Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Juhiloa vahetamine ja tunnustamine ELis

Mida Brexit mõjutab?

ELi juhiload kehtivad Ühendkuningriigis kuni 31. detsembrini 2020.

Ühendkuningriigi juhiload kehtivad ELis kuni 31. detsembrini 2020.

Alates 1. jaanuarist 2021 võtke palun ühendust asjaomaste riiklike ametiasutustega, et saada teavet uute eeskirjade kohta.

Vaadake ka:

Juhiloa vahetamine ELis

Teil võib korraga olla ainult üks ELi juhiluba. Kui asute elama teise ELi riiki, ei pea te üldjuhul oma juhiluba asjaomase riigi juhiloa vastu välja vahetama. Kuid soovi korral saate oma juhiloa vabatahtlikult teie uues elukohariigis kehtiva samaväärse juhiloa vastu välja vahetada.

Juhiloa vabatahtlik välja vahetamine teises ELi riigis

Kui soovite vabatahtlikult oma juhiloa välja vahetada, peate olema asjaomase riigi resident ja vastama juhiloa saamise tingimustele (ületate vanuse alammäära, teie terviseseisund võimaldab teil sõidukit juhtida jne).

Enne kui ametiasutused vahetavad teie juhiloa välja, võtavad nad ühendust teie eelmise elukohariigi ametiasutustega, et kontrollida, kas teie juhiluba ei ole piiratud, peatatud või ära võetud. Kui vahetate välja vanas formaadis juhiloa, väljastatakse teile juhiloa uus standardvorm (alates 2013. aastast väljastatav plastikust krediitkaardisuurune fotokaart).

 

Juhiloa kohustuslik välja vahetamine teises ELi riigis

Peate oma juhiloa välja vahetama järgmistel juhtudel:

Kui vahetate oma juhiloa välja kohaliku vastu, kohaldatakse teie suhtes asjaomase riigi juhilubasid käsitlevaid eeskirju (nt seoses juhiloa kehtivuse ja arstliku kontrolliga).

Näide

Monica elab Küprosel ning tal on Itaalia juhiluba, mis on saanud kahjustada. Uue juhiloa saamiseks peab ta vahetama oma Itaalia juhiloa Küprose oma vastu. Kümme aastat kehtiva Itaalia juhiloa asemel saab ta 15-aastase kehtivusajaga Küprose juhiloa.

Vaadake ka, mida peate ette võtma siis, kui teie juhiluba läheb välismaal reisides kaduma või see varastatakse.

Juhiloa tunnustamine ELis

Kas teie juhiluba tunnustatakse kõikjal ELis, kui teil on

ELis väljastatud vanas formaadis juhiluba?

Kui teil on vanas formaadis ELi juhiluba, saate seda siiski kasutada kõigis ELi riikides. Kui te seda uuendate, väljastatakse teile juhiluba ELi standardvormis. Vanas formaadis juhiluba tuleb kõigil välja vahetada hiljemalt 2033. aastaks.

Eluaegse kehtivusajaga juhiluba?

Eluaegse kehtivusajaga ELi juhiluba tunnustatakse kõigis ELi riikides. Siiski peate riiklikust ametiasutusest uurima, millal peate selle vahetama uue standarvormiga juhiloa vastu.

Esmane või ajutine juhiluba?

Esmased või ajutised ning rahvusvahelised juhiload (või muud teie koduriigis väljastatud tunnistused) ei ole ELi tasandil reguleeritud ja neid ei tohi teistes ELi riikides tunnustada.

Kui teil on ajutine juhiluba ja te asute elama teise ELi riiki, peaksite oma uue elukohariigi riiklikult juhilubade eest vastutavalt ametiasutuselten järgi uurima, millised eeskirjad seal kehtivad.

Teie juhiluba on väljastatud kolmandas riigis?

Mõned ELi riigid võivad tunnustada erinevates kolmandates riikides väljastatud juhilubasid. Kui teil on ELi juhiluba, mis on väljastatud kolmanda riigi juhiloa vastu, ja te soovite asuda elama teise ELi riiki, peaksite arvesse võtma, et seda ei pruugita teie uues elukohariigis tunnustada.

Peate oma uue elukohariigi ametiasutustelten uurima, millised tingimused kehtivad kolmandate riikide juhilubade tunnustamise suhtes.

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes kolis mõni aasta tagasi Hispaaniasse. Kuna Hispaania tunnustab Tšiili juhiluba, sai Angeles pärast teatavaid haldustoiminguid vahetada oma juhiloa Hispaania juhiloa vastu.

Angeles saab selle uue juhiloaga ELis vabalt sõita. Kuid kui ta kolib Hispaaniast mõnda teise ELi riiki, peab ta asjaomase riigi ametiasutustelt järgi uurima, kas nad tunnustavad tema Hispaania juhiluba.

Kui tema uus elukohariik tunnustab tema algupärast Tšiili juhiluba automaatselt, saab ta oma Hispaania juhiloaga edasi sõita. Kui tema Tšiili juhiluba ei tunnustata, peab ta laskma oma Tšiili juhiluba uues riigis ametlikult tunnustada või selle välja vahetama.

Lisateave juhiloa liikide kohta, näiteks millised need välja näevad, millised on nende turvaelemendid ning millised õigused ja sõidukikategooriad on nendel loetletud.

Riigipõhine teave

Uurige järgi, millised on juhilubade vahetamist ja tunnustamist käsitlevad eeskirjad teie elukohariigis:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: