Τελευταίος έλεγχος: 31/01/2023

Αντικατάσταση και αναγνώριση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Στην ΕΕ μπορείτε να έχετε μία μόνο άδεια οδήγησης. Αν επομένως μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε την άδειά σας με άδεια της νέας σας χώρας. Ωστόσο, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αντικαταστήσετε οικειοθελώς την άδειά σας με ισοδύναμη άδεια στη νέα χώρα κατοικία σας.

Οικειοθελής αντικατάσταση της άδειας οδήγησής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν θέλετε οικειοθελώς να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης, θα πρέπει να κατοικείτε στη συγκεκριμένη χώρα και να πληροίτε τους όρους απόκτησης άδειας οδήγησης (π.χ., να έχετε συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία, η κατάσταση της υγείας σας να επιτρέπει την οδήγηση, κ.λπ.).

Προτού οι αρχές αντικαταστήσουν την άδεια οδήγησής σας, θα επικοινωνήσουν με τις αρχές της προηγούμενης χώρας κατοικίας σας, για να ελέγξουν αν η άδεια οδήγησής σας δεν υπόκειται σε περιορισμούς, ούτε έχει ανασταλεί ή ανακληθεί. Αν αντικαταστήσετε άδεια παλαιού τύπου, θα σας χορηγηθεί το νέο τυποποιημένο είδος άδειας (πλαστική κάρτα με φωτογραφία, μεγέθους πιστωτικής κάρτας, διαθέσιμη από το 2013).

 

Υποχρεωτική αντικατάσταση της άδειας οδήγησής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Οφείλετε να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησής σας εάν:

Προειδοποίηση

Από τη στιγμή που θα αντικαταστήσετε την αρχική σας άδεια οδήγησης με άδεια άλλης χώρας, θα ισχύουν για σας οι κανόνες της νέας χώρας (π.χ. όσον αφορά τις περιόδους ισχύος και τον ιατρικό έλεγχο).

Παράδειγμα

Η Μόνικα ζει στην Κύπρο και είναι κάτοχος ιταλικής άδειας οδήγησης που έχει όμως φθαρεί. Για να αποκτήσει καινούργια άδεια, θα πρέπει να αντικαταστήσει την ιταλική της άδεια με κυπριακή. Θα λάβει κυπριακή άδεια που ισχύει για 15 χρόνια, αντί για 10 χρόνια που ισχύει στην Ιταλία.

Ενημερωθείτε επίσης για το τι πρέπει να κάνετε αν η άδεια οδήγησής σας χαθεί ή κλαπεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού σας στο εξωτερικό.

Αναγνώριση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Η άδεια οδήγησής σας αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον διαθέτετε:

Άδεια οδήγησης παλαιού τύπου που εκδόθηκε στην ΕΕ

Αν έχετε άδεια οδήγησης παλαιού τύπου, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Εάν την ανανεώσετε, θα σας χορηγηθεί το νέο τυποποιημένο είδος της άδειας ΕΕ. Διαφορετικά, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε εσείς το αργότερο έως το 2033.

Άδεια οδήγησης που ισχύει επ΄ αόριστον

Οι άδειες οδήγησης ΕΕ που ισχύουν επ΄ αόριστον αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για το πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε με τη νέα τυποποιημένη άδεια

Προσωρινή άδεια οδήγησης

Οι προσωρινές άδειες οδήγησης και οι διεθνείς άδειες (ή άλλα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδει η χώρα καταγωγής σας) δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Εάν διαθέτετε προσωρινή άδεια οδήγησης και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τις άδειες οδήγησης στη νέα σας χώρα.

Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αναγνωρίζουν τις άδειες που εκδίδουν κάποιες χώρες εκτός ΕΕ. Αν είστε κάτοχος άδειας οδήγησης ΕΕ που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση άδειας που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ και επιθυμείτε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η νέα σας άδεια μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκεί.

Ενημερωθείτε σχετικά με την αναγνώριση αδειών χωρών εκτός ΕΕ από τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας.

Παράδειγμα

Η Άνχελες είναι από την Χιλή και μετακόμισε στην Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Επειδή η Ισπανία αναγνωρίζει τις χιλιανές άδειες οδήγησης, η Άνχελες μπόρεσε να αντικαταστήσει την άδειά της με ισπανική αφού ολοκλήρωσε ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις.

Η Άνχελες μπορεί να οδηγεί στην ΕΕ με αυτή τη νέα άδεια. Ωστόσο, αν ποτέ μετακομίσει από την Ισπανία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να ελέγξει αν οι αρχές της χώρας αυτής αναγνωρίζουν την ισπανική άδεια οδήγησής της.

Αν η νέα χώρα αναγνωρίζει αυτόματα την αρχική χιλιανή της άδεια, η Άνχελες θα μπορεί να οδηγεί εκεί με την ισπανική άδεια με την οποία αντικατέστησε την αρχική της. Αν όχι, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσει επίσημα την χιλιανή της άδεια στη νέα χώρα ή να την αντικαταστήσει με άδεια της χώρας αυτής.

Μάθετε περισσότερα για τον τύπο της άδειας οδήγησής σας bg Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου, π.χ. τη μορφή της, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα δικαιώματα και τις κατηγορίες οχημάτων που περιλαμβάνει.

Ειδικές ανά χώρα πληροφορίες

Ενημερωθείτε για τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης στη χώρα όπου ζείτε:

Επιλέξτε χώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: