Viimati ajakohastatud: 07/07/2022

Käibemaksuvabastused

Mõned kaubad ja teenused näiteks haridus-, tervishoiu- ja finantsvaldkonnas võivad olla käibemaksust vabastatud.

Sellisel juhul on müük käibemaksust vabastatud ilma mahaarvamisõiguseta. See tähendab, et te ei või asjaomase tehinguga seotud kaupade ostmisel tasutud käibemaksu maha arvata.

Ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslasena

Kui teie tegevusalaks on müük, peate üldjuhul oma ettevõtte registreerima. Registreerimisel määratakse teile käibemaksukohustuslase registreerimisnumber.

Kui teie müüdavad tooted või teenused on käibemaksust vabastatud, ei ole teil alati vaja end käibemaksukohustuslasena registreerida.

Väikeettevõtete käibemaksuvabastused

Enamikus ELi riikides saate taotleda maksusoodustust, mis võimaldab teil teatavatel tingimustel kaubelda ilma klientidelt käibemaksu võtmata. Kui teie ettevõtte käibemaksuga maksustatavate kaupade või teenuste aastakäive jääb allapoole teatavat piirmäära, võib selle käibemaksust vabastada. See tähendab, et te ei pea maksuametile käibemaksu tasuma, kuid teil ei ole ka õigust sisendkäibemaksu maha arvata ega käibemaksu arvetel näidata. Võite soovi korral kasutada tavapärast maksustamissüsteemi ja maksta käibemaksu. Sellisel juhul saate sisendkäibemaksu maha arvata.

Pange tähele, et need piirmäärad või künnised võivad riigiti olla erinevad ning riikides võivad kehtida eritingimused. Mõnes riigis ei ole väikeettevõtjatele maksuvabastust kehtestatud ning ettevõtjad peavad registreeruma niipea, kui nad müüvad maksustatavat kaupa.

Maksuvabastust ei saa kohaldada järgmise suhtes:

Käibemaksukünnised riigiti

(Tabelit on viimati ajakohastatud mais 2018)

>
Liikmesriik Väikeettevõtete käibemaksuvabastused
Omavääringus Eurodes*
Austria

30 000 eurot

Belgia 25 000 eurot
Bulgaaria 50 000 Bulgaaria leevi 25 565 eurot
Küpros 15 600 eurot
Tšehhi 1 000 000 Tšehhi krooni 39 362 eurot
Saksamaa 17 500 eurot
Taani 50 000 Taani krooni 6 713 eurot
Eesti 40 000 eurot
Kreeka 10 000 eurot
Hispaania Puuduvad Puuduvad
Soome 10 000 eurot
Prantsusmaa 82 800 või 42 900 või 33 200 eurot
Horvaatia 300 000 kuna 40 324 eurot
Ungari 8 000 000 Ungari forinti 25 567 eurot
Iirimaa 75 000 või 37 500 eurot
Itaalia 65 000 eurot
Leedu 45 000 eurot
Luksemburg 30 000 eurot
Läti 40 000 eurot
Malta 35 000 või 24 000 või 14 000 eurot
Madalmaad Puuduvad Puuduvad
Poola 200 000 Poola zlotti 47 324 eurot
Portugal 10 000 või 12 500 eurot
Rumeenia 220 000 Rumeenia leud 47 180 eurot
Rootsi 30 000 Rootsi krooni 2 943 eurot
Slovakkia 49 790 eurot
Sloveenia 50 000 eurot
*Euro viitevahetuskursside alusel, mille Euroopa Keskpank on avaldanud 23. märtsil 2018 (v.a Rumeenia, mille puhul Rumeenia leudes väljendatud erikavade kohaldamise künnised põhinevad eurodes väljendatud väärtustel vastavalt riigi ühinemise kuupäeval ehk 1. jaanuaril 2007 kehtinud vahetuskursile).

Astmeline maksusoodustus

Astmelist maksusoodustust saab kohaldada, kui väikeettevõtte aastakäive jääb allapoole teatavat künnist. Kui ettevõte vastab selle maksusoodustuse saamise tingimustele, tuleb ettevõte ikkagi käibemaksukohustuslasena registreerida, kuid osa selle käibe suhtes saab kohaldada maksusoodustust. Soodustus väheneb astmeliselt vastavalt käibe suurenemisele kuni künniseni, mille on kindlaks määranud ELi riik, kus ettevõte asub.

Need künnised võivad riigiti olla erinevad ning riikides võivad kehtida eritingimused. Praegu kohaldatakse astmelist maksusoodustust vaid vähestes ELi riikides.

Seda maksusoodustust ei saa kohaldada järgmise suhtes:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: