Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζετε για όλο το διάστημα των σπουδών σας, εφόσον:

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα εάν τελειώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε εκεί.

Δήλωση παρουσίας και εγγραφή της διαμονής σας

Κατά τους 3 πρώτους μήνες διαμονής σας, η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να σας ζητήσει την εγγραφή της διαμονής σας. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να το κάνετε.

Μετά τους 3 μήνες, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας ζητήσει την εγγραφή της διαμονής σας στις τοπικές αρχές, όπως και να αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να παραμείνετε ως φοιτητής, ώστε να λάβετε έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα διαμονής σας.

Θα χρειαστείτε:

Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα έγγραφα.

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε τη χώρα ή να απελαθείτε;

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας - αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απέλασή σας και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ακύρωσης.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα και πληροίτε τους όρους διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν παραμείνετε εκτός της χώρας αυτής για διάστημα μεγαλύτερο από δύο συναπτά έτη.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: