Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Studenti — uzturēšanās tiesības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Jūs drīkstat dzīvot ES valstī, kurā studējat, studiju laikā:

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par trijiem mēnešiem

Ņemiet līdzi personas apliecību (ID) vai pasi

Lai uzturētos citā ES valstī mazāk par trim mēnešiem, ES pilsoņiem ir jābūt līdzi derīgai personas apliecībai vai pasei.

Daudzās ES valstīs šiem dokumentiem vienmēr jābūt līdzi.

Ja atstājat šos dokumentus mājās, jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, bet tikai šī iemesla dēļ nevar noteikt, ka jums ir jāatgriežas jūsu izcelsmes valstī.

Pārbaudiet, vai jūs uzņemošajā valstī jums vienmēr līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam vai pasei:

/youreurope/citizens/residence/residence-rights/workers

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Paziņojiet par savu ierašanos

Dažas ES valstis prasa, lai samērīgā laika periodā pēc ierašanās paziņot kompetentajām iestādēm. Tās var piemērot sodu, piemēram, naudas sodu, ja to nedarāt.

Uzziniet vairāk par formalitātēm, kuras ir jāveic, lai paziņotu par savu ierašanos.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par trim mēnešiem

Jūs drīkstat dzīvot ES valstī, kurā studējat, studiju laikā:

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kas attiecīgajā valstī paver tiesības saņemt minimālo ienākumu pabalstu.

Varat zaudēt savas tiesības uzturēties valstī, ja pabeidzat studijas un nevarat pierādīt, ka strādājat vai ka jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai uzturētu sevi.

Reģistrējiet savu uzturēšanos

Pirmajos trijos jūsu uzturēšanās mēnešos jūs uzņemošā valsts nevar prasīt, lai reģistrējat savu uzturēšanos. Varat to darīt, ja vēlaties.

Pēc trijiem mēnešiem jūs uzņemošā valsts var prasīt no jums, lai reģistrējaties vietējās iestādēs. Mērķis ir pārliecināties, ka atbilstat nosacījumiem attiecībā uz uzturēšanos studenta statusā. Jūs tad saņemsiet dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības palikt valstī.

Uzziniet, kā reģistrēt savu uzturēšanos ārzemēs.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, ja vien izpildāt noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Ja nosacījumus vairs neizpildāt, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā valstī, izpildot nosacījumus, kas attiecībā uz uzturēšanos paredzēti personām, kuras studē citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās nepārtrauktību neskar:

Jūs varat zaudēt savas tiesības pastāvīgi uzturēties attiecīgajā valstī, ja dzīvojat ārpus tās ilgāk par diviem gadiem pēc kārtas.

Dokuments, kas apliecina pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu: tas apliecinās jūsu tiesības palikt jūs uzņemošajā valstī bez nosacījumiem.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos valsts, kurā dzīvojat pastāvīgi, var nolemt jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt īpaši nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: