Pēdējā pārbaude: 28/04/2022

Nodokļi

Nav tādu ES mēroga noteikumu par to, kā piemērojams nodoklis ES pilsoņu, kuri dzīvo, strādā vai pavada laiku ārzemēs, ienākumam, kas gūts no darba algas, pensijas, pabalstiem, īpašuma, mantojuma un ziedojumiem vai kāda cita avota.

Ir tikai valsts likumi un divpusēji nodokļu nolīgumi starp valstīm, bet tie neattiecas uz visām situācijām un būtiski atšķiras.

Tomēr ir daži pamatprincipi, kas parasti skar cilvēkus, kuri daļu laika pavada citā ES valstī.

Citi nodokļi

Par citiem nodokļiem valstī, kurā esat nodokļu rezidents (piemēram, īpašuma nodokļiem, vietējiem nodokļiem, dāvinājuma un mantojuma nodokļiem) varat uzzināt vietējā nodokļu inspekcijā de en fr .

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: