Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 19/12/2022

Auto registreerimine teises ELi riigis

Kui kolite teise ELi riiki ja võtate auto kaasa, siis kohaldatakse auto registreerimise suhtes erieeskirju, mis sõltuvadsellest, kas soovite sinna kolida ajutiselt või alaliselt, riigis viibitava aja pikkusestning riigist, kuhu te kolite.

Hoiatus

Enamik sõiduautode suhtes kohaldatavaid eeskirju kehtib ka haagiste suhtes.

Alaline elama asumine

Kui asute alaliselt elama teise ELi riiki ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle oma uues elukohariigis registreerima ja maksma seal ka sellega seotud maksud.

Ühtseid ELi eeskirju sõidukite registreerimise ja sellega seotud maksude kohta ei ole kehtestatud. Mõnes riigis kehtivad sõidukite registreerimisel käibemaksuvabastuse eeskirjad, kui koos autoga kolitakse ühest riigist teise alaliselt elama.

Maksuvabastuse saamiseks peate kontrollima, milliseid tähtaegu ja tingimusi kohaldatakse riigis, kuhu te soovite elama asuda.

Kontrollige riiklikelt ametiasutustelt täpseid eeskirju ja tähtaegu:

Valige riik

Näide

Olge trahvide vältimiseks eeskirjadega kursis

Hispaaniast pärit Cristina leidis töökoha Bordeaux' linnas ning asus sinna alaliselt elama. Ta registreeris end sealses rahvastikuregistris. Paari kuu pärast otsustas ta tuua oma Hispaanias registreeritud auto Prantsusmaale, kuid ei registreerinud seda seal ümber. Kaheksa kuud pärast kolimist pidas liikluspolitsei ta rutiinse kontrolli käigus kinni. Kuna Cristina autol oli ikka veel Hispaania registreerimismärk, sai ta suure trahvi, sest ta oleks pidanud ühe kuu jooksul pärast oma alalise elukoha Prantsusmaale üle viimist oma auto seal ümber registreerima. Võttes arvesse, et tema peamine elukoht oli Bordeaux's, eeldatakse, et tema alaline elukoht on Prantsusmaa. Vastavalt siseriiklikele eeskirjadele peab ta registreerima oma auto Prantsusmaal ja tasuma seal sõiduki registreerimismaksu.

 

Ajutine elama asumine (alalist elukohta ei muudeta)

Kui asute ilma alalist elukohta vahetamata ajutiselt elama mõnda teise ELi riiki, ei pea te seal oma autot registreerima ega registreerimismaksu tasuma. Teie auto võib jääda registreerituks teie alalises elukohariigis.

Teie alaline elukoht on koht, kus te tavaliselt (kalendriaasta jooksul üle 185 päeva) elate, töötate või kus teil on perekond.

Kui te ei tööta, käsitatakse alalise elukohana kohta, kus teil on isiklikud sidemed, mis näitavad teie ja teie elukoha vahelist tihedat seost.

Kui töötate ühes kohas, kuid teie isiklikud sidemed on teises ELi riigis, käsitatakse teie alalise elukohana tavaliselt seda ELi riiki, kus teil on isiklikud sidemed, tingimusel et käite seal korrapäraselt.

Kui teid peatab politsei riigis, kus te viibite ajutiselt, peate tõendama, et te seal alaliselt ei ela. Mõnikord võib see olla keeruline. Sõiduki juhtimise puhul on hea tava kanda kaasas sõiduki registreerimistunnistust, omanikutunnistust ja tõendit teie alalise elukoha kohta (tavaliselt ID-kaarti või dokumenti, mis tõendab, et olete registreeritud residendina teises ELi riigis).

Näide

Olge trahvide vältimiseks eeskirjadega kursis

Itaalia kodanik Massimo leidis töökoha Rumeenias ja otsustas sinna alaliselt elama asuda. Itaalia ja Rumeenia õigusnormide kohaselt kustutas ta oma elukoha Itaaliast, registreeris elukoha Rumeenias ja oli kantud välismaal elavate Itaalia kodanike registrisse. Samuti registreeris ta Rumeenias oma auto. Pärast mitu kuud kestnud Rumeenias elamist sõitis Massimo oma Rumeenias registreeritud autoga tagasi Itaaliasse. Kui ta punase tulega nõuetekohaselt ei peatunud, pidas politsei ta kinni ja soovis näha kõiki dokumente. Massimo esitas oma Itaalia ID-kaardi, millel uus aadress veel ei kajastunud. Kuna ta ei suutnud politseile tõendada, et ta on nüüd Rumeenia alaline elanik, määras politsei talle suure trahvi.

Kui kasutate oma autot ajutiselt oma uues ELi elukohariigis, ei tohiks te seda (endiselt teises ELi riigis registreerituna) asjaomase ELi riigi residendile laenata ega rentida. Vastasel juhul võidakse talle määrata trahv. Võite seda siiski laenata külla tulnud sõpradele või pereliikmetele, tingimusel et nad ei ole selle ELi riigi elanikud.

Karistuspunktid ja trahvid

Teid võidakse trahvida, kui:

Täpsete eeskirjadega, mida kohaldatakse sõiduki registreerimise suhtes riigis, kuhu teil on kavas elama asuda, saate tutvuda riiklike ametiasutuste veebisaitidel:

Valige riik

Erieeskirjad üliõpilastele ja piiriülestele töötajatele

Üliõpilased, kes elavad teises liikmesriigis üksnes õpingute jätkamise eesmärgil, ja piiriülesed töötajad ei pea tavaliselt auto registreerimis- ja liiklusmakse maksma.

Tutvuge teises ELi riigis kehtivate sõidukimaksudegaAva välislingina , mida kohaldatakse  üliõpilaste ja piiriüleste töötajate suhtes.

Üliõpilased

Kui olete üliõpilane ja asute elama teise ELi riiki ainsa eesmärgiga seal õppida, võite juhtida oma autot, mis on registreeritud teie koduriigis, ilma et peaksite seda oma uues elukohariigis registreerima või seal makse maksma. Üliõpilasena peate olema kantud asjaomases riigis asuva õppeasutuse nimekirja ning teil peab olema selle kohta vastuvõtmist kinnitav tõend. Kui aga alustate õpingute ajal töötamist, peate siiski oma sõiduki asjaomases riigis registreerima.

Enne oma koduriigist lahkumist peaksite uurima eeskirju, mida kohaldatakse riigis, kus teil on kavas õppida. Võib-olla peate täitma mingeid haldusformaalsusi või vastama teatavatele tingimustele, et vältida probleeme, kui politsei teid kontrollib.

Hoiatus

Taani, Eesti, Saksamaa ja Rootsi ei vabasta üliõpilasi oma autode registreerimisest ja vastavate maksude tasumisest.

Näide

Prantsusmaalt pärit Mathieu asus elama Belgiasse, kus ta õpib kaheaastases magistriõppes. Tema auto sai kahjustada ning ta läks politseisse, et saada aruanne oma kindlustusandja jaoks. Kui politsei avastas, et Mathieu oli elanud Belgias üle aasta, registreerimata selle aja jooksul oma autot, teatati talle, et tema olukord oli ebaseaduslik ja ta saab eeskirjade rikkumise eest trahvi.

Mathieul õnnestus siiski tõestada, et ta oli registreeritud Antwerpeni Ülikoolis, ning seega ei pidanud ta teisest ELi riigist pärit üliõpilasena Belgias auto- või liiklusmakse maksma.

Piiriülesed töötajad

Piiriülese töötajana (kes töötab ühes riigis ja elab teises) võib teil olla vaja juhtida autot, mis on registreeritud ainult ühes neist kahest riigist.

Kui sõidate ametiautoga, mis on registreeritud teie töökohariigis, võite seda kasutada ka oma elukohariigis, ilma et peaksite selle seal registreerima. Tutvuge erinevate tingimustega, mida kohaldatakse ametiautode kasutamise suhtes ELis, kuna need eeskirjad võivad märkimisväärselt erineda.

Kui kasutate elukohariigi ja töökohariigi vahelisteks korrapärasteks reisideks oma autot, peate selle registreerima ja asjakohased maksud tasuma riigis, kus te elate, mitte riigis, kus te töötate.

Täiendavat teavet auto registreerimise ja asjakohaste maksude kohta ning riiklike asutuste veebisaitide lingid leiate siit:

Valige riik

Hoiatus

Käesoleval leheküljel esitatud teavet ei kohaldata ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike ja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike suhtes. Asjaomastel juhtudel kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: