Utolsó frissítés: 24/01/2019

Munkavállalási engedélyek

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

Az EU-országok állampolgárainak alapesetben nem kell munkavállalási engedélyt kiváltaniuk ahhoz, hogy az Európai Unió tagországainak valamelyikében munkát vállaljanak.

Az Európai Unióban az önfoglalkoztatóknak semmilyen esetben sem kell munkavállalási engedélyt beszerezniük.

Egyes uniós országok állampolgárainak azonban munkavállalási engedélyre van szükségük ahhoz, hogy bizonyos uniós országokban alkalmazottként helyezkedhessenek el.

Ez kizárólag a következő esetekben van így:

  • horvát állampolgárok munkavállalása egyes uniós országokban,
  • egyes uniós országok állampolgárainak elhelyezkedése Horvátországban.

Liechtensteinkvótákat határoz meg, így korlátozza azoknak a külföldi állampolgároknak a számát, akik a területén tartózkodhatnak és munkát vállalhatnak. A kvótarendszer az EU összes tagországának, valamint Norvégiának és Izlandnak az állampolgáraira is vonatkozik.

Horvátország állampolgárai

Egyes uniós országok átmeneti intézkedésekkel 2020. június 30-ig korlátozhatják területükön a horvát állampolgárok munkavállalását.

A legtöbb EU-ország feloldotta ezeket a korlátozásokat. Továbbra is előfordulhat azonban, hogy a horvát állampolgároknak munkavállalási engedélyt kell kiváltaniuk Ausztriábande.

Munkavállalás Horvátországban

Horvátország átmeneti ideig korlátozhatja területén más uniós országok állampolgárainak alkalmazottként történő elhelyezkedését. Ennélfogva előfordulhat, hogy Ausztria állampolgárainak Horvátországban munkavállalási engedélyt kell kiváltaniuk.

Munkavállalás Svájcban

Korlátozások vannak érvényben a horvát állampolgárokra vonatkozóan, akiknek továbbra is munkavállalási engedélyt kell kiváltaniuk ahhoz, hogy Svájcban munkát vállaljanak. Ezenfelül a bolgár és a román állampolgároknak korlátozott a hozzáférésük a svájci munkaerőpiachoz. További információk az uniós polgárok svájci munkavállalásávalfrdeiten kapcsolatban.

A személyek szabad mozgásáról szóló EU–Svájc megállapodás értelmében a svájci állampolgárok jogosultak arra, hogy az EU területére költözzenek és ott munkát vállaljanak.

További információk

Ha Ön olyan országban szeretne elhelyezkedni, ahol még mindig korlátozások vannak érvényben, kiutazás előtt érdemes tájékozódnia a vonatkozó eljárásokról.

Azt tanácsoljuk, vegye fel a kapcsolatot a célország állami foglalkoztatási szolgálatának munkatársaival vagy az európai munkaügyi tanácsadók valamelyikével.

Konkrét eset

Csak akkor utazzon külföldre munkát vállalni, ha biztos abban, hogy megkapja a munkavállalási engedélyt

Marko horvát állampolgár. A férfi állásajánlatot kapott Bécsből, melyet elfogadott, és azonnal ki is utazott Ausztriába. Mivel azonban nem kapott az országban munkavállalási engedélyt, vissza kellett térnie Horvátországba.

Ha Ön horvát állampolgár, kiutazás előtt feltétlenül nézzen utána, be kell-e szereznie munkavállalási engedélyt abban az országban, ahol el akar helyezkedni. Ha a célországban a munkavállalást engedélyhez kötik, fennáll a lehetősége annak, hogy kérelmét elutasítják.

Külföldi kiküldetés

A munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan nincsenek érvényben korlátozások. Ezalól egyetlen kivétel van: Ausztria bizonyos ágazatokban ideiglenes korlátozásokat alkalmaz a horvát munkavállalók cégek általi kiküldetésére, de az önfoglalkoztatókra ezek a korlátozások nem vonatkoznak.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: