Available languages:

Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 10/08/2018

Auto ostu või müügiga seotud käibemaks

Vaadake, kui suurt käibemaksu peate tasuma või küsima, kui ostate või müüte autot ELis, või kui ostate auto väljastpoolt ELi, et seda ELi importida.

 

Kas ostate või müüte autot?

 

Kus te selle ostate?

 

Kas auto on uus või kasutatud?

 

Peate tasuma käibemaksu riigis, kus te auto registreerite. Tavaliselt on see teie elukohariik.

Peate käibemaksu tasuma auto koguhinna pealt, mis hõlmab ka lisavarustust või muid seotud kulusid (nt kohaletoimetamistasu).

Kui te tasute käibemaksu kaks korda ehk nii riigis, kus te auto ostate, kui ka riigis, kus te selle registreerite, on teil õigus osa käibemaksust tagasi saada. Peate selleks pöörduma müüja või maksuametifrdeen poole riigis, kus te auto ostate.

Näide

Mario elab Itaalias ja soovib Saksamaal uue auto osta. Kuna auto on uus, tuleks käibemaks tasuda Itaalias, kus Mariol on kavas see registreerida. Kuid müüja peab tasuma käibemaksu Saksamaa finantsasutustele ja tõendama, et auto on mõeldud transportimiseks teise ELi liikmesriiki, kus see registreeritakse. Seepärast peab Mario tasuma tagatisena Saksamaa käibemaksu.

Kui Mario on auto Itaalias registreerinud ja tasunud seal käibemaksu, võib ta saata asjaomase tõendi automüüjale ja paluda Saksamaal tasutud käibemaks tagastada.

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

 

Kes on müüja?

 

Te ei pea pea auto pealt käibemaksu tasuma.

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

 

Peate tasuma käibemaksu vastavalt määrale, mis kehtib riigis, kus te auto ostate. Vaadake erinevates ELi liikmesriikides kehtivaid käibemaksumäärasid.

Müüja võib valida, kas võtta käibemaksu:

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

 

Peate auto pealt tasuma tollimaksu ja impordikäibemaksu, nagu ka kõigi muude imporditud toodete puhul.

Tollideklaratsiooni, maksude maksmise ja maksusoodustuste kohta saate lisateavet oma koduriigi ametiasutustelt, mis vastutavad tollimaksuen ja käibemaksufrdeen kogumise eest.

 

Kas auto on uus või kasutatud?

 

Kui müüte auto eraisikuna, siis selle tehingu pealt käibemaksu tasuda ei tule.

Kui müüte uue auto teises ELi liikmesriigis asuvale kliendile, peab ostja tasuma auto pealt käibemaksu selles ELi liikmesriigis, kus auto registreeritakse. Sellisel juhul saate teatava osa käibemaksust tagasi selles riigis, kus te kõigepealt auto ostsite.

Tagastatava käibemaksu summa arvutavad välja maksuasutused riigis, kus te kõigepealt auto ostsite. See peaks olema proportsioonis ajaga, mille jooksul te autot kasutasite.

Näide

Uue auto edasimüümisel saate osa käibemaksust tagasi

Sofie ostis Taanis uue auto 30 000 euro eest, millele lisandus 7500 eurot käibemaksu (25%). Nelja kuuga sõidab ta maha 7000 kilomeetrit, kuid otsustab siis selle 16 000 euro eest Jonasele müüa. Auto on käibemaksu seisukohast ikka uus.

Jonas elab Austrias ja viib auto sinna. Ta tasub Austria maksuametile 3200 eurot käibemaksu (Austrias on käibemaksumäär 20%).

Müüjana peaks Sofie teadma, et tal on õigus osa käibemaksust tagasi saada. Kui teiselt müügilt oleks käibemaks tasutud Taanis, oleks tulnud maksta 4000 eurot (ehk 16 000 eurolt 25%). Kuna autot käsitatakse ikka uuena, on Sofiel õigus Taani maksuametilt 7500 eurost (s.o autot ostes tasutud käibemaksust) tagasi saada 4000.

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

 

Kui müüte auto eraisikuna, siis selle tehingu pealt käibemaksu tasuda ei tule.

Auto tarnimiskuupäeva arvestatakse riigiti erinevalt. See võib olla kuupäev, mil te allkirjastate ostutellimuse või kuupäev, mil teile väljastatakse arve.

 

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselten

Jaga lehekülge: