Pēdējā pārbaude: 02/07/2020

Darba atļaujas

Vai jūs skar “Brexit”?

Ja esat ES pilsonis, jums principā nav nepieciešama darba atļauja un varat strādāt jebkur ES.

Eiropas Savienībā darba atļaujas nekad netiek prasītas pašnodarbinātajiem.

Lihtenšteina nosaka kvotas, cik daudz ārzemnieku drīkst tur dzīvot un strādāt. Šī kvotu sistēma attiecas uz visu ES dalībvalstu, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem.

 

Darbs Šveicē

Lai strādātu Šveicē, lielākajai daļai ES pilsoņu atļauja nav vajadzīga. Horvātijas pilsoņiem ir ierobežojumi — viņiem atļauja joprojām ir vajadzīga. Lasiet vēl par ES pilsoņu darbu Šveicēfrdeiten.

ES un Šveices nolīgums par personu pārvietošanās brīvību paredz, ka Šveices pilsoņi var brīvi dzīvot un strādāt ES.

Plašāka informācija

Iekams mēģināt atrast darbu valstī, kurā joprojām ir ierobežojumi, noskaidrojiet, kādas procedūras ir spēkā.

Sazinieties ar valsts nodarbinātības dienestuvalstī, kurā vēlaties strādāt vai ar Eiropas nodarbinātības padomdevēju.

Darba atļaujas trešo valstu pilsoņiem

Ārpussavienības valstu (trešo valstu) pilsoņiem var būt tiesības strādāt ES ar tādiem pašiem darba nosacījumiem kā ES pilsoņi. Šīs tiesības ir atkarīgas no jūsu pilsonības vai ES pilsoņa ģimenes locekļa statusa.

Turcijas pilsoņi

Turcijas pilsoņiem tiesības pārcelties un strādāt Eiropas Savienībā ir pilnībā atkarīgas no uzņemošās ES valsts. Ja legāli strādājat ES, uz jums attiecas tādi paši darba nosacījumi kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Jums ir šādas tiesības:

Citu tādu valstu pilsoņi, kas noslēgušas nolīgumu ar ES

Uz jums attiecas tādi paši darba nosacījumi kā uzņemošās ES valsts pilsoņiem, ja esat kādas no 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna grupas valstuen vai zemāk norādīto valstu pilsoņiem:

Citu tādu valstu pilsoņi, kas nolīgumu ar ES nav noslēgušas

To valstu pilsoņiem, kam nolīgums ar ES nav noslēgts, tiesības strādāt ES valstī ir atkarīgas no attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Ja jums ir ģimenes saites ar ES pilsoni, jums:

Plašāka informācija atrodama ES Imigrācijas portālāfrespten.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: