Pēdējā pārbaude: 20/09/2022

Nepersondatu brīva aprite

Jums gan kā fiziskai personai, gan kā uzņēmumam vai organizācijai ir tiesības lietot, vākt, glabāt, pārsūtīt un pārvaldīt nepersondatus un izmantot datu centrus vai mākoņpakalpojumus jebkur ES (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis.).

Tādējādi varat izvairīties no iespējamām divkāršām izmaksām, piemēram, varat sakopot savu informācijas tehnoloģijas infrastruktūru vienā ES valstī, pat ja darbojaties vairākās.

Persondati, nepersondati un jauktas datu kopas

Persondati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu personu, un uz tiem attiecas VDAR noteikumi.

Nepersondatu kopas ir:

Jauktas datu kopas ir persondatu un nepersondatu kopas, piemēram, uzņēmuma nodokļu uzskaite, kurā norādīts uzņēmuma rīkotājdirektora vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Vairumā gadījumu persondati un nepersondati jauktās datu kopās ir nesaraujami saistīti. Ja apstrādājat šādas jauktas datu kopas, jums jāievēro VDAR noteikumi.

Varat savus datus glabāt jebkur ES, tai skaitā mākoņserveros

Ja uz jums neattiecas zemāk izskaidrotie izņēmumi, varat brīvi izvēlēties vietu, kur datus glabāt vai apstrādāt.

Ja datu glabāšanai izmantojat mākoņpakalpojumu, jums jābūt iespējai viegli nomainīt mākoņpakalpojuma sniedzēju vai datus pārlikt atpakaļ savā informācijas tehnoloģijas sistēmā. Lai to garantētu, vairāki mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji ir parakstījuši rīcības kodeksu. Šo pakalpojumu sniedzēju saraksts un rīcības kodekss pieejams Mākoņpakalpojumu sniedzēja maiņas un datu pārnešanas jautājumu darba grupas (SWIPO) tīmekļvietnē en .

Datu teritoriālās ierobežošanas prasības ES

Izņēmuma gadījumos ES valstis var ierobežot noteiktu datu apriti, taču tas atļauts tikai tad, ja to pamato sabiedriskās drošības apsvērumi, piemēram, ja dati attiecas uz notiekošu pretterorisma izmeklēšanu vai ja datu zudums varētu izraisīt smagu satiksmes negadījumu (piemēram, gaisa satiksmes vadības datu zudums). Šie izņēmumi ir noteikti valsts tiesību aktos. ES regula par nepersondatu brīvu apriti nodrošina piekļuvi informācijai par šādiem datu teritoriāliem ierobežojumiem.

Informācijas punkti un kontaktpunkti dalībvalstīs

ES regula par nepersondatu brīvu apriti paredz, ka dalībvalstīm jāizveido divi informācijas punkti.

Zemāk redzamajā sadaļā “Jautāt valsts iestādei” norādīts katras valsts vienotais informācijas punkts un vienotais kontaktpunkts.

Datu izsniegšana kompetentajām iestādēm

Ja kompetenta iestāde izsaka likumīgu prasību piekļūt jūsu datiem, jums tie ir iestādei jādara pieejami pat tad, ja dati tiek pārvaldīti vai glabāti citā ES valstī. Par prasības nepildīšanu var piespriest sodu atbilstīgi valsts likumiem.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Izvēlieties valsti
Bulgārija
The Ministry of eGovernment
Čehija
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Dānija
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Igaunija
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Somija
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Vācija
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Itālija
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Lietuva
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luksemburga
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Nīderlande
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Polija
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovākija
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovēnija
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Spānija
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Zviedrija
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: