Pēdējā pārbaude: 04/02/2019

Piekļuve internetam

Interneta pieslēgums

Lai kur arī jūs neatrastos ES, jums ir jābūt iespējai piekļūt kvalitatīviem elektronisko sakaru pakalpojumiem, tostarp internetam, par pieņemamu cenu. Vismaz vienam interneta pakalpojumu nodrošinātājam ir jāspēj jums sniegt šo pakalpojumu. To sauc par universālā pakalpojuma principu.

Dažos gadījumos, piemēram, ja ir problēmas ar pakalpojuma tehnisko īstenojamību, jūsu pieprasījumu var uzskatīt par nepieņemamu un pakalpojumu jums var atteikt.

Lai noskaidrotu vairāk, vērsieties savas valsts regulatīvajās iestādēs . Tās varēs jums palīdzēt sazināties ar universālā pakalpojuma sniedzēju.

Piemērs no dzīves

Jums vienmēr ir tiesības uz pamatpiekļuvi internetam

Stasis pārceļas uz attālu Grieķijas salu un mēģina dabūt interneta pieslēgumu savā jaunajā mājā. Viņš sazinās ar vairākiem uzņēmumiem, kuri viņu informē, ka viņu tīkls neaptver šo reģionu. Beigās viņš noskaidro Grieķijas universālā pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju, kurš viņam nodrošina interneta pieslēgumu.

Tīkla neitralitāte

Jums ir tiesības piekļūt jūs interesējošam tiešsaistes saturam un pakalpojumiem un izplatīt šo saturu. Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs nevar bloķēt, palēnināt vai diskriminēt tiešsaistes saturu, lietotnes vai pakalpojumus, izņemot trijos īpašos gadījumos:

To sauc par tīkla neitralitāti.

Piemērs no dzīves

Jums ir tiesības piekļūt jūs interesējošam tiešsaistes saturam

Džons no Īrijas tikko ir sācis strādāt jaunā darbā Vācijā. Viņš vēlas izmantot video sarunas lietotni, lai sazinātos ar ģimeni un ietaupītu naudu par tālruņa zvaniem, un ar gandarījumu konstatē, ka var izvēlēties no vairākām lietotnēm, kuras viņš par velti var izmantot ar savu interneta pieslēgumu.

ES noteikumi tīkla neitralitātes jomā aizliedz interneta pakalpojumu nodrošinātājiem bloķēt lietojumprogrammas vai noteikt maksu par video sarunas lietotņu izmantojumu.

Interneta pieslēguma abonēšana

Jūsu pakalpojumu sniedzējam jums jāsniedz šāda informācija:

Piemērs no dzīves

Interneta pakalpojumu nodrošinātājiem ir jāsniedz informācija par saviem pakalpojumiem

Laura no Rumānijas vēlas mājās interneta pieslēgumu, bet nav pārliecināta par to, cik kvalitatīvi ir pakalpojumi, kurus piedāvā dažādajos komplektos.

Par laimi visi šī pakalpojuma sniedzēji saskaņā ar likumu savās tīmekļa vietnēs ievietojuši pietiekami sīku informāciju. Turklāt Laurai izdodas iegūt papildu informāciju no Rumānijas valsts iestādēm, kas regulē elektronisko sakaru tirgu.

Pakalpojuma sniedzējam ir arī šādi pienākumi:

Piemērs no dzīves

Ilglaicīgi līgumi ir nelikumīgi

Enrike vienu gadu uzturas Berlīnē kā apmaiņas students. Viņš vēlas pieslēgt internetu savā dzīvoklī, taču vairāki interneta pakalpojumu sniedzēji viņam paziņo, ka minimālais abonēšanas laiks ir 2 gadi.

Noskaidrojis savas tiesības valsts iestādē, kas atbild par elektroniskajiem sakariem, Enrike vēlreiz sazinās ar pakalpojumu sniedzējiem, un šoreiz viņam izdodas iegūt abonementu uz vienu gadu.

Īpaša palīdzība lietotājiem ar invaliditāti

Ja esat invalīds, jums ir tiesības izvēlēties tādus pašus pakalpojumuskā pārējiem patērētājiem.

Jums var būt arī tiesības uz pakalpojuma sniedzēja nodrošinātiem speciāliem pieejamības rīkiem, tādiem kā palielināšanas programmatūra vai ekrāna lasītājs, ja jums ir vāja redze.

Jūsu valsts regulatīvās iestādes var jums palīdzēt uzzināt vairāk par šīm tiesībām uz pieejamību.

Piemērs no dzīves

Pakalpojumi patērētājiem ar invaliditāti

Veronika no Francijas ir vājredzīga, un viņai nepieciešama īpaša palīdzība tīmekļa vietņu lasīšanā.

Paklausot drauga ieteikumam, viņa sazinās ar Francijas universālā pakalpojuma sniedzēju, lai uzzinātu par iespēju tikt pie ekrāna lasītāja, un tas viņai piegādā nepieciešamo programmatūru.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: