Utolsó frissítés: 16/11/2022

Mi a szabályozott szakma?

Általános szabályként egy szakma akkor minősül szabályozott szakmának, ha gyakorlása meghatározott képesítő oklevélhez, állami vizsga vagy egyéb hasonló jellegű vizsga letételéhez, illetve szakmai szervezetbeli tagsághoz kötött.

Ha Ön egy másik uniós országban szeretne munkát vállalni, és a foglalkozása ott szabályozott szakmának minősül, előfordulhat, hogy munkába állás előtt kérelmeznie kell szakképesítése elismerését.

Figyelmeztetés

A szabályozott szakmák köre és a kapcsolódó szabályozás nem egységes EU-szerte. Nézzen utána a szabályozott szakmák adatbázisában en , hogy az Ön szakmája szabályozottnak minősül-e abban az országban, ahova költözni szándékozik.

A szabályozott szakmák adatbázisának használata

Ha az Ön által gyakorolni kívánt szakma nem jelenik meg, valószínűleg nem minősül szabályozott szakmának az Ön által kiválasztott célországban.

Ha nem talál semmilyen információt szakmájáról az adatbázisban, érdemes felvilágosítást kérnie a célország szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjainak munkatársaitól. Ők meg tudják mondani, hogy az Ön esetében milyen szabályokat kell követni.

Egyes ágazatokban külön európai uniós szabályok rendelkeznek a szakképesítések elismeréséről. Ilyen szabályozás vonatkozik például a jogászokra, a légiforgalmi irányítókra, a pilótákra stb en .

Nézzen utána, hogy Önnek kell-e kérelmeznie szakképesítése elismerését, és ha igen, milyen típusú kérelmet kell benyújtania.

Európai uniós országban szerezte-e szakképesítését?

Melyik helyzet igaz Önre?

Ha a szakképesítését Ön nem uniós országban szerezte, és az uniós országok valamelyikében szeretne munkát vállalni, oklevelét el kell ismertetnie a szóban forgó uniós országban. Ebben az esetben szakképesítésének elismerése iránti kérelmére az adott tagállam nemzeti szabályai vonatkoznak.

Ha Ön már legalább 3 évet dolgozott abban az uniós országban, amely szakképesítését az EU-ban elsőként elismerte, és más uniós országba szeretne költözni, ugyanolyan szabályok szerint kérelmezheti ott szakképesítésének elismerését, mint azok a szakemberek, akik az oklevelüket az EU-országok valamelyikében szerezték.

Annak bizonyítására, hogy rendelkezik a szakma gyakorlásához szükséges tapasztalattal, szüksége lehet arra, hogy az Ön szakképesítését elsőként elismerő uniós ország tanúsítványt állítson ki erről. Ez az uniós és nem uniós országok állampolgáraira egyaránt vonatkozik.

Ha Ön orvos, általános ápoló, szülésznő, fogorvos, gyógyszerész, építész vagy állatorvos, szakképesítését az uniós országok mindegyikében automatikusan elismerik. Munkába állás előtt azonban be kell nyújtania a szakképesítését igazoló okmányokat, és meg kell várnia, hogy engedélyt kapjon a hatóságoktól szakmája gyakorlására.

Figyelmeztetés

Ha az Ön képzettsége a célországban nem felel meg a végzettségére vonatkozó minimumkövetelményeknek, előfordulhat, hogy nem részesülhet automatikus elismerésben, és szakképesítését el kell ismertetnie a többi szabályozott szakmára vonatkozó eljárás szerint.

A szakmájától és a célországtól függően a szakképesítés megszerzését tanúsító okiraton kívül egyes esetekben Önnek más igazoló dokumentumokat is be kell nyújtania az illetékes hatóságok számára.

Amint megkapják az Ön által benyújtott dokumentumokat, az illetékes nemzeti hatóságoknak:

Ha Ön általános ápoló vagy gyógyszerész, lehetősége van arra, hogy a dokumentumok benyújtásához, online kérelmeinek nyomon követéséhez és a korábban feltöltött dokumentumok újbóli felhasználásához a gyorsabb és egyszerűbb elektronikus eljárást, az európai szakmai kártyát használja.

Figyelmeztetés

A célország hatóságai nem kérhetik Öntől, hogy a szakképesítését igazoló okmányokról hiteles fordítást nyújtson be.

Konkrét eset

Sok felesleges adminisztratív körtől kímélheti meg magát, ha tisztában van a jogaival

Katarina szlovák gyógyszerész, és Ausztriában szeretne dolgozni. Az osztrák hatóságok felkérik, hogy (osztrák fordító által készített) hiteles fordítást nyújtson be az összes igazoló dokumentumáról.

Az osztrák hatóságok azonban nem kötelezhetik Katarinát diplomái hiteles lefordíttatására. A diplomák bizonyos kategóriái – az orvosi, általános ápolói, szülésznői, állatorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi és építészi diploma – esetében nincs szükség hiteles fordításra.

Az előfordulhat azonban, hogy szakmáját csak akkor gyakorolhatja a célországban, ha sikeres nyelvvizsgát tett, illetve ha belépett a megfelelő szakmai szövetségbe.

Önnek nincs szüksége engedélyre, és nem kell semmilyen közigazgatási eljárást indítania. Szakmáját ugyanolyan feltételekkel gyakorolhatja a célországban, mint az adott ország állampolgárai.

Figyelmeztetés

Előfordulhat azonban, hogy egy adott szakma önmagában nem szabályozott a célországban, viszont részét képezi egy másik, szabályozott szakmának.

Mindig tudakozódjon az illetékes hatóságoknál, hogy szakmája szabályozottnak minősül-e az adott országban, vagy sem. Azt, hogy az érintett országban mely hatóság az illetékes a témában, a szakképesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási ponttól tudhatja meg.

Konkrét eset

Piotr cseh állampolgárságú mentőápoló Németországba költözik, és ott folytatni akarja szakmai pályafutását. Pjotr megnézte, szerepel-e szakmája a szabályozott szakmák adatbázisában, és mivel nem találta a felsorolt szakmák között, arra gondolt, hogy Németországban valószínűleg nem minősül szabályozott szakmának. Amikor azonban felvette a kapcsolatot a szakképesítések elismeréséért felelős német hatóságokkal, megtudta, hogy a mentőápolói végzettség követelményei Németországban a mentőtiszti szakma részeként vannak szabályozva. Mivel Piotr nem rendelkezik a szükséges képesítéssel ezen a területen, először szakmai gyakorlaton kell részt vennie ahhoz, hogy munkába állhasson.

Önnek kérelmeznie kell a célországban szakképesítése elismerését, mielőtt munkába áll.

Nézzen utána, milyen dokumentumokat kell benyújtania, amikor szakképesítése elismerését kérelmezi.

Ha Ön gyógytornász, hegyi vezető vagy ingatlanügynök, lehetősége van arra, hogy a dokumentumok benyújtásához, online kérelmeinek nyomon követéséhez és a korábban feltöltött dokumentumok újbóli felhasználásához a gyorsabb és egyszerűbb elektronikus eljárást, az európai szakmai kártyát használja.

Előfordulhat azonban, hogy szakmáját csak akkor gyakorolhatja a célországban, ha sikeres nyelvvizsgát tett, illetve ha belépett a megfelelő szakmai szövetségbe.

Mindig tudakozódjon az illetékes hatóságoknál, hogy szakmája szabályozottnak minősül-e az adott országban, vagy sem. Azt, hogy az érintett országban mely hatóság az illetékes a témában, a szakképesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási ponttól tudhatja meg.

Konkrét eset

Dirk fiatal holland ingatlanügynök, aki Ausztriában szeretett volna a szakmájában elhelyezkedni. Mivel Hollandiában ez a szakma nem minősül szabályozottnak, arra számított, hogy Ausztriában adminisztratív eljárások lefolytatása nélkül saját vállalkozást indíthat független ügynökként. Ám amikor regisztráltatni akarta magát egyéni vállalkozóként, megtudta, hogy Ausztriában csak szakképesítésének elismertetését követően van lehetősége arra, hogy ingatlanügynöki szakmáját gyakorolja. Emiatt tervét sokkal lassabban valósíthatta meg, mint ahogy eredetileg remélte.

Csak az olyan szakmák esetében kell a szakképesítés elismerését kérelmezni, amelyeknek egészségügyi és biztonsági vonatkozásai vannak. Előfordulhat azonban, hogy Önnek előzetes írásbeli nyilatkozatot kell (papíron vagy elektronikusan) benyújtania a célországban, s csak ezt követően gyakorolhatja ott a szakmáját.

Ahhoz, hogy a szakképesítését elismerjék a célországban, igazolnia kell, hogy hazájában az elmúlt 10 év folyamán legalább 1 évig gyakorolta az adott szakmát.

Figyelmeztetés

Ha az Ön szakmája egészségügyi és biztonsági vonatkozású szabályozott szakma, és Ön nem részesülhet automatikus elismerésben, előfordulhat, hogy a célország illetékes hatóságai ellenőrzik szakképesítését, és csak ezt követően állhat munkába. Ebben az esetben Ön egészen addig nem kezdhet el dolgozni, amíg meg nem kapja ehhez a hivatalos engedélyt.

Elképzelhető, hogy Önnek nyilatkozatát évente egyszer meg kell újítania, ha szakmáját ideiglenes jelleggel továbbra is gyakorolni kívánja a célországban.

Érdeklődje meg a célország szakképesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjának munkatársaitól, hogy szükség van-e erre.

Az írásbeli nyilatkozat benyújtása előtt azt is tudakolja meg, milyen más követelménynek kell eleget tennie.

Előfordulhat azonban, hogy szakmáját csak akkor gyakorolhatja a célországban, ha sikeres nyelvvizsgát tett, illetve ha belépett a megfelelő szakmai szövetségbe.

Konkrét eset

Risto finn építész. Elhatározta, hogy Olaszországba költözik. Még Finnországban utánanézett a szabályozott szakmák adatbázisában, hogy milyen adminisztratív teendői lesznek, és hogy melyik olasz kapcsolattartási pont foglalkozik az ő szakmájával. Miután beszélt a kapcsolattartási pont munkatársaival, felkészülten vághat neki a költözésnek.

A tagállami információkhoz itt lehet hozzáférni:

Ország kiválasztása

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: