Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 22/12/2020

Pārbaudiet PVN reģistrācijas numuru (VIES)

Izmantojot elektronisko sistēmu VIES, jūs varat pārbaudīt, vai uzņēmums ir reģistrēts pārrobežu tirdzniecības darījumiem Eiropas Savienībā.

Sākt

Kas ir VIES

VIES (saīsinājums no angļu val. VAT Information Exchange System – PVN informācijas apmaiņas sistēma) ir Eiropas Komisijas meklētājprogramma (nevis datubāze). Veicot meklēšanu VIES sistēmā, dati tiek iegūti no valstu PVN datubāzēm.

VIES meklēšanas rezultāti var būt divējādi: vai nu ES PVN reģistrācijas numurs pastāv ( ir derīgs), vai nepastāv ( nav derīgs).

Derīgs

Ja numurs ir derīgs, sistēma VIES parādīs ES PVN informāciju.

Nav derīgs

Ja sistēma vaicājumu noraida, numuru atzīstot par nederīgu, tas nozīmē, ka jūsu meklētais PVN numurs nav reģistrēts attiecīgās valsts datubāzē. Tam var būt vairāki iemesli:

Ne vienmēr šīs izmaiņas uzreiz parādās valsts datubāzēs (un līdz ar to arī VIES). Ja lieta ir steidzama, iesakām sazinātiesen ar jūsu vietējo nodokļu iestādi.

VIES rīks darbojas 23 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ko darīt, ja pastāvošs numurs netiek apstiprināts

Ja jūsu klients apgalvo, ka viņam ir PVN maksātāja reģistrācijas numurs, bet pārbaude ar VIES to neapstiprina, klients var lūgt apliecinājumu savas valsts nodokļu iestādē. Iespējams, ka klientam būs papildus jāreģistrējas arī pārrobežu darījumiem ES teritorijā. Šī procedūra dažādās ES valstīs ir atšķirīga.

Papildu informācijas pieprasīšana

Ja VIES informācija nav atrodama, jums to vajadzētu pieprasīt savas valsts iestādēs. Tad varēsit noskaidrot:

Saziņas veidi ar valstu iestādēmfrdeen ir dažādi – atkarībā no dalībvalsts. Dažās ES valstīs (piemēram, Vācijā, Itālijā un Spānijā) darbojas tiešsaistes sistēmas, bet citās jums vajadzēs piezvanīt pa tālruni, nosūtīt vēstuli vai faksu.

Tiešsaistes sistēmas, kurās var pārbaudīt PVN reģistrāciju

(Tabula pēdējoreiz atjaunināta 2018. gada decembrī)

ES dalībvalsts Vai pieejama valsts tiešsaistes sistēma, kurā var pārbaudīt PVN reģistrāciju
Austrija -
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija en

Dānija

da
Igaunija
Somija
Francija
Vācija de
Grieķija -
Ungārija -
Īrija
Itālija
Latvija -
Lietuva lten
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija ro
Slovākija
Slovēnija -
Spānija esen
Zviedrija

Datu aizsardzības apsvērumu dēļ valstu iestādes nesniedz informāciju par uzņēmuma nosaukumu un adresi, kas saistīti ar konkrēto PVN numuru. Tās tikai apstiprina, vai ar konkrēto PVN reģistrācijas numuru ir saistīts kāds nosaukums un adrese.

Kāpēc dažkārt dati nav pieejami

Sistēma reizēm nav pieejama, jo valstu datubāzēm tobrīd tiek veidotas dublējumkopijas. Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai šis periods, kurā valstu datubāzes nedarbojas, būtu saīsināts līdz minimumam. Ja saņemat šādu kļūdas paziņojumu, jums pēc dažām minūtēm vai citā dienas laikā būtu jāmēģina vēlreiz.

Iespējamās neprecizitātes

Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par tās informācijas precizitāti, kas ir atrasta internetā, izmantojot VIES, jo Komisija nekontrolē informāciju, kas iegūta no valstu datubāzēm. Eiropas Komisija nevar pārbaudīt, labot, papildināt vai dzēst valstu reģistrētos datus par PVN maksātāju.

Papildu informācija

Iesakām saglabāt jūsu veiktās PVN numuru pārbaudes materiālus nodokļu kontroles vajadzībām.

Sīkāku informāciju par VIES meklējiet bieži uzdoto jautājumu lapāAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Juridiska atrunaAtidaryti kaip išorės nuorodą par PVN numuru pārbaudi ar VIES palīdzību.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Vai jūs skar “Brexit”?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazināties ar specializētajiem palīdzības dienestiem

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES / Atrisināt problēmas ar valsts iestādi

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību , piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla .

Citi palīdzības dienesti

Kopīgot šo lapu: