Viimati ajakohastatud: 09/11/2022

Auto ostu või müügiga seotud käibemaks

Kontrollige, milline käibemaks tuleb tasuda auto ostmisel või müümisel ELis või auto ostmisel väljaspool ELi, et see ELi importida.

Sellel lehel olev teave käsitleb käibemaksueeskirju, mis kehtivad juhul, kui auto ostetakse või müüakse eraisikuna. Kui vajate teavet ettevõtjatele mõeldud käibemaksueeskirjade kohta, minge lehele: ettevõtjatevahelised tehingud.

Kas ostate või müüte autot?

Kus te selle ostate?

Kui ostate auto teises ELi riigis, siis ei pea te tasuma tollimaksu, kui toote ostetud auto oma elukohariiki.

Kes on müüja?

Kui ostate auto eraisikult, siis ei pea te tasuma käibemaksu müüja elukohariigis. Peate tasuma käibemaksu ainult riigis, kus te auto registreerite. Peate käibemaksu tasuma auto koguhinna pealt, mis hõlmab ka lisavarustust või muid seotud kulusid (nt kohaletoimetamistasu).

Eraõiguslik müüja saab teatava osa käibemaksust tagasi selles riigis, kus ta kõigepealt auto ostis. Tagasimakstava käibemaksu summa arvutavad üldjuhul maksuhaldurid ja see on proportsionaalne ajaga, mille jooksul müüja autot ELi riigis kasutas. Kui müüja soovib saada täpsemat teavet müüja kohustuste ja käibemaksutagastuse saamise nõuete kohta, siis peab ta võtma ühendust riiklike maksuhalduritegaAva välislingina .

Te ei pea auto pealt käibemaksu tasuma.

Peate tasuma käibemaksu riigis, kus te auto registreerite. Peate käibemaksu tasuma auto koguhinna pealt, mis hõlmab ka lisavarustust või muid seotud kulusid (nt kohaletoimetamistasu).

Kui ostate auto ühes ELi riigis ning kavatsete viia auto teise ELi riiki ja selle seal registreerida, siis peate teavitama sellest automüüjat, et te ei peaks seal käibemaksu tasuma.

Kui olete käibemaksu tasunud kaks korda ehk nii riigis, kus te auto ostate, kui ka riigis, kus te selle registreerite, on teil õigus osa käibemaksust tagasi saada. Peate selleks kõigepealt pöörduma müüja või teise sammuna maksuhalduriAva välislingina poole riigis, kus te auto ostsite.

Näide

Mario elab Itaalias ja soovib Saksamaal uue auto osta. Kuna auto on uus, tuleks käibemaks tasuda Itaalias, kus Mariol on kavas see registreerida. Kuid müüja peab tasuma käibemaksu Saksamaa finantsasutustele ja tõendama, et auto on mõeldud transportimiseks teise ELi liikmesriiki, kus see registreeritakse. Seepärast peab Mario tasuma tagatisena Saksamaa käibemaksu.

Kui Mario on auto Itaalias registreerinud ja tasunud seal käibemaksu, võib ta saata selle kohta tõendi automüüjale ja paluda Saksamaal tasutud käibemaks tagastada.

Hoiatus

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse, või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

Kui ostate automüüjalt kasutatud auto, siis võidakse nõuda käibemaksu tasumist või mitte ja see võidakse arvel eraldi ära märkida.

See sõltub käibemaksu arvutamise meetodist, mida müüja auto puhul kasutab. Vaadake lisateabe saamiseks auto ostmise riigis käibemaksu suhtes kohaldatavaid norme või pöörduge selle riigi käibemaksuhaldurite poole.

Te ei pea tasuma käibemaksu, kui toote kasutatud auto tagasi teise ELi riiki. Peate siiski registreerima auto riigis, kus te alaliselt elate, ning maksma seal registreerimis- ja teemaksu.

Peate auto pealt tasuma tollimaksu ja impordikäibemaksu, nagu ka kõigi muude imporditud toodete puhul.

TollideklaratsiooniAva välislingina, maksude maksmise ja maksusoodustuste kohta saate lisateavet oma koduriigi ametiasutusteltAva välislingina, mis vastutavad tollimaksu ja käibemaksu kogumise eest.

Kas auto on uus või kasutatud?

Kui müüte auto eraisikuna, siis selle tehingu pealt käibemaksu tasuda ei tule.

Kui müüte auto, mida käsitatakse uuena, teises ELi riigis asuvale kliendile, peab ostja tasuma auto pealt käibemaksu selles ELi riigis, kus auto registreeritakse. Sellisel juhul saate teatava osa käibemaksust tagasi selles riigis, kus te kõigepealt auto ostsite.

Tagastatava käibemaksu summa arvutab välja maksuamet riigis, kus te kõigepealt auto ostsite. See peaks olema proportsioonis ajaga, mille jooksul autot kasutasite.

Näide

Uue auto edasimüümisel saate osa käibemaksust tagasi

Sofie ostis Taanis uue auto 30 000 euro eest, millele lisandus 7500 eurot käibemaksu (25 % käibemaksumäär Taanis). Nelja kuuga sõidab ta maha 7000 kilomeetrit, kuid otsustab siis selle 16 000 euro eest Jonasele müüa. Auto on käibemaksu seisukohast ikka uus.

Jonas elab Austrias ja viib auto sinna. Ta tasub Austria maksuametile 3200 eurot käibemaksu (Austrias on käibemaksumäär 20 %).

Müüjana peaks Sofie teadma, et tal on õigus osa käibemaksust tagasi saada. Kui teiselt müügilt oleks käibemaks tasutud Taanis, oleks tulnud maksta 4000 eurot (25 % 16 000 eurost). Kuna autot käsitatakse ikka uuena, on Sofiel õigus Taani maksuametilt 7500 eurost (s.o autot ostes tasutud käibemaksust) tagasi saada 4000.

Hoiatus

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse, või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

Kui müüte auto eraisikuna, siis selle tehingu pealt käibemaksu tasuda ei tule.

Vaata ka

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: