A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 08/11/2017

Bankszámlák az EU-ban

Lakossági folyószámla nyitásához való jog

Ha Ön bankszámlát szeretne nyitni hazájában vagy egy másik uniós országban, nem árt, ha tisztában van az ehhez fűződő jogaival.

Ha Ön jogszerűen huzamosan tartózkodik az Európai Unió valamelyik tagországában, joga van ahhoz, hogy banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámlát nyisson. A bank nem tagadhatja meg az Ön számlanyitási kérelmét pusztán arra hivatkozva, hogy Ön nem abban az országban él, ahol a pénzintézet működik.

Ez a számlanyitási jog azonban nem vonatkozik más típusú bankszámlákra, így például a takarékszámlákra.

Mikor tagadhatja meg a bank alapszolgáltatásokat biztosító folyószámla nyitását?

A bank akkor utasíthatja el jogszerűen a számlanyitás iránti kérelmet, ha a kérelmező személy nem felel meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megakadályozását szolgáló uniós szabályoknak .

Egyes EU-országokban akkor is elutasíthatják az Ön számlanyitás iránti kérelmét, ha ugyanabban az országban Ön már rendelkezik hasonló lakossági folyószámlával.

Ha Ön nem a lakóhelye szerinti országban kíván folyószámlát nyitni, egyes EU-tagországok pénzintézetei feltételül szabhatják Önnek, hogy igazolja, valódi és jogos érdeke fűződik a számlanyitáshoz. Ilyen jogos érdek lehet, ha Ön nem abban az országban dolgozik, mint ahol lakik.

A banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámla jellemzői

Az alapszintű lakossági folyószámlának lehetővé kell tennie az alábbi banki ügyletek elvégzését:

  • készpénzbefizetés,
  • készpénzfelvétel,
  • átutalások indítása és fogadása (például csoportos beszedési megbízások teljesítése) és bankkártyával történő vásárlás.

Követelmény továbbá, hogy a bank biztosítson egy fizetési kártyát a folyószámlához, amellyel fel lehet venni készpénzt és vásárolni lehet – az interneten és az üzletekben egyaránt.

A banknak ezen túlmenően hozzáférést kell nyújtania az általa kínált online banki szolgáltatásokhoz. Nem minden esetben kötelező azonban folyószámla- vagy egyéb típusú hitelt nyújtania a folyószámla-tulajdonosoknak.

Egyes EU-országokban a bankok felszámíthatnak éves díjat a lakossági folyószámlák vezetéséért. Ennek az éves számlavezetési díjnak azonban észszerű mértékűnek kell lennie.

Konkrét eset

Nem kell lakóhellyel rendelkezni egy adott országban ahhoz, hogy ott számlát lehessen nyitni

Sándor Magyarországon él, de egy szlovéniai vállalatnál helyezkedett el. A cég megkérte, nyisson bankszámlát Szlovéniában annak érdekében, hogy a fizetését arra tudják utalni.

Sándor elment egy szlovén bankba, hogy folyószámlát nyisson. A bank nem gördített semmilyen akadályt a számlanyitás útjába, noha Sándor nem rendelkezett lakóhellyel Szlovéniában.

A pénzintézetek nem tagadhatják meg ugyanis alapszolgáltatásokat biztosító lakossági folyószámla nyitását csupán azért, mert a folyószámlát igénylő személy egy másik országban él.

Bankváltás

Pénzét ugyanazon az uniós országon belül Ön bármikor átteheti egyik bankból egy másikba. A bank, ahová Ön a pénzét szeretné vinni, segítséget fog nyújtani ehhez.

Ha ugyanabban az országban nyit számlát egy másik banknál, közölje az új bankkal, hogy bankváltásról van szó, és szeretné a korábbi bankjánál megadott fizetési megbízásokat az új bankszámlára átvezetni.

Az új bank gondoskodni fog arról, hogy a régi bank megadjon minden szükséges adatot, és törölje a régi számláról az összes rendszeres átutalást. Az új banknak emellett:

  • értesítenie kell az érintett harmadik feleket – például az Ön munkaadóját, a társadalombiztosítási szerveket és a közüzemi szolgáltatókat – arról, hogy Ön bankot váltott;
  • el kell intéznie a rendszeres átutalási megbízásoknak az új folyószámláról való elindítását;
  • gondoskodnia kell arról, hogy az Ön új bankszámláját meg lehessen terhelni csoportos beszedési megbízás tárgyát képező összegekkel.

A régi bank díjat számíthat fel Önnek, ha Ön úgy dönt, hogy megszünteti régi folyószámláját.

Ha Önnek költségei keletkeznek a bankváltás során abból kifolyólag, hogy a bank nem teljesített egy határidőt (például nem vont vissza időben egy fizetési megbízást) vagy egyéb hibát követett el, a bank köteles megtéríteni ezeket a költségeket. Ha ezzel kapcsolatban jogvitája keletkezik a bankkal, megkísérelheti rendezni a vitát peren kívül, az alternatív vitarendezési mechanizmus igénybevételével.

Konkrét eset

A bankváltás nem mindig zökkenőmentes

Amikor Suzanne Toulouse-ból Párizsba költözött, úgy döntött, hogy új bankszámlát nyit egy párizsi bankban. Megbízta az új párizsi bankot, hogy minden rendszeres átutalást irányítson át az új bankszámlára, és zárja be a toulouse-i bankszámlát.

A párizsi bank utasította a toulouse-i bankot, hogy vonjon vissza minden rendszeres átutalási megbízást és zárja be Suzanne ottani bankszámláját, majd létrehozta a rendszeres átutalási megbízásokat az új bankszámlán. Elfelejtette azonban értesíteni a mobilszolgáltatót a bankváltásról, így ez utóbbi büntetést szabott ki Suzanne-ra, amiért a havi számla összegét nem sikerült lehívni időben.

Suzanne panaszt tett a párizsi banknál, az pedig beleegyezett abba, hogy megtéríti a bírság összegét, és korrigálta a mobilszolgáltatónak adott csoportos beszedési megbízás adatait.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz