Pēdējā pārbaude : 25/06/2018

Nodokļi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Nav tādu ES mēroga noteikumu par to, kā piemērojams nodoklis ES pilsoņu, kuri dzīvo, strādā vai pavada laiku ārzemēs, ienākumam, kas gūts no darba algas, pensijas, pabalstiem, īpašuma, mantojuma un ziedojumiem vai kāda cita avota.

Ir tikai valsts likumi un divpusēji nodokļu nolīgumi starp valstīm, bet tie neattiecas uz visām situācijām un būtiski atšķiras.

Tomēr ir daži pamatprincipi, kas parasti skar cilvēkus, kuri daļu laika pavada citā ES valstī.

Citi nodokļi

Par citiem nodokļiem valstī, kurā esat nodokļu rezidents (piemēram, īpašuma nodokļiem, vietējiem nodokļiem, dāvinājuma un mantojuma nodokļiem) varat uzzināt vietējā nodokļu inspekcijāfrdeen.

Ikkondividi din il-paġna: