Viimati ajakohastatud: 31/01/2023

Juhiloa vahetamine ja tunnustamine ELis

Juhiloa vahetamine ELis

Teil võib korraga olla ainult üks ELi juhiluba. Kui asute elama teise ELi riiki, ei pea te üldjuhul oma riigi juhiluba kohaliku vastu välja vahetama. Soovi korral saate siiski oma juhiloa vabatahtlikult oma uues elukohariigis kehtiva samaväärse juhiloa vastu välja vahetada.

Juhiloa vabatahtlik väljavahetamine teises ELi riigis

Kui soovite vabatahtlikult oma juhiloa välja vahetada, peate olema asjaomase riigi resident ja vastama juhiloa saamise tingimustele (olete piisavalt vana, teie terviseseisund võimaldab teil sõidukit juhtida jne).

Enne kui ametiasutused vahetavad teie juhiloa välja, võtavad nad ühendust teie eelmise elukohariigi ametiasutustega, et kontrollida, kas teie juhiluba ei ole piiratud, peatatud või ära võetud. Kui vahetate välja vanas formaadis juhiloa, väljastatakse teile juhiloa uus standardvorm (alates 2013. aastast väljastatav plastikust krediitkaardisuurune fotoga kaart).

 

Millal on juhiloa väljavahetamine teises ELi riigis kohustuslik?

Peate oma juhiloa välja vahetama järgmistel juhtudel:

Hoiatus

Kui vahetate oma juhiloa välja kohaliku vastu, kohaldatakse teie suhtes asjaomase riigi juhilubasid käsitlevaid eeskirju (nt seoses juhiloa kehtivuse ja arstliku kontrolliga).

Näide

Monica elab Küprosel ning tal on Itaalia juhiluba, mis on saanud kahjustada. Uue juhiloa saamiseks peab ta vahetama oma Itaalia juhiloa Küprose oma vastu. Kümme aastat kehtiva Itaalia juhiloa asemel saab ta 15-aastase kehtivusajaga Küprose juhiloa.

Vaadake ka, mida peate ette võtma siis, kui teie juhiluba läheb välismaal reisides kaduma või see varastatakse.

Juhiloa tunnustamine ELis

Kas teie juhiluba tunnustatakse kõikjal ELis, kui teil on:

ELis väljastatud vanas formaadis juhiluba?

Kui teil on vanas formaadis ELi juhiluba, saate seda siiski kasutada kõigis ELi riikides. Kui te seda uuendate, väljastatakse teile juhiluba ELi standardvormis. Vanas formaadis juhiluba tuleb kõigil välja vahetada hiljemalt 2033. aastaks.

Eluaegse kehtivusajaga juhiluba?

Eluaegse kehtivusajaga ELi juhiluba tunnustatakse kõigis ELi riikides. Siiski peate riiklikust ametiasutusest uurima, millal peate selle vahetama uue standardvormiga juhiloa vastu.

Esmane või ajutine juhiluba?

Esmased või ajutised ning rahvusvahelised juhiload (või muud teie koduriigis väljastatud tunnistused) ei ole ELi tasandil reguleeritud ja need ei pruugi olla teistes ELi riikides tunnustatud.

Kui teil on ajutine juhiluba ja te asute elama teise ELi riiki, peaksite oma uue elukohariigi juhilubasid välja andvalt ametiasutuselt uurima, millised eeskirjad seal kehtivad.

Teie juhiluba on välja antud kolmandas riigis?

Mõned ELi riigid tunnustavad teatavates kolmandates riikides välja antud juhilubasid. Kui teil on ELi juhiluba, mis on välja antud kolmanda riigi juhiloa väljavahetamise teel, ja te soovite elama asuda teise ELi riiki, peaksite arvesse võtma, et seda juhiluba ei pruugita teie uues elukohariigis tunnustada.

Uurige oma uue elukohariigi kohalikelt ametiasutustelt, millised tingimused kehtivad kolmandate riikide juhilubade tunnustamise suhtes.

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes kolis mõni aasta tagasi Hispaaniasse. Kuna Hispaania tunnustab Tšiili juhiluba, sai Angeles pärast mõningaid haldustoiminguid vahetada oma juhiloa Hispaania oma vastu.

Angeles saab selle uue juhiloaga ELis vabalt sõita. Kuid kui ta kolib Hispaaniast mõnda teise ELi riiki, peab ta asjaomase riigi ametiasutustelt järele uurima, kas need tunnustavad tema Hispaania juhiluba.

Kui tema uus elukohariik tunnustab tema algset Tšiili juhiluba automaatselt, saab ta oma Hispaania juhiloaga edasi sõita. Kui mitte, siis peab ta uues elukohariigis taotlema Tšiili juhiloa ametlikku tunnustamist või selle välja vahetama.

Lisateave juhiloa liikide kohta bg Ava välislingina, näiteks millised need välja näevad, millised on nende turvaelemendid ning millised sõiduõigused ja sõidukikategooriad on nendel loetletud.

Teave eri riikide kohta

Uurige, millised on juhiloa vahetamist ja tunnustamist käsitlevad eeskirjad teie elukohariigis:

Valige riik

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: