Utolsó frissítés: 07/04/2022

Unión belüli öröklés megtervezése

Ön megválaszthatja, hogy melyik ország nemzeti jogszabályai szerint kezeljék hagyatékát

Uniós öröklési ügyekben rendszerint annak az EU-országnak az illetékes hatósága – gyakran bírósága vagy közjegyzője – jár el, ahol az örökhagyó halála előtt utoljára élt. Ez a hatóság az esetek túlnyomó többségében a nemzeti jogszabályok alapján rendezi az öröklési ügyet.

Az európai uniós jogszabályok jóvoltából azonban Ön örökhagyóként megválaszthatja, hogy a hagyatékának kezelésére alkalmazandó jog az állampolgársága szerinti ország joga legyen – függetlenül attól, hogy a kérdéses ország az EU tagja-e, vagy sem.

Ha Ön több ország állampolgárságával rendelkezik, az alkalmazandó jog szempontjából bármelyik országot kiválaszthatja közülük.

Az alkalmazandó jog tekintetében hozott döntését egyértelműen és pontosan megfogalmazva kifejezésre kell juttatnia – vagy végrendeletben, vagy külön nyilatkozatban. Az Ön végakarata, illetve nyilatkozata akkor tekinthető érvényesnek, ha megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeket:

Mikor tagadhatják meg a hatóságok Öntől, hogy megválassza az alkalmazandó jogot?

Mit szabályoz az Ön hagyatékára alkalmazandó öröklési jog?

Az Ön hagyatékára alkalmazandó nemzeti jog – legyen az annak az EU-országnak a joga, ahol Ön halálát megelőzően utoljára él, vagy az állampolgársága szerinti ország nemzeti joga – fogja szabályozni az Ön által hátrahagyott teljes vagyon öröklését, függetlenül attól, melyik országban található a hagyaték, és hogy ingó vagyon (pl. autó, bankszámla) vagy ingatlan (pl. ház) alkotja-e azt.

A nemzeti jog fogja meghatározni:

Az uniós öröklési jog nem határozza meg, melyik hatóság jár majd el, illetve hogy milyen jogszabályokat kell alkalmazni egyes, örökléssel kapcsolatos kérdéseket – köztük a következőket – illetően:

Konkrét eset

Brian ír állampolgár, aki nyugdíjba vonulása után Franciaországba költözött, ahol házat vásárolt. Már több mint nyolc éve él az országban, az utóbbi öt évben élettársi kapcsolatban. Párját Annának hívják.

Halála esetén célszerűnek tűnhet az örökösei számára, hogy a hagyaték rendezése céljából franciaországi közjegyzőhöz forduljanak, tekintve, hogy Brian a halála előtt ebben az országban élt. Ugyanez a magyarázata annak, hogy elvileg az öröklést Brian esetében a francia jog szabályozza. A francia jogszabályok fogják tehát meghatározni, hogy ki örököl utána, ideértve azt is, hogy kötelesrészre jogosultként a hagyaték mekkora hányada illeti meg a gyermekeit, illetve hogy mire tarthat igényt Anna, tekintve, hogy ő és Brian nem házasodott össze.

Az ír jogszabályok szerint Briannek nagyobb a szabadsága abban, hogy eldöntse, kire szeretné a vagyonát hagyni. Ezért Brian a végrendeletében úgy rendelkezik, hogy hagyatékára Írország jogszabályait kell alkalmazni, és hogy franciaországi ingóságait mind Annára hagyja.

Az öröklésre vonatkozó tagállami jogszabályok

Az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat arról, hogyan szabályozzák az egyes uniós országok az öröklési eljárásokat, az örökrészt és a kötelesrészt, a végrendeletek érvényességét és sok más kérdést.

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaathu
 • Belgiumbehu
 • Bulgáriabghu
 • Horvátországcrhu
 • Cipruscyhu
 • Csehországczhu
 • Észtországeehu
 • Finnországfihu
 • Franciaországfrhu
 • Németországdehu
 • Görögországgrhu
 • Magyarországhuhu
 • Olaszországithu
 • Lettországlvhu
 • Litvánialthu
 • Luxemburgluhu
 • Máltamthu
 • Hollandianlhu
 • Lengyelországplhu
 • Portugáliapthu
 • Romániarohu
 • Szlovákiaskhu
 • Szlovéniasihu
 • Spanyolországeshu
 • Svédországsehu

Unión belüli öröklés lebonyolítása

A linkre kattintva utánanézhet, hogyan tudják családtagjai, rokonai és közeli hozzátartozói rendezni az Ön hagyatékát, ha az öröklési ügyben több uniós ország is érintett.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: