Utolsó frissítés: 09/03/2020

Bankszámlák az EU-ban

Önt is érinti a brexit?

Lakossági folyószámla nyitásához való jog

Ha Ön bankszámlát szeretne nyitni hazájában vagy egy másik uniós országban, nem árt, ha tisztában van az ehhez fűződő jogaival.

Ha Ön jogszerűen huzamosan tartózkodik az Európai Unió valamelyik tagországában, joga van ahhoz, hogy banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámlát nyisson. A bank nem tagadhatja meg az Ön számlanyitási kérelmét pusztán arra hivatkozva, hogy Ön nem abban az országban él, ahol a pénzintézet működik.

Ez a számlanyitási jog azonban nem vonatkozik más típusú bankszámlákra, így például a takarékszámlákra.

Mikor tagadhatja meg a bank alapszolgáltatásokat biztosító folyószámla nyitását?

A bank akkor utasíthatja el jogszerűen a számlanyitás iránti kérelmet, ha a kérelmező személy nem felel meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megakadályozását szolgáló uniós szabályoknak .

Egyes EU-országokban akkor is elutasíthatják az Ön számlanyitás iránti kérelmét, ha ugyanabban az országban Ön már rendelkezik hasonló lakossági folyószámlával.

Ha Ön nem a lakóhelye szerinti országban kíván folyószámlát nyitni, egyes EU-tagországok pénzintézetei feltételül szabhatják Önnek, hogy igazolja, valódi és jogos érdeke fűződik a számlanyitáshoz. Ilyen jogos érdek lehet, ha Ön nem abban az országban dolgozik, mint ahol lakik.

A banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámla jellemzői

Az alapszintű lakossági folyószámlának lehetővé kell tennie az alábbi banki ügyletek elvégzését:

Követelmény továbbá, hogy a bank biztosítson egy fizetési kártyát a folyószámlához, amellyel fel lehet venni készpénzt és vásárolni lehet – az interneten és az üzletekben egyaránt.

A banknak ezen túlmenően hozzáférést kell nyújtania az általa kínált online banki szolgáltatásokhoz. Nem minden esetben kötelező azonban folyószámla- vagy egyéb típusú hitelt nyújtania a folyószámla-tulajdonosoknak.

Egyes EU-országokban a bankok felszámíthatnak éves díjat a lakossági folyószámlák vezetéséért. Ennek az éves számlavezetési díjnak azonban észszerű mértékűnek kell lennie.

Konkrét eset

Nem kell lakóhellyel rendelkezni egy adott uniós országban ahhoz, hogy ott számlát lehessen nyitni

Sándor Magyarországon él, de egy szlovéniai vállalatnál helyezkedett el. Úgy döntött, hogy Szlovéniában is nyit bankszámlát magának az ottani költségeinek fedezésére.

Elment tehát egy szlovén bankba, hogy folyószámlát nyisson. A bank nem gördített semmilyen akadályt a számlanyitás útjába, noha Sándor nem rendelkezett lakóhellyel Szlovéniában.

A pénzintézetek nem tagadhatják meg ugyanis alapszolgáltatásokat biztosító lakossági folyószámla nyitását csupán azért, mert a folyószámlát igénylő személy egy másik országban él.

A díjszabásra vonatkozó információk

Mielőtt Ön számlát nyitna, a banknak át kell adnia Önnek egy dokumentumot, mely ismerteti a pénzintézet által a bankszámlával kapcsolatban nyújtott főbb szolgáltatásokat és az azokért az ügyfélnek felszámított díjak összességét. Ez a dokumentum az ún. díjjegyzék, melynek segítségével Ön össze tudja hasonlítani a különböző pénzintézetek bankszámla-szolgáltatásokkal kapcsolatos díjait.

A bankoknak továbbá legalább évente egyszer díjkimutatást kell az ügyfeleik rendelkezésére bocsátaniuk, melyben közérthetően ismertetik a náluk vezetett bankszámlával kapcsolatban felmerült díjakat. Ennek a díjkimutatásnak tartalmaznia kell a bankszámla tekintetében alkalmazott kamatlábakra vonatkozó információkat is.

Bankváltás

Pénzét ugyanazon az uniós országon belül Ön bármikor átteheti egyik bankból egy másikba. A bank, ahová Ön a pénzét szeretné vinni, segítséget fog nyújtani ehhez.

Ha ugyanabban az országban nyit számlát egy másik banknál, közölje az új bankkal, hogy bankváltásról van szó, és szeretné a korábbi bankjánál megadott fizetési megbízásokat az új bankszámlára átvezetni.

Az új bank gondoskodni fog arról, hogy a régi bank megadjon minden szükséges adatot, és törölje a régi számláról az összes rendszeres átutalást. Az új banknak emellett:

A régi bank díjat számíthat fel Önnek, ha Ön úgy dönt, hogy megszünteti régi folyószámláját.

Ha Önnek költségei keletkeznek a bankváltás során abból kifolyólag, hogy a bank nem teljesített egy határidőt (például nem vont vissza időben egy fizetési megbízást) vagy egyéb hibát követett el, a bank köteles megtéríteni ezeket a költségeket. Ha ezzel kapcsolatban jogvitája keletkezik a bankkal, megkísérelheti rendezni a vitát peren kívül, az alternatív vitarendezési mechanizmus igénybevételével.

Konkrét eset

A bankváltás nem mindig zökkenőmentes

Amikor Suzanne Toulouse-ból Párizsba költözött, úgy döntött, hogy új bankszámlát nyit egy párizsi bankban. Megbízta az új párizsi bankot, hogy minden rendszeres átutalást irányítson át az új bankszámlára, és zárja be a toulouse-i bankszámlát.

A párizsi bank utasította a toulouse-i bankot, hogy vonjon vissza minden rendszeres átutalási megbízást és zárja be Suzanne ottani bankszámláját, majd létrehozta a rendszeres átutalási megbízásokat az új bankszámlán. Elfelejtette azonban értesíteni a mobilszolgáltatót a bankváltásról, így ez utóbbi büntetést szabott ki Suzanne-ra, amiért a havi számla összegét nem sikerült lehívni időben.

Suzanne panaszt tett a párizsi banknál, az pedig beleegyezett abba, hogy megtéríti a bírság összegét, és korrigálta a mobilszolgáltatónak adott csoportos beszedési megbízás adatait.

Az Ön pénze védelmet élvez az EU-ban

Uniós szabályok gondoskodnak az Ön bankszámlán (folyószámlán és/vagy megtakarítási számlán) elhelyezett pénzének védelméről. A bankbetétek védelmet élveznek 100 ezer euróig vagy azzal egyenlő, helyi valutában kifejezett összegig. Ez az értékhatár személyenként és bankonként érvényes. Vagyis ha Önnek több számlája van ugyanannál a banknál, a 100 ezer eurós értékhatár az összes számlára együtt érvényes.

E szabály alól azonban van néhány kivétel. Ha például Önnek és párjának közös számlája van, a 100 ezer eurós értékhatár Önre és párjára külön-külön vonatkozik, tehát a közös számlán elhelyezett pénz 200 ezer euró összegig élvez törvényes védelmet. Ráadásul az Ön pénze a 100 ezer eurós értékhatárt meghaladóan is védelemben részesül korlátozott ideig bizonyos esetekben. Ez vonatkozik például a következőkre:

Ezekben az esetekben a 100 ezer euró feletti összegek legalább 3 és legfeljebb 12 hónapig védelemben részesülnek attól az időponttól számítva, amikor folyósították őket vagy amikor az egyes EU-országok által meghatározott feltételektől és értékhatároktól függően jogszerűen átruházhatóvá váltak.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Oldal megosztása: