Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 18/02/2020

Auto registreerimine teises ELi liikmesriigis

Mida Brexit mõjutab?

Kui lähete oma autoga teise ELi liikmesriiki, siis kohaldatakse auto registreerimise suhtes eritingimusi, mis sõltuvad riigis viibitavast ajastja riigist, kuhu te elama asute.

Enamik sõiduautode suhtes kohaldatavaid eeskirju kehtib ka haagiste suhtes.

Viibimine välismaal kauem kui 6 kuud

Kui asute elama teise liikmesriiki ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle oma uues elukohariigis registreerima. Kui seal on teie alaline elukoht, siis peate uues riigis tasuma ka autoga seotud maksud.

Auto arvele võtmise tähtajad on liikmesriigiti erinevad. Küsige täpset tähtaega sihtriigi ametiasutusest, et vältida trahvi maksmist.

Pärast alalise elukoha muutmist on teil tavaliselt aega 12 kuud, et tuua oma auto uude elukohariiki.

Näide

Olge trahvide vältimiseks eeskirjadega kursis

Hispaaniast pärit Cristina leidis töökoha Prantsusmaal ning asus sinna elama. Paari kuu pärast otsustas ta tuua oma Hispaanias registreeritud auto Prantsusmaale, kuid ei registreerinud seda seal ümber. Ta kasutas oma autot iga päev tööle sõitmiseks, kuni ühel päeval pidas liikluspolitsei ta rutiinse kontrolli käigus kinni. Kuna Cristina autol oli ikka veel Hispaania registreerimismärk, sai ta suure trahvi. Ta ei teadnud, et peab 6 kuu jooksul pärast oma alalise elukoha Prantsusmaale üle viimist oma auto seal ümber registreerima.

Erand – Taanis 6-kuulist auto registreerimise reeglit ei kohaldata.

Teise ELi liikmesriiki elama asudes:

Riigist lahkudes:

Kui tasusite auto registreerimismaksu juba oma eelmises elukohariigis, siis võite proovida seal maksutagastust taotleda. Sõltuvalt riigist, kuhu te elama asute, võib juhtuda, et peate siiski tasuma topeltmaksu.

Viibimine välismaal vähem kui 6 kuud

Kui asute teise ELi liikmesriiki elama vähem kui 6 kuuks, ei pea te seal oma autot registreerima ega registreerimismaksu tasuma. Teie auto võib jääda registreerituks teie alalises elukohariigis. Peate võib-olla siiski tasuma liiklusmaksu. Oma auto kasutamise eest peate uues elukohariigis tasuma liiklusmaksu. Autot kasutades kandke alati kaasas selle registreerimistunnistust ning auto seaduslikku omandamist ja teie alalist elukohta tõendavaid dokumente, et saaksite politseikontrolli käigus tõendada oma maksuresidentsust.

Kui te ei ole oma autot oma uues elukohariigis registreerinud, siis ei või te seda laenata ega rentida asjaomase riigi elanikule, kui te ise ei viibi temaga koos autos. Võite seda siiski laenata külla tulnud sõpradele või pereliikmetele, tingimusel et nad ei ole teie uue elukohariigi alalised elanikud.

Tutvuge teises ELi liikmesriigis kehtivate sõidukimaksudega, mida kohaldatakse  üliõpilaste, piiriüleste töötajate ja nende suhtes, kelle teine elukoht asub asjaomases riigis.

Karistuspunktid ja trahvid

Teid võidakse trahvida, kui:

Täpsete eeskirjadega, mida kohaldatakse sõiduki registreerimise suhtes riigis, kuhu teil on kavas elama asuda, saate tutvuda riiklike ametiasutuste veebisaitidel:

Valige riik
 • Austriaatdeen
 • Belgiabedeenfrnl
 • Bulgaaria *bg
 • Eestieeenet
 • Hispaaniaesenes
 • Horvaatia *hr
 • Iirimaaieen
 • Island *is
 • Itaalia *it
 • Kreeka *gr
 • Küproscyelen

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: