub jeszcze przed pojęciem przez nich pracy. W niektórych krajach UE pracodawcy mają od tygodnia do dwóch miesięcy od pierwszego dnia pracy na wręczenie nowym pracownikom warunków zatrudnienia.

Umowy o pracę lub równoważne dokumenty pisemne potwierdzające warunki pracy – takie jak pisemne zobowiązania – muszą zawierać co najmniej następujące informacje lub odsyłać do odpowiednich przepisów:

W odniesieniu do wymiaru urlopu wypoczynkowego, okresów wypowiedzenia, czasu pracy i wynagrodzenia wystarczy wskazać pracownikowi odpowiednie krajowe/regionalne przepisy prawne i administracyjne.

W niektórych krajach UE w przypadku pracowników zatrudnionych na okres do 1 miesiąca albo pracujących mniej niż 8 godzin tygodniowo zastosowanie mają uproszczone zasady.

Sprawdź, których krajów to dotyczy:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: