Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Darba atļaujas

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja esat ES pilsonis, jums principā nav nepieciešama darba atļauja un varat strādāt jebkur ES.

Eiropas Savienībā darba atļaujas nekad netiek prasītas pašnodarbinātajiem.

Tomēr atsevišķu ES valstu iedzīvotājiem joprojām ir nepieciešama darba atļauja, lai iekārtotos darbā.

Tas attiecas vienīgi uz:

  • Horvātijas pilsoņiem dažās ES dalībvalstīs,
  • atsevišķu ES dalībvalstu pilsoņiem Horvātijā.

Lihtenšteina nosaka kvotas, cik daudz ārzemnieku drīkst tur dzīvot un strādāt. Šī kvotu sistēma attiecas uz visu ES dalībvalstu, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem.

Horvātijas pilsoņi

Līdz 2020. gada 30. jūnijam jūsu tiesības strādāt algotu darbu citā ES dalībvalstī var būt ierobežotas ar pārejas noteikumiem.

Lielākā daļa ES valstu šos ierobežojumus ir atcēlušas. Tomēr jums varbūt būs vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Austrijā.de

Darbs Horvātijā

Iespējams, ka jūsu tiesības strādāt algotu darbu Horvātijā ir ierobežotas, kamēr nav beidzies pārejas periods. Darba atļauja var būt nepieciešama Austrijas pilsoņiem.

Darbs Šveicē

Lai strādātu Šveicē, lielākajai daļai ES pilsoņu atļauja nav vajadzīga. Taču ir ierobežojumi Horvātijas pilsoņiem – viņiem atļauja joprojām ir nepieciešama. Savukārt Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem ir ierobežota piekļuve šim darba tirgum. Uzziniet vairāk, kādas iespējas strādāt Šveicē ir ES pilsoņiemfrdeiten.

ES un Šveices nolīgums par personu pārvietošanās brīvību paredz, ka Šveices pilsoņi var brīvi dzīvot un strādāt ES.

Plašāka informācija

Iekams mēģināt atrast darbu valstī, kurā joprojām ir ierobežojumi, noskaidrojiet, kādas procedūras ir spēkā.

Sazinieties ar valsts nodarbinātības dienestuvalstī, kurā vēlaties strādāt vai ar Eiropas nodarbinātības padomdevēju.

Piemērs

Centieties iegūt darba atļauju vēl pirms došanās uz ārzemēm

Marko no Horvātijas pieņem darba piedāvājumu Vīnē un nekavējoties pārceļas uz Austriju. Taču viņam neizdodas iegūt darba atļauju un nākas atgriezties Horvātijā.

Ja esat no Horvātijas, pirms došanās strādāt uz citu valsti svarīgi ir noskaidrot, vai jums nepieciešama darba atļauja. Ja ir, tad paturiet prātā, ka darba atļauju jums var arī neiedot.

Norīkojumi darbā uz ārzemēm

Darbā uz ārzemēm norīkotiem darba ņēmējiem ierobežojumu nav, tomēr ir izņēmums: Austrija ir noteikusi pagaidu ierobežojumus atsevišķu nozaru uzņēmumu norīkotajiem darbiniekiem no Horvātijas, bet ne pašnodarbinātajiem.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: