Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 01/08/2017

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζετε για όλο το διάστημα των σπουδών σας, εφόσον:

 • είστε εγγεγραμμένος/-η σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • έχετε επαρκές εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη κάλυψη υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα αυτή.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Πρέπει να έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, η μόνη προϋπόθεση για να μείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για λιγότερο από 3 μήνες είναι να είστε κάτοχος έγκυρου εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, υποχρεούστε να έχετε πάντοτε μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει τα έγγραφα αυτά στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι'αυτό.

Ενημερωθείτε αν υποχρεούστε να έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στη χώρα υποδοχής:

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν να δηλώσετε την παρουσία σας στις αρμόδιες αρχές μέσα σ΄ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή σας. Αν δεν συμμορφωθείτε, μπορούν να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δήλωση της παρουσίας σας.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζετε για όλο το διάστημα των σπουδών σας, εφόσον:

 • είστε εγγεγραμμένος/-η σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • έχετε επαρκές εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη κάλυψη υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα αυτή.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα εάν τελειώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε εκεί.

Δήλωση διαμονής

Κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας, η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να σας ζητήσει να δηλώσετε τη διαμονή σας. Μπορείτε να το πράξετε αν θέλετε.

Μετά τους 3 μήνες, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας ζητήσει να δηλώσετε τη διαμονή σας στις τοπικές αρχές, να αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να παραμείνετε ως φοιτητής και να λάβετε ένα έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα διαμονής σας.

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να δηλώσετε τη διαμονή σας στο εξωτερικό.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα και πληροίτε τους όρους διαμονής ως φοιτητής σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών ετησίως)
 • μεγαλύτερες απουσίες για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
 • απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετό, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Ενδέχεται να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για πάνω από δύο συνεχή έτη.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να λάβετε κάρτα μόνιμης διαμονής: θα πιστοποιεί το δικαίωμά σας να παραμείνετε στη χώρα υποδοχής άνευ όρων.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα στην οποία ζείτε μόνιμα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές