Utolsó frissítés: 23/06/2022

Foglalkoztatási feltételek

Amikor az Ön vállalkozása alkalmazottakat vesz fel, a foglalkoztatásukra vonatkozó feltételekről előzetesen írásban tájékoztatnia kell őket. A foglalkoztatási feltételeket ismertető dokumentumot ideális esetben a munkakezdés napján vagy azt megelőzően kell átadni nekik. Egyes uniós országokban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) a tájékoztatásra sort lehet keríteni utólag is. Ebben az esetben a tájékoztatási határidő országtól függően az első munkanapot követő 1 hét és 2 hónap között van.

A munkaszerződésnek vagy a munkafeltételeket rögzítő, azzal egyenértékű dokumentumnak tartalmazna kell legalább az alábbi információkat, illetve a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat:

Ami az éves szabadságot, a felmondási időt, a munkaidőt és a javadalmazást illeti, elég egyszerűen csak hivatkozni a szerződésben a vonatkozó nemzeti/regionális jogszabályokra és közigazgatási rendelkezésekre.

Figyelmeztetés

Egyes EU-országokban egyszerűsített munkarend vonatkozik azokra a munkavállalókra, akik munkaviszonya legfeljebb 1 hónapra szól vagy akiknek a heti munkaideje kevesebb mint 8 óra.

Alább további tagállami információkat olvashat az egyszerűsített munkarendekről, ha rendelkezésre állnak ilyen információk az Ön által kiválasztott ország vonatkozásában:

Ország kiválasztása

Más EU-országokból érkező munkavállalók: egyenlő bánásmód, engedélymentes munkavállalás

Önnek munkáltatóként joga van ahhoz, hogy más uniós tagállamból alkalmazottakat fogadjon fel. Az állásra jelentkezők kiválasztása során Önnek azokat a jelentkezőket, akik más EU-országok állampolgárai, ugyanolyan elbánásban kell részesítenie, mint hazája állampolgárait. A felvételi eljárás során Ön nem támaszthat diszkriminatív - például állampolgárságon alapuló - feltételeket a jelentkezőkkel szemben. Ezenfelül ugyanolyan munkafeltételeket kell biztosítania más tagországok állampolgárainak, mint a hazai munkavállalóknak (a javadalmazás, a fizetett éves szabadság stb. tekintetében). Az EU-országok állampolgárainak alapszabályként nincs szükségük munkavállalási engedélyre ahhoz, hogy elhelyezkedjenek egy másik tagállamban.

A munkáltató jogosult arra, hogy bizonyos szintű nyelvtudást követeljen meg a más EU-országokból származó jelentkezőktől, de a nyelvismeret elvárt szintjének arányban kell állnia az ellátandó munkakörrel.

Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES) sok hasznos információval szolgál a munkaadóknak a más EU-országokból jelentkező munkavállalók kiválasztásával és felvételével kapcsolatban.

Az EURES felvilágosítással szolgál arról is, milyen adminisztratív teendői vannak Önnek abban az esetben, ha vállalkozása szomszédos országból átjáró (ingázó) alkalmazottakat foglalkoztat.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

EURES-tanácsadók

Amennyiben munkafeltételekkel kapcsolatos tájékoztatásra van szüksége, vagy az egyes országok, illetve határrégiók munkaerő-felvételi eljárásai során segítségre szorul, forduljon EURES-tanácsadójához!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: