Viimati ajakohastatud: 17/06/2022

Ebaausad kaubandustavad

Kui ostate kaupu või teenuseid ELis – kas veebisaidilt, kohalikust kauplusest või väljaspool teie koduriiki asuvalt müüjalt – kaitseb ELi õigus teid ebaausate kaubandustavade eest.

Kaupade reklaamimisel, müümisel või tarnimisel peavad ettevõtjad andma teile piisavalt täpset teavet, et saaksite ostude tegemisel teha teadlikke valikuid. Lugege täiendavalt lepinguteabe kohta.

Kui nad seda teavet ei anna, võib nende tegevust pidada ebaausaks. Ebaausa kohtlemise korral on teil õigus esitada kaebus.

Eksitavad ja agressiivsed kaubandustavad

ELi õigus kaitseb teid peamiselt kaht liiki ebaausate kaubandustavade eest:

Teatavad kaubandustavad on igal juhul keelatud. Kõige levinumad neist on loetletud allpool.

Peibutusreklaam

Müüjad ei tohi reklaamida väga madala hinnaga tooteid/teenuseid, mille tegelik kogus on väga väike. Nad peavad klientidele teatama, kui palju tooteid neil müügiks on ning millise aja jooksul pakkumine kehtib.

Näide

Alex nägi reklaami eriti soodsa lennupakkumisega: „Lenda Barcelonasse vaid 1 euro eest!"

Kui ta püüdis lendu broneerida, ei saanud 1-eurost piletit enam osta. Ta võttis ühendust lennuettevõtja klienditeenindusega ning sai teada, et sellise hinnaga oli võimalik broneerida vaid väga piiratud arv pileteid.

Ta esitas kaebuse oma riigi tarbijakeskusele. Sealt kinnitati talle, et sõltuvalt reklaamikampaania ulatusest oleks lennuettevõtja pidanud väljakuulutatud hinnaga pakkuma mõistliku arvu pileteid ja/või (vähemalt) näitama sellise hinnaga müüdavate piletite arvu.

Kuigi Alex ei saanud siiski väljakuulutatud hinnaga piletit, eemaldas lennuettevõtja riikliku tarbijakaitseasutuse soovitusel kuulutuse, hoides ära teiste tarbijate sattumise samasse lõksu.

Eksitavad „tasuta" teenused

Müüjad peavad avaldama oma toodete ja teenuste tegelikud hinnad. Nad ei tohi kujutada tasulist teenust „tasuta" teenusena või pakkuda teile täiendavalt „tasuta" teenust, kui tegelikult sisaldub selline „tasuta" teenus juba tavahinnas.

Näide

Francesca liitus tekstisõnumite saatmise teenusega. Ta märkas kastikest veebilehe alumises osas, millega lubati „5 tasuta tekstisõnumit" päevas. Kui ta klõpsas tekstil, suunati ta edasi teisele veebilehele, milles lubati uuesti „5 TASUTA TEKSTISÕNUMIT PÄEVAS".

Ta järgis juhendeid ning teda teavitati sellest, et ta on nüüd registreeritud ning et sellise teenuse maksumus on 3 eurot nädalas. Kui ta kontrollis veebisaiti, siis märkas ta väikses kirjas teadet, et tegemist on tasulise teenusega.

Selliste pakkumiste puhul peaksite olema väga ettevaatlikud ning kontrollima hoolikalt tingimusi.

Lastega manipuleerimine

Müüjad ei tohi teie lapsele otse öelda, et ta paluks teil nende tooteid osta. Otsesed üleskutsed, nagu „Mine ja osta see raamat kohe" või „Palu oma vanematel osta see mäng", on keelatud. Keeld kehtib kogu meedia, sealhulgas ka televisiooni ja – eelkõige – interneti puhul.

Näide

Cécile oli üllatunud, kui tütar palus tal äkitselt osta endale DVD-kogumik tema lemmikust raamatukangelasega.

Cécile sai aru, milles on asi, kui ta nägi DVD-kogumiku reklaami: „Sinu lemmikraamat nüüd videol – ütle oma emale, et ta ostaks selle sulle".

Ta konsulteeris tarbijakaitseasutusega. Sealt kinnitati talle, et see on ebaaus kaubandustava, ning esitati ettevõtja vastu kaebus, et kampaania peatada.

Valeväited raviomaduste kohta

Kui reklaamitakse teatavate raviomadustega toodet – väites, et see ravib allergiat, taastab juuksekasvu, soodustab kaalukaotust jne – on teil õigus teada, kas sellised väited on teaduslikult tõestatud. Paljudel juhtudel ei ole sellistel väidetel meditsiinilist alust ning need on lihtsalt liiga head, et olla tõsi.

Näide

Mario sai teises riigis asuvalt ettevõttelt kirja, milles väideti, et nende toode aitab taastada tema juuksekasvu kolme nädalaga.

Mario otsustas toote tellida, kuna kirjas väideti, et seda on „laialdaselt kasutatud ja testitud". Kuid toodet ei olnud tegelikult testitud ning see ei toiminud.

Mario võttis ühendust riikliku tarbijakaitseasutusega ning sai teada, et samasuguse kaebuse on esitanud veel paljud teised eksitatud tarbijad. Tal soovitati ühineda ettevõtte vastu suunatud kohtumenetlusega, mis oli selleks ajaks juba algatatud.

Peidetud reklaam meedias (reklaamtekst)

Teil on õigus teada, kui ajaleheartikli, teleprogrammi või raadiosaate sponsoriks on mõni ettevõte, kelle eesmärk on reklaamida oma tooteid. See peab olema selgelt väljendatud kas pildi, sõnade või hääle abil.

Näide

Yann luges reisiajakirjast artiklit Iirimaal matkamise kohta. Artiklis, mis oli avaldatud ühe lugeja kirjutatud loona, kirjeldati teatava kaubamärgi matkavarustust, mida lugeja pidas eriti heaks.

Yann otsustas seda kontrollida internetifoorumis ja sai teada, et selle kaubamärgi varustuse kvaliteeti ei hinnatud kuigi kõrgelt. Paljud kasutajad ütlesid, et neid meelitati seda varustust ostma pettusega, sest nad ei teadnud, et tootja oli selle artikli (varjatud reklaamteksti) avaldamist toetanud.

Kui Yann võttis ühendust tarbijaorganisatsiooniga, sai ta teada, et ELi õiguse kohaselt oleks reisiajakiri pidanud selgitama, et artikli näol oli tegemist reklaamiga. Tarbijaorganisatsioon võttis ühendust ajakirja väljaandjaga, kes avaldas selgituse ja vabandas oma lugejate ees nende eksitamise pärast.

Püramiidskeemid

Need on skeemid, mille puhul te maksate nendega ühinemise eest, saades vastutasuks boonuste kogumise võimaluse. Boonused sõltuvad aga eelkõige sellest, kui palju uusi inimesi te skeemi kaasate. Toodete tegelikul müügil või tarbimisel on kõrvaline roll. Mingil hetkel variseb püramiidskeem kokku, ning need, kes on sellega viimasena liitunud, kaotavad investeeritud raha.

Näide

Oanale pakuti tööd ilutoodete turustamise võrgustikus. Talle öeldi, et ta hakkab omal vabal ajal ning kodust väljumata palju raha teenima.

Tal paluti kõigepealt maksta ühekordne võrgustiku liikmeks saamise tasu ning tuua sellesse ka viis sõpra. Mida rohkem sõpru ta võrgustikku tooks, seda rohkem raha ta teeniks. Ka tema sõbrad saaksid teenida lisaraha juhul, kui nad kaasavad veel 5 sõpra.

Oana ei saanud aru, et tema peamine sissetulek pärines inimeste võrgustikku toomisest, mitte ilutoodete tegelikust müügist.

Kui leiate end sarnasest olukorrast, peaksite võtma ühendust tarbijaorganisatsiooniga, mis soovitaks teie riigis kasutusel olevaid õiguskaitsemeetmeid.

Eksitavad auhindade ja kingituste pakkumised

Kauplejad ei või reklaamida „tasuta" auhindu või kingitusi ning nõuda teilt seejärel tasu õiguse eest need kätte saada. Kui saate kirja või e-kirja, milles öeldakse nt „Palju õnne! Olete võitnud auhinna!", olge väga ettevaatlikud, kuna tegemist võib olla ebaausa kaubandustavaga.

Näide

Evelina sai ühelt ettevõttelt kirja, milles teda õnnitleti 100-eurose auhinna võitmise puhul. Tal paluti helistada nädala jooksul, et oma auhind kätte saada.

Kui ta helistas kirjas esitatud telefoninumbril, öeldi talle, et pakkumine oli vaid reklaam. Auhinna saamise asemel paluti tal osta kodumasinaid, misjärel oleks ta osalenud loosimises.

Evelina oli nördinud ja otsustas kontrollida, kas ettevõttel on lubatud niimoodi käituda. Ta võttis ühendust riikliku tarbijaorganisatsiooniga ja sai teada, et selline teguviis on keelatud. Tarbijaorganisatsioon võttis ettevõttega ühendust ning sellise skeemi kasutamine lõpetati.

Eksitavad erisoodustused

Müüjad ei tohi väita, et nad annavad teile eriõigusi, kui teil on seaduse kohaselt need õigused juba niigi olemas.

Näide

Thessalonikis elav Konstantinos otsustas osta internetist arvuti.

Ta valis veebipoe, mis reklaamis eripakkumist, andes ostjatele 2-aastase garantii, mis hõlmas toote parandamist või asendamist juhul, kui see osutub vigaseks või ei vasta reklaamitule.

Konstantinos oli veendunud, et tegemist on eripakkumisega, kuid 2-aastane garantii on seadusest tulenev kohustus, mida peavad järgima kõik müüjad.

Paljud müüjad ja tootjad pakuvad omapoolset müügigarantiid, mille kohaselt võimaldatakse toote parandamist näiteks 1, 3 või 5 aasta jooksul. See võib olla kas tasuta või lisatasu eest. Siiski ei asenda täiendav müügigarantii minimaalset 2-aastast garantiid, mida müüja peab teile võimaldama teie seadusliku õigusena.

Konstantinos kirjutas kauplejale, kes tunnistas oma viga ning nõustus talle andma lisaks veel 1-aastase müügigarantii.

Piiratud pakkumiste eksitav kasutamine

Kui müüja väidab, et konkreetne pakkumine kehtib vaid väga piiratud aja jooksul, võib tegemist olla surve avaldamisega ostu tegemiseks, enne kui saate võtta aega teadliku valiku tegemiseks. On ebaaus väita, et pakkumine on ajaliselt piiratud, kui see tegelikult nii ei ole.

Näide

Belgiast pärit Simon soovis osta jalgratta. Ta leidis ühest Hollandi veebipoest eripakkumise, mis kehtis vaid 24 tundi.

Ratas ei olnud just täpselt see, mida ta soovis, kuid tal ei olnud aega võrdluseks, kuna pakkumine kehtis nii lühikest aega. Ta tegi kiire otsuse ratas ära osta, et mitte lasta käest 50%-list allahindlust.

Oma üllatuseks nägi ta nädala möödudes samas veebipoes täpselt sama eripakkumist. Simon sai aru, et see oli ebaaus pakkumine, et meelitada inimesi ratast ostma. Ta esitas kauplejale kaebuse, kuid ei saanud vastust.

Seejärel pöördus ta Euroopa tarbijakeskuse esindusse Belgias, mis edastas juhtumi oma Hollandis asuvatele kolleegidele. Mõne aja pärast teatas Hollandi keskus Simonile, et tänu nende sekkumisele tegi kaupleja oma veebisaidil vajalikud muudatused.

Pidevad soovimatud pakkumised

ELi õiguse kohaselt ei tohi ettevõtted teile teha pidevalt soovimatuid pakkumisi telefoni, faksi, e-posti või muude kaugmüügikanalite kaudu.

Näide

Margus külastas köögimööbli kauplust ja liitus uute pakkumiste saamiseks selle uudiskirjaga.

Seejärel hakkas ta saama reklaame kokandus-, aiandus-, lennundus- ja majapidamisajakirjadest. Kuigi ta ei olnud soovinud liituda ühegi meililistiga, sai ta mõnikord koguni 10 e-kirja päevas! Marguse pöördumisi tema meililistist kustutamiseks ignoreeriti.

Sõber soovitas Margusel võtta ühendust riikliku tarbijakeskusega, kuna see oli kunagi aidanud tal lahendada sarnase probleemi. Pärast keskuse sekkumist eemaldas ettevõte lõpuks Marguse oma meililistist.

Hoiatus

Te võite kokku puutuda tavadega, mis ei kuulu eespool nimetatud kriteeriumide alla, kuid mis teie arvates on ebaõiglased. Konsulteerige nõu saamiseks riikliku tarbijaühenduse en või Euroopa tarbijakeskuste võrgustikugaAva välislingina.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: