Pēdējā pārbaude: 14/05/2020

Studenti — uzturēšanās tiesības

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Studiju laikā dzīvot ES valstī, kurā studējat, jūs drīkstat:

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kas attiecīgajā valstī paver tiesības saņemt minimālo ienākumu pabalstu.

Varat zaudēt savas tiesības uzturēties valstī, ja pabeidzat studijas un nevarat pierādīt, ka strādājat vai ka jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai uzturētu sevi.

Paziņošana par ierašanos un dzīvesvietas reģistrēšana

Pirmajos 3 jūsu uzturēšanās mēnešos uzņemošā valsts nevar prasīt, lai reģistrējat savu dzīvesvietu. Taču, ja vēlaties, varat to darīt.

Pēc 3 mēnešiem jūs uzņemošā valsts var prasīt, lai reģistrējatiesvietējās iestādēs. Mērķis ir pārliecināties, ka atbilstat nosacījumiem attiecībā uz uzturēšanos studenta statusā. Jūs tad saņemsiet dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības palikt valstī.

Jums būs jāuzrāda:

Citi dokumenti nav vajadzīgi.

Vai var jums pieprasīt pamest valsti vai jūs izraidīt?

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, ja vien izpildāt noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā ES valstī, izpildot nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanāstiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās nepārtrauktību neskar:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: