Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 25/05/2021

A hatóságok tájékoztatása rövid idejű (<3 hónap) ott-tartózkodásról

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat (rendszerint az önkormányzati hivatalt vagy a helyi rendőrőrsöt) jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Ha Ön külföldre készül, feltétlenül nézzen utána, hogy a célországban létezik-e bejelentési kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül, és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétéről az adott ország hatóságait tájékoztatnia.

Uniós ország állampolgáraként ehhez mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szüksége. Ha azonban Önt olyan családtagok is elkísérik a célországba, akik nem rendelkeznek uniós ország állampolgárságával, nekik feltétlenül magukkal kell vinniük az útlevelüket. Az eljárás elviekben díjmentes. Ha Ön kinttartózkodása során hotelban száll meg, akkor rendes körülmények között elég, ha kitölti a bejelentőlapot - a többi már a szálloda dolga.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni rövid idejű ott-tartózkodását a célországban:

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaaten
 • Belgium*be
 • Bulgária*bg
 • Horvátország*cr
 • Ciprus*cy
 • Csehországczen
 • Dánia*dk
 • Észtországeeen
 • Finnország*fi
 • Franciaországfrhu
 • Németország*de
 • Görögországgrhu
 • Magyarország*hu
 • Izland*is
 • Írország*ie
 • Olaszországiten
 • Lettország*lv
 • Liechtenstein*li
 • Litvánia*lt
 • Luxemburgluhu
 • Málta*mt
 • Hollandia*nl
 • Norvégianoen
 • Lengyelországplen
 • Portugáliapten
 • Románia*ro
 • Szlovákiasken
 • Szlovéniasien
 • Spanyolországesen
 • Svédországseen

  * Nem áll még rendelkezésre információ.

  További kérdései vannak?

  Bővebb tájékoztatásért a tagállami hatóságokhoz is lehet fordulni.

  Az EU egyes tagállamaiban pénzbírsággal sújtható az, aki ottlétéről nem tájékoztatja a hatóságokat, ezért azonban senki sem utasítható ki az adott ország területéről.

  Konkrét eset

  Ha Ön külföldön tölti a szabadságát, csak akkor kell a helyi hatóságoknál bejelentkeznie, ha 3 hónapnál tovább tartózkodik az országban

  Hans osztrák állampolgár, aki minden évben az olasz tengerparton nyaral. Tavaly nyáron két hónapot töltött Olaszországban, saját lakásában. Jelenlétéről tájékoztatta a hatóságokat, de azok arra kérték, hogy ezen túlmenően jelentkezzen be a városházán, és igazolja, hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal.

  Hansnak azonban joga van három hónapig Olaszországban tartózkodni anélkül, hogy a személyi igazolványán kívül más okmányt be kellene mutatnia. Ha ilyen rövid ideig tartózkodik az országban, az olasz hatóságok megkövetelhetik ugyan, hogy tájékoztassa őket jelenlétéről, arra azonban nem kötelezhetik, hogy bejelentkezzen, és regisztrációs igazolást váltson ki.

  EU-jogszabályok

  Önt is érinti a brexit?

  Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

  2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

  Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

  Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

  Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

  Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

  Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

  Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

  Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

  A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

  Segítségre van szükségem.

  Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

  Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

  Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

  Oldal megosztása: